skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 21 - 26 của 26  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed-loop Manufacturing, a STEP-NC Process for Data Feedback: A Case Study

Danjou, Christophe ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2016, Vol.41, pp.852-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2015.12.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIOMIST: A Platform for Biomedical Data Lifecycle Management of Neuroimaging Cohorts

Allanic, Marianne ; Hervé, Pierre-Yves ; Pham, Cong-Cuong ; Lekkal, Myriam ; Durupt, Alexandre ; Brial, Thierry ; Grioche, Arthur ; Matta, Nada ; Boutinaud, Philippe ; Eynard, Benoit ; Joliot, Marc

Frontiers in information and communication technologies, 30 January 2017, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2297-198X ; E-ISSN: 2297-198X ; DOI: 10.3389/fict.2016.00035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of Heterogeneous Information for Integrated Design of Multidisciplinary Systems

Guerineau, Benjamin ; Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Durupt, Alexandre ; Rivest, Louis ; Rowson, Harvey ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2017, Vol.60, pp.320-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2017.02.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UML based specifications of PDM product structure and workflow

Eynard, Benoît ; Gallet, Thomas ; Nowak, Pierre ; Roucoules, Lionel

Computers in Industry, 2004, Vol.55(3), pp.301-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2004.08.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PDM system implementation based on UML

Eynard, Benoît ; Gallet, Thomas ; Roucoules, Lionel ; Ducellier, Guillaume

Mathematics and Computers in Simulation, 2006, Vol.70(5), pp.330-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4754 ; E-ISSN: 1872-7166 ; DOI: 10.1016/j.matcom.2005.11.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface model-based configuration design of mechatronic systems for industrial manufacturing applications

Zheng, Chen ; Qin, Xiansheng ; Eynard, Benoît ; Li, Jing ; Bai, Jing ; Zhang, Yicha ; Gomes, Samuel

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, October 2019, Vol.59, pp.373-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537 ; DOI: 10.1016/j.rcim.2019.05.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 26 của 26  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2012  (3)
 3. 2013đến2014  (6)
 4. 2015đến2017  (10)
 5. Sau 2017  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eynard, Benoit
 2. Eynard, B
 3. Eynard, Benoît
 4. Le Duigou, Julien
 5. Zheng, Chen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...