skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 23 của 23  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Kawasaki, Megumi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of the shearing patterns introduced by different anvil alignments in high-pressure torsion.(Author abstract)

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, April 15, 2014, Vol.49(8), p.3146(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of flow patterns and hardness distributions using different anvil alignments in high-pressure torsion.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4533(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of anvil roughness on the flow patterns and hardness development in high-pressure torsion

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Al-Zubaydi, Ahmed ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6517-6528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8203-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 23 của 23  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kawasaki, Megumi
  2. Langdon, Terence G
  3. Kawasaki, M.
  4. Langdon, Tg
  5. Langdon, T.G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...