skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 4.641.267  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Burrows, Desmond D.

Clinics in Dermatology, 1997, Vol.15(4), pp.505-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-081X ; DOI: 10.1016/S0738-081X(97)00054-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Glatzel, Uwe ; Völkl, Rainer; Bullinger, Hans-Jörg (Editor)

Technology Guide: Principles – Applications – Trends, pp.8-13

ISBN: 9783540885450 ; ISBN: 3540885455 ; E-ISBN: 9783540885467 ; E-ISBN: 3540885463 ; DOI: 10.1007/978-3-540-88546-7_2

Toàn văn sẵn có

23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1984, Vol.14, pp.151-176

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9841400151

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare Metals

ISSN1001-0521

Truy cập trực tuyến

25
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidation of Metals

ISSN0030-770X

Truy cập trực tuyến

26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1983, Vol.13, pp.151-170

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9831300151

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1982, Vol.12, pp.138-156

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9821200138

Toàn văn sẵn có

28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1981, Vol.11, pp.132-153

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9811100132

Toàn văn sẵn có

29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1980, Vol.10, pp.121-138

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9801000121

Toàn văn sẵn có

30
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Fahlman, Bradley D

Materials Chemistry, pp.87-151

ISBN: 9781402061196 ; ISBN: 1402061196 ; E-ISBN: 9781402061202 ; E-ISBN: 140206120X ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6120-2_3

Toàn văn sẵn có

31
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Mountains of Silver and Rivers of Gold: The Phoenicians in Iberia, 5, p.135

ISBN: 9781842171776 ; E-ISBN: 9781782974383

Toàn văn sẵn có

32
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Goodwin, Frank ; Guruswamy, Sivaraman ; Kainer, Karl U ; Kammer, Catrin ; Knabl, Wolfram ; Koethe, Alfred ; Leichtfried, Gerhard ; Schlamp, Günther ; Stickler, Roland ; Warlimont, Hans; Martienssen, Werner (Editor) ; Warlimont, Hans (Editor)

Springer Handbook of Condensed Matter and Materials Data, pp.161-430

ISBN: 9783540443766 ; ISBN: 3540443762 ; E-ISBN: 9783540304371 ; E-ISBN: 3540304371 ; DOI: 10.1007/3-540-30437-1_5

Toàn văn sẵn có

33
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Povh, Bogdan ; Rosina, Mitja

Scattering and Structures: Essentials and Analogies in Quantum Physics, pp.159-176

ISBN: 9783540231561 ; ISBN: 3540231560 ; E-ISBN: 9783540278443 ; E-ISBN: 3540278443 ; DOI: 10.1007/3-540-27844-3_13

Toàn văn sẵn có

34
Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1981, Vol.11, p.132

ISSN: 0306-1353 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/aa9811100132

Toàn văn sẵn có

35
Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1984, Vol.14, p.151

ISSN: 0306-1353 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/aa9841400151

Toàn văn sẵn có

36
Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1980, Vol.10, p.121

ISSN: 0306-1353 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/aa9801000121

Toàn văn sẵn có

37
Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1983, Vol.13, p.151

ISSN: 0306-1353 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/aa9831300151

Toàn văn sẵn có

38
Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1982, Vol.12, p.138

ISSN: 0306-1353 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/aa9821200138

Toàn văn sẵn có

39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1976, Vol.6, pp.87-103

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9760600087

Toàn văn sẵn có

40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1971, Vol.1, pp.57-77

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9710100057

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 4.641.267  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.383.472)
 2. Trong mục lục thư viện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (130.831)
 2. 1956đến1970  (132.666)
 3. 1971đến1985  (494.852)
 4. 1986đến2001  (842.568)
 5. Sau 2001  (3.012.310)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.149.005)
 2. Chinese  (329.537)
 3. French  (303.760)
 4. German  (273.347)
 5. Japanese  (114.383)
 6. Korean  (73.840)
 7. Russian  (60.342)
 8. Spanish  (39.774)
 9. Portuguese  (24.895)
 10. Norwegian  (11.643)
 11. Italian  (11.635)
 12. Finnish  (9.369)
 13. Dutch  (7.608)
 14. Polish  (5.411)
 15. Danish  (4.904)
 16. Romanian  (4.169)
 17. Ukrainian  (3.769)
 18. Czech  (2.925)
 19. Turkish  (1.450)
 20. Hungarian  (1.145)
 21. Persian  (387)
 22. Arabic  (364)
 23. Greek  (347)
 24. Hebrew  (321)
 25. Lithuanian  (117)
 26. Icelandic  (76)
 27. Slovak  (73)
 28. Slovenian  (45)
 29. Thai  (5)
 30. Serbo-Croatian  (4)
 31. Macedonian  (2)
 32. Basque  (2)
 33. Vietnamese  (1)
 34. Welsh  (1)
 35. Malay  (1)
 36. Hindi  (1)
 37. Maori  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (3.326)
 2. T - Technology .  (2.533)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Zhang, Y.
 3. Li, Y.
 4. Wang, J.
 5. Liu, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...