skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 792.037  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Fiji: A Place called home, 13., p.125

ISBN: 9781925022049 ; E-ISBN: 9781925022056

Toàn văn sẵn có

22
Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

A World Connected: Globalization in the 21st Century, p.56

E-ISBN: 9780977992201 ; E-ISBN: 0977992209

Toàn văn không sẵn có

23
Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

The Foreign Powers in Latin America, 11., p.195

E-ISBN: 9781400869152 ; E-ISBN: 1400869153

Toàn văn sẵn có

24
Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Ashton-Gwatkin, F.

International Affairs, 07/1950, 07/01/1950, Vol.26(3), pp.380-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2607664

Toàn văn sẵn có

25
Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Henderson, Nicholas

International Affairs, 10/1994, 10/01/1994, Vol.70(4), pp.799-800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2624609

Toàn văn sẵn có

26
Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Brands, H. W. ; Kissinger, Henry

Political Science Quarterly, 24/1994, Vol.109(5), p.903 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2152537

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Thomas, Lorenzo

Callaloo, 1999, Vol.22(2), pp.280-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-2492 ; E-ISSN: 1080-6512

Toàn văn sẵn có

28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(poem)

Thomas, Lorenzo

Callaloo, Spring, 1999, Vol.22(2), p.280(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-2492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Van Winckel, Nance

The Virginia Quarterly Review, 1 April 1999, Vol.75(2), pp.311-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042675X

Toàn văn sẵn có

30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(poem)

Nyhart, Nina

Poetry, June, 1996, Vol.168(3), p.158(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-2032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Karp, Aaron

Air Cargo World, Dec 4, 2004, p.1

ISSN: 15428591

Toàn văn không sẵn có

32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Far Eastern Economic Review, Mar 31, 1994, Vol.157(13), p.13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00147591 ; E-ISSN: 15639339

Toàn văn không sẵn có

33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Far Eastern Economic Review, Jun 23, 1994, Vol.157(25), p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00147591 ; E-ISSN: 15639339

Toàn văn không sẵn có

34
Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Holsti, K. J.

Taming the Sovereigns : Institutional Change in International Politics, 6, pp.178-210

Online ISBN: 9780511491382 ; Hardback ISBN: 9780521834032 ; Paperback ISBN: 9780521541923 ; DOI: 10.1017/CBO9780511491382.007

Toàn văn sẵn có

35
Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Brown, S.

International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, pp.3695-3697

ISBN: 978-0-08-043076-8 ; ISBN: 978-0-08-054805-0 ; DOI: 10.1016/B0-08-043076-7/01260-2

Toàn văn không sẵn có

36
Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Campbell, John C. ; Watson, Adam

Foreign Affairs, 1982, Vol.61(2), p.460

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20041447

Toàn văn sẵn có

37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Dinah Greek

Computer Act!ve, Dec 22, 2005

ISSN: 1461-6211

Toàn văn sẵn có

38
Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Cornago, Noé

Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict, pp.574-580

ISBN: 978-0-12-373985-8 ; DOI: 10.1016/B978-012373985-8.00050-7

Toàn văn sẵn có

39
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Herwig Vergult

Toàn văn không sẵn có

40
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Herwig Vergult

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 792.037  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (41.985)
 2. 1956đến1970  (11.506)
 3. 1971đến1985  (25.296)
 4. 1986đến2001  (102.546)
 5. Sau 2001  (607.218)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (675.776)
 2. Undetermined  (2.764)
 3. Portuguese  (2.631)
 4. Spanish  (2.189)
 5. French  (2.067)
 6. German  (1.922)
 7. Korean  (740)
 8. Chinese  (690)
 9. Multiple languages  (554)
 10. Czech  (307)
 11. Italian  (266)
 12. Japanese  (229)
 13. Turkish  (207)
 14. Russian  (193)
 15. Romanian  (157)
 16. Polish  (138)
 17. Slovak  (69)
 18. Lithuanian  (63)
 19. Hungarian  (60)
 20. Dutch  (55)
 21. Norwegian  (50)
 22. Hebrew  (36)
 23. Bokmål, Norwegian  (35)
 24. Arabic  (23)
 25. Persian  (19)
 26. Ukrainian  (16)
 27. Serbo-Croatian  (13)
 28. Danish  (11)
 29. Greek  (8)
 30. Icelandic  (6)
 31. Finnish  (5)
 32. Albanian  (4)
 33. Malay  (3)
 34. Thai  (3)
 35. Vietnamese  (2)
 36. Yiddish  (2)
 37. Armenian  (1)
 38. Malayalam  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paul Sharp
 2. Costas M. Constantinou
 3. Sharp, Paul
 4. Pauline Kerr
 5. Acuto, Michele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...