skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 4.310  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Ethnic Bargaining - The Paradox of Minority Empowerment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Bargaining - The Paradox of Minority Empowerment

Jenne, Erin K.

ISBN: 9780801444982 ; E-ISBN: 9780801471803

Toàn văn không sẵn có

22
Romani Politics in Contemporary Europe : Poverty, Ethnic Mobilization, and the Neoliberal Order
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romani Politics in Contemporary Europe : Poverty, Ethnic Mobilization, and the Neoliberal Order

Sigona, Nando; Trehan, Nidhi, Dr

E-ISBN: 9780230281165 E-ISBN: 0230281168 DOI: 10.1057/9780230281165 ISBN: 9780230516625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Towards a democratic Nepal: inclusive political institutions for a multicultural society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a democratic Nepal: inclusive political institutions for a multicultural society

Mahendra Lawoti

ISBN10: 0761933182 ; ISBN10: 0761933190 ; ISBN13: 9780761933182 ; ISBN13: 9780761933199 ; E-ISBN10: 8132103432 ; E-ISBN13: 9788132103431

Toàn văn không sẵn có

24
Nationalist Politics in Europe : The Constitutional and Electoral Dimensions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics in Europe : The Constitutional and Electoral Dimensions

Kellas, James G.

E-ISBN: 9780230597273 E-ISBN: 0230597270 DOI: 10.1057/9780230597273 ISBN: 9780333620465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Multiculturalism in Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism in Asia

Will Kymlind Baogang He

ISBN10: 019927763X ; ISBN10: 0199277621 ; ISBN13: 9780199277636 ; ISBN13: 9780199277629 ; E-ISBN10: 0191535117 ; E-ISBN13: 9780191535116

Toàn văn không sẵn có

26
Handbook on Ethnic Minorities in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook on Ethnic Minorities in China

Zang, Xiaowei

ISBN10: 1784717355 ; ISBN13: 9781784717353 ; E-ISBN10: 1784717363 ; E-ISBN13: 9781784717360

Toàn văn không sẵn có

27
Pam na fu Cymru - Methiant Cenedlaetholdeb Cymraeg
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pam na fu Cymru - Methiant Cenedlaetholdeb Cymraeg

Brooks, Simon

ISBN: 9781783162338 ; E-ISBN: 9781783162345

Toàn văn sẵn có

28
The Berber Identity Movement and the Challenge to North African States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Berber Identity Movement and the Challenge to North African States

Maddy-Weitzman, Bruce

ISBN: 9780292725874 ; E-ISBN: 9780292734784

Toàn văn không sẵn có

29
Realizing Roma Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizing Roma Rights

Bhabha, Jacqueline;

ISBN: 9780812248999 ; E-ISBN: 9780812293876 ; E-ISBN: 0812293878

Toàn văn sẵn có

30
The Roma: a Minority in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roma: a Minority in Europe

Roni Stauber, Raphael Vago

ISBN: 9789637326868 ; ISBN: 9786155211218

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Bushmen and diamonds: (un)civil society in Botswana
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bushmen and diamonds: (un)civil society in Botswana

Good, Kenneth

Series ISSN: 1104-8417 ; ISSN: 1104-8417 ; ISSN: 1104-8417 ; ISBN: 9171065202

Toàn văn sẵn có

32
Turkey and the European Union: processes of Europeanisation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey and the European Union: processes of Europeanisation

Çiğdem Nas/Yonca Özer

E-ISBN 9781409445296 ; E-ISBN 9781409445302

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
The Challenge of Minority Integration. Politics and Policies in the Nordic Nations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Challenge of Minority Integration. Politics and Policies in the Nordic Nations

Kraus, Peter A. ; Kivisto, Peter

ISBN: 9783110441116 ; ISBN: 9783110456141

Toàn văn sẵn có

34
Cultural heritage and human rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural heritage and human rights

Helaine Silvernd D. Fairchild Ruggles

ISBN10: 0387713123 ; ISBN13: 9780387713120 ; E-ISBN10: 0387713131 ; E-ISBN13: 9780387713137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
The Ohrid Seminar on Minorities United Nations Seminar on the Promotion and Protection of Human Rights of National, Ethnic, and Other Minorities, Ohrid, Yugoslavia, 25 June-8 July 1974
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ohrid Seminar on Minorities United Nations Seminar on the Promotion and Protection of Human Rights of National, Ethnic, and Other Minorities, Ohrid, Yugoslavia, 25 June-8 July 1974

