skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 28 của 28  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Computer And Information Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An architecture framework for enterprise IT service availability analysis

Franke, Ulrik ; Johnson, Pontus ; König, Johan

Software & Systems Modeling, 2014, Vol.13(4), pp.1417-1445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-012-0307-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid video quality prediction: reviewing video quality measurement for widening application scope

Barkowsky, Marcus ; Sedano, Iñigo ; Brunnström, Kjell ; Leszczuk, Mikoaj ; Staelens, Nicolas

Multimedia Tools and Applications, Jan 2015, Vol.74(2), pp.323-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; E-ISSN: 15737721 ; DOI: 10.1007/s11042-014-1978-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bicyclists’ adaptation strategies when interacting with text messages in urban environments

Nygårdhs, Sara ; Ahlström, Christer ; Ihlström, Jonas ; Kircher, Katja

Cognition, Technology & Work, 2018, Vol.20(3), pp.377-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-5558 ; E-ISSN: 1435-5566 ; DOI: 10.1007/s10111-018-0478-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and practices in aligning requirements with verification and validation: a case study of six companies

Bjarnason, Elizabeth ; Runeson, Per ; Borg, Markus ; Unterkalmsteiner, Michael ; Engström, Emelie ; Regnell, Björn ; Sabaliauskaite, Giedre ; Loconsole, Annabella ; Gorschek, Tony ; Feldt, Robert

Empirical Software Engineering, 2014, Vol.19(6), pp.1809-1855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-013-9263-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open innovation in software engineering: a systematic mapping study

Munir, Hussan ; Wnuk, Krzysztof ; Runeson, Per

Empirical Software Engineering, 2016, Vol.21(2), pp.684-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-015-9380-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social network analysis to influence career development

Khousa, Eman ; Atif, Yacine

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2018, Vol.9(3), pp.601-616 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: 10.1007/s12652-017-0457-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing beyond habit: opening space for improved recycling and food waste behaviors through processes of persuasion, social influence and aversive affect

Comber, Rob ; Thieme, Anja

Personal and Ubiquitous Computing, 2013, Vol.17(6), pp.1197-1210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-012-0587-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Containers and Skeleton Programming for GPU-Based Systems

Dastgeer, Usman ; Kessler, Christoph

International Journal of Parallel Programming, 2016, Vol.44(3), pp.506-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7458 ; E-ISSN: 1573-7640 ; DOI: 10.1007/s10766-015-0357-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 28 của 28  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2012  (4)
 3. 2013đến2014  (4)
 4. 2015đến2017  (10)
 5. Sau 2017  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Runeson, Per
 2. Kessler, Christoph
 3. Feldt, Robert
 4. Atif, Yacine
 5. Andersson, Karl

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...