skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 21 - 40 của 69  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Nhan đề tạp chí: The Lancet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provision of antiretroviral therapy by the private sector

Connelly, Patrick ; Rosen, Sydney

The Lancet, 2005, Vol.365(9475), pp.1925-1926 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66654-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Donor charged in Romania's first organ trafficking trial

Ionescu, Carmiola

The Lancet, 2005, Vol.365(9475), pp.1918-1918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66644-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stem cell research: hope and hype

The Lancet

The Lancet, 2005, Vol.365(9475), pp.1904-1904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66634-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obesity, cigarette smoking, and telomere length in women

Valdes, Am ; Andrew, T ; Gardner, JP ; Kimura, M ; Oelsner, E ; Cherkas, Lf ; Aviv, A ; Spector, Td

The Lancet, 2005, Vol.366(9486), pp.662-664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66630-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Reducing the global toll of birth defects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing the global toll of birth defects

Howse, Jl ; Howson, CP ; Katz, M

The Lancet, 05/2005, Vol.365(9474), pp.1846-1847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66611-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute arsenic poisoning

Dueñas-Laita, Antonio ; Pérez-Miranda, Manuel ; González-López, María A ; Martín-Escudero, Juan C ; Ruiz-Mambrilla, Marta ; Blanco-Varela, Jesús

The Lancet, 2005, Vol.365(9475), pp.1982-1982 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66670-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thomas Addison: one of the three “Giants” of Guy's Hospital

Jeffcoate, William

The Lancet, 2005, Vol.365(9476), pp.1989-1990 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66677-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ensuring the safety of HIV/AIDS generics

Adelman, Carol C

The Lancet, 2005, Vol.365(9475), pp.1926-1926 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66655-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nasopharyngeal carcinoma

Wei, William I ; Sham, Jonathan St

The Lancet, 2005, Vol.365(9476), pp.2041-2054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66698-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heart failure

Mcmurray, John Jv ; Pfeffer, Marc A

The Lancet, 28 May 2005, Vol.365(9474), pp.1877-1889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66621-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aid workers warn of North Korea's forgotten health crisis

Mccurry, Justin

The Lancet, 2005, Vol.365(9476), pp.1997-1998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66680-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutaneous melanoma

Thompson, Jf ; Menzies, Sw ; Shaw, HM ; Scolyer, Ra ; Kefford, Rf

The Lancet, 2005, Vol.365(9476), pp.2004-2005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66689-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of new-onset epilepsy: seizures beget discussion

Mcintosh, Anne M ; Berkovic, Samuel F

The Lancet, 2005, Vol.365(9476), pp.1985-1986 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66674-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence-based interventions in complex emergencies

Salama, Peter ; Roberts, Les

The Lancet, 28 May 2005, Vol.365(9474), pp.1848-1848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66613-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversal of life-threatening, drug-related potassium-channel syndrome by glibenclamide

Singer, Mervyn ; Coluzzi, Flaminia ; O' Brien, Alastair ; Clapp, Lucie H.

The Lancet, May 28, 2005, Vol.365(9474), p.1873(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral cancer screening: 5 minutes to save a life

Mignogna, Michele D ; Fedele, Stefano

The Lancet, 2005, Vol.365(9475), pp.1905-1906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66635-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endovascular aneurysm repair versus open repair in patients with abdominal aortic aneurysm (EVAR trial 1): randomised controlled trial

The Lancet, 2005, Vol.365(9478), pp.2179-2186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66627-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pleiotropic renal actions of erythropoietin

Chatterjee, Prabal K

The Lancet, 28 May 2005, Vol.365(9474), pp.1890-1892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66622-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression in the elderly

Alexopoulos, George S

The Lancet, 2005, Vol.365(9475), pp.1961-1970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66665-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Bogen

Oransky, Ivan

The Lancet, 2005, Vol.365(9475), pp.1922-1922 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66649-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 69  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (64)
 2. Bình xét khoa học  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The Lancet
 2. Cooper, Carol
 3. Marti, Hanspeter
 4. Reynolds, Edward
 5. Room, Robin

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Abridged
 4. Male
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...