Višinski, Boris ; Seminar On The Promotion And Protection Of The Human Rights Of National, Ethnic And Other Minorities ; Seminar On The Promotion And Protection Of Human Rights Of National, Ethnic And Other Minorities

Toàn văn không sẵn có

36
Rights and wrongs in the Arab-Israeli conflict. To the anatomy of the forces of progress and reaction in the Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights and wrongs in the Arab-Israeli conflict. To the anatomy of the forces of progress and reaction in the Middle East

Arnoni, M. S

Toàn văn không sẵn có

37
Christianity, Social Justice, and the Japanese American Incarceration during World War II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christianity, Social Justice, and the Japanese American Incarceration during World War II

Blankenship, Anne M.

E-ISBN: 9781469629223 ; E-ISBN: 1469629224

Toàn văn sẵn có

38
Israel's Security and Its Arab Citizens
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israel's Security and Its Arab Citizens

Frisch, Hillel

ISBN10: 1107010977 ; ISBN13: 9781107010970 ; E-ISBN10: 1139155997 ; E-ISBN13: 9781139155991

Toàn văn sẵn có

39
Ethnic Cleansing and the European Union : An Interdisciplinary Approach to Security, Memory and Ethnography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Cleansing and the European Union : An Interdisciplinary Approach to Security, Memory and Ethnography

Tesser, Lynn

E-ISBN: 9781137308771 E-ISBN: 113730877X DOI: 10.1057/9781137308771 ISBN: 9781137308764

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
40
The Kurds in Syria: The Forgotten People
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kurds in Syria: The Forgotten People

Yildiz, Kerim ; Kurdish Human Rights Project

ISBN10: 0745324983 ; ISBN13: 9780745324982 ; E-ISBN10: 1849643067 ; E-ISBN13: 9781849643061

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 4.310  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (24)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.004)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (76)
 2. 1962đến1976  (73)
 3. 1977đến1990  (98)
 4. 1991đến2005  (1.138)
 5. Sau 2005  (2.918)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.256)
 2. German  (314)
 3. French  (29)
 4. Hebrew  (12)
 5. Italian  (8)
 6. Japanese  (6)
 7. Russian  (5)
 8. Dutch  (5)
 9. Chinese  (5)
 10. Hungarian  (3)
 11. Arabic  (3)
 12. Spanish  (3)
 13. Norwegian  (2)
 14. Greek  (2)
 15. Multiple languages  (2)
 16. Vietnamese  (2)
 17. Slovak  (1)
 18. Armenian  (1)
 19. Czech  (1)
 20. Turkish  (1)
 21. Finnish  (1)
 22. Serbo-Croatian  (1)
 23. Welsh  (1)
 24. Danish  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. D - History (general) and history of europe.–History of Asia  (1.440)
 2. D - History (general) and history of europe.–History (General)  (816)
 3. D - History (general) and history of europe.–History of Great Britain  (605)
 4. D - History (general) and history of europe.–History of Africa  (296)
 5. D - History (general) and history of europe.–History of Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics  (261)
 6. D - History (general) and history of europe.–History of France  (202)
 7. D - History (general) and history of europe.–History of Germany  (152)
 8. D - History (general) and history of europe.–History of Balkan Peninsula  (124)
 9. D - History (general) and history of europe.–History of Italy  (105)
 10. D - History (general) and history of europe.–History of Oceania (South Seas)  (68)
 11. D - History (general) and history of europe.–History of Greece  (55)
 12. D - History (general) and history of europe.–History of Spain  (53)
 13. D - History (general) and history of europe.–History of Austria. Liechtenstein. Hungary. Czechoslovakia  (46)
 14. D - History (general) and history of europe.–History of Northern Europe. Scandinavia  (31)
 15. D - History (general) and history of europe.–History of Eastern Europe (General)  (31)
 16. D - History (general) and history of europe.–History of Central Europe  (23)
 17. D - History (general) and history of europe.–History of Gypsies  (21)
 18. D - History (general) and history of europe.–History of Low Countries. Benelux Countries  (17)
 19. D - History (general) and history of europe.–History of Netherlands (Holland)  (14)
 20. D - History (general) and history of europe.–History of Switzerland  (3)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...