skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 321  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Komplexy huminovych kyselin a fulvokyselin s tazkymi kovmi
Complexes of humic acids and fulvic acids with heavy metals

Tobiasova , E. ; Zaujec , A. )

Acta Fytotechnica et Zootechnica, 1998, Vol.(4), pp.92-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-258X

Toàn văn sẵn có

22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sledovanie vybranych kovov v amarantovych vyrobkoch
Study on selected metals in amaranth products

Korenovska , M. ; Zauskova , P. ) ; Dodok , L.

Bulletin Potravinarskeho Vyskumu, 1998, Vol.(1), pp.47-52

ISSN: 0231-9950

Toàn văn không sẵn có

23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ovplyvnovanie akumulacie tazkych kovov v ozimnej psenici hnojenim
Influence of fertilizing on heavy metals accumulation in winter wheat

Hanackova , E. )

Acta Horticulturae et Regiotecturae, 1998, Vol.(1), pp.5-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsah tazkych kovov (Fe, Mn, Zn, Cu) v tkanivach ryb z rieky Nitra
Heavy metals (Fe, Mn, Zn, Cu) content in tissues of fishes from the Nitra river

Stranai , I. ; Andreji , J.Slovenska Polnohospodarska Univerzita , Nitra

Agriculture, 2005, Vol.(6), pp.323-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn không sẵn có

25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vyuzitie chelatacných extrakcných membrán na identifikáciu a stanovenie t'azkých kovov metódou rádionuklidovej röntgenofluorescencnej analýzy.
Use of chelating extraction membranes for the identification and determination of heavy metals using radionuclide X-ray fluorescence analysis

Stroffeková, O ; Havránek, E

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, November 2004, Vol.53(6), pp.323-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 15631001 Version:1

Toàn văn không sẵn có

26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The content of heavy metals in crops grew in metallically polluted region of Slovakia ; Obsah ťažkých kovov v poľnohospodárskej produkcii dopestovanej v metalicky zaťaženom regióne Slovenska

Lahučký , L. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Árvay , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Bystrická , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Čéry , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Agriculture, 2009, Vol.(3), pp.156-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poznámky k problematike selekívnej väzby katiónov alkalických kovov a kovov alkalických zemín na biologické struktúry.
Selective binding of cations of alkaline metals and alkaline earth metals on biological structures

Ziegelhöffer, A ; Breier, A ; Monosíková, R

Bratislavske lekarske listy, March 1986, Vol.85(3), pp.258-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-9248 ; PMID: 2420420 Version:1

Toàn văn không sẵn có

28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination of sediments by heavy metals in selected water reservoirs in the Banská Štiavnica region ; Kontaminácia sedimentov ťažkými kovmi vo vybraných vodných nádržiach bansko-štiavnického regiónu

Urminská , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre . Fakulta Agrobiológie A Potravinových Zdrojov , Katedra Environmentalistiky A Zoológie ; Porhajašová , J.

Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2008, Vol.(2), pp.44-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of harmful metals in ewes after experimental industrial contaminant intake

Bires , J. ; Vrzgula , L. ; Juhasova , Z.

Veterinarni Medicina - UVTIZ, 1991, Vol.(6), pp.361-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-8427

Toàn văn không sẵn có

30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsah ťažkých kovov (Co, Ni, Cr, Pb, Cd) v tkanivách rýb z rieky Nitra
Heavy metals (Co, Ni, Cr, Pb, Cd) content in tissues of Nitra river fishes

Stráňai , I. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Andreji , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Slovak Journal of Animal Science, 2007, Vol.(2), pp.97-104

ISSN: 1335-3686

Toàn văn không sẵn có

31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vplyv detoxikacnych vlastnosti humatu sodneho a zeolitov na resorpciu tazkych kovov
Effect of detoxication properties of natrium humate and natural zoolite on resorption of heavy metals

Tomas , J. ; Lazor , P. ; Toth , T. . Katedra Chemie)

Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2000, Vol.(special issue), pp.36-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atmosfericka depozicia tazkych kovov na Slovensku - hodnotenie na zaklade analyz machov
Atmospheric deposition of heavy metals in Slovakia - the assessment on the basis of mosses analyses

Mankovska , B. )

Lesnicky Casopis, 1998, Vol.(1-2), pp.57-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0323-1046

Toàn văn không sẵn có

33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ways of elimination of negative effect of some heavy metals in sweet pepper

Uher , A.

Zahradnictvi - UZPI, 1995, Vol.(3), pp.77-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0862-867X

Toàn văn không sẵn có

34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical character of plasticity from AE experiments in hcp and fcc metals

Richeton, Thiebaud ; Weiss, Jérôme ; Louchet, François ; Dobron, Patrik ; Chmelik, Frantisek; Gayraud, Aurore (Editor)

Kovove Materialy, 2007, Vol.45(3), p.149 à 152 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kontaminacia polnohospodarskych pod a zelenin tazkymi kovmi na juznom Slovensku
Contamination of agricultural soils and vegetables with heavy metals in southern Slovakia

Hegeduesova , A. ; Hegedues , O.

Zahradnictvi - UZPI, 2000, Vol.(2), pp.57-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0862-867X

Toàn văn không sẵn có

36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Koncentracia vybranych tazkych kovov pozdlz toku Ondava z merani v kratkom casovom intervale
Short time measurements used for heavy metals concentrations along the river Ondava (East Slovakia)

Ivanco , J. ; Gombos , M. . Ustav Hydrologie) ; Mati , R.

Journal of Hydrology and Hydromechanics, 1997, Vol.(3), pp.187-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-790X

Toàn văn không sẵn có

37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribucia a prienik tazkych kovov v podnom profile po aplikacii cistiarenskych kalov
Distribution and penetration of heavy metals to soil profile after sewage sludge application

Jarkovsky , J.

Scientific papers. Research Institute of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering Bratislava, Vyskumny Ustav Melioracii a Krajinneho Inzinierstva, Bratislava (Slovak Republic).- Bratislava (Slovak Republic): SEMISOFT, May 2001.- ISBN 80-85755-10-6. v. 25: 375 p, 2001, Vol.25, pp.133-146

Related ISBN: 80-85755-10-6

Toàn văn không sẵn có

38
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studium foriem viazania vybranych tazkych kovov v pode karbonatoveho typu
Study of selected heavy metals binding forms in carbonate-type soil

Kozakova , E. ; Kandrac , J. . Prirodovedecka Fakulta)

Rostlinna Vyroba - UZPI, 1998, Vol.(7), pp.331-336

ISSN: 0370-663X

Toàn văn không sẵn có

39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribúcia rizikových kovov v organizme oviec po príjme priemyselnej emisie v experimente.
Distribution of harmful metals in sheep after experimental administration of industrial emissions

Bíres, J ; Vrzgula, L ; Juhásová, Z

Veterinarni medicina, June 1991, Vol.36(6), pp.361-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-8427 ; PMID: 1807033 Version:1

Toàn văn không sẵn có

40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vplyv mastalneho hnoja, humatu sodneho a dusika na obsah niektorych tazkych kovov v jarnej psenici
Effects of manure, sodium humate and nitrogen on the content of some heavy metals in spring wheat

Shalabey , O. ; Bizik , J.

Polnohospodarstvo, 1998, Vol.(4), pp.263-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 321  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (20)
 2. 1973đến1986  (23)
 3. 1987đến1995  (59)
 4. 1996đến2005  (99)
 5. Sau 2005  (115)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (69)
 2. Russian  (30)
 3. German  (30)
 4. Czech  (14)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (2)
 2. R - Medicine.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...