skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 21 của 21  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Geology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behandlung von Grubenwasser unter speziellen topographischen Bedingungen: Fallstudie Bodennec (Frankreich) ; Tratamiento del drenaje de la mina con importantes restricciones topográficas: caso de estudio en el sitio Bodennec (Francia) ; 考虑地形约束建立矿井水处理系统:Bodennec(法国)案例
Treatment of Mine Drainage with Significant Topographical Constraints: Case Study of the Bodennec Site (France)

Jacob, Jérôme ; Save, M. ; Menard, Y.

Mine Water and the Environment, 2018, Vol.37(4), pp.839-848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-018-0522-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 21 của 21  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (7)
 5. Sau 2015  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (20)
 2. Chinese  (18)
 3. Czech  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. Springer (CrossRef)  (20)
 2. OneFile (GALE)  (10)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Navarro, Andrés
 2. Petrini, Riccardo
 3. Ziemkiewicz, Paul
 4. Jung, Minjae
 5. Ducatman, Alan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...