skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 31 của 31  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subject-independent mental state classification in single trials

Fazli, Siamac ; Popescu, Florin ; Danóczy, Márton ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert ; Grozea, Cristian

Neural networks : the official journal of the International Neural Network Society, November 2009, Vol.22(9), pp.1305-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2782 ; PMID: 19560898 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neunet.2009.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localization of class-related mu-rhythm desynchronization in motor imagery based brain-computer interface sessions

Haufe, Stefan ; Tomioka, Ryota ; Dickhaus, Thorsten ; Sannelli, Claudia ; Blankertz, Benjamin ; Nolte, Guido ; Muller, Klaus-Robert

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2010, Vol.2010, pp.5137-40

ISSN: 1557-170X ; PMID: 21095811 Version:1 ; DOI: 10.1109/IEMBS.2010.5626177

Toàn văn không sẵn có

23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The BCI Competition 2003: progress and perspectives in detection and discrimination of EEG single trials

Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert ; Curio, Gabriel ; Vaughan, Theresa M ; Schalk, Gerwin ; Wolpaw, Jonathan R ; Schlögl, Alois ; Neuper, Christa ; Pfurtscheller, Gert ; Hinterberger, Thilo ; Schröder, Michael ; Birbaumer, Niels

IEEE transactions on bio-medical engineering, June 2004, Vol.51(6), pp.1044-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9294 ; PMID: 15188876 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Berlin Brain--Computer Interface: accurate performance from first-session in BCI-naïve subjects

Blankertz, Benjamin ; Losch, Florian ; Krauledat, Matthias ; Dornhege, Guido ; Curio, Gabriel ; Müller, Klaus-Robert

IEEE transactions on bio-medical engineering, October 2008, Vol.55(10), pp.2452-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2531 ; PMID: 18838371 Version:1 ; DOI: 10.1109/TBME.2008.923152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine learning for real-time single-trial EEG-analysis: From brain–computer interfacing to mental state monitoring

Müller, Klaus-Robert ; Tangermann, Michael ; Dornhege, Guido ; Krauledat, Matthias ; Curio, Gabriel ; Blankertz, Benjamin

Journal of Neuroscience Methods, 2008, Vol.167(1), pp.82-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0270 ; DOI: 10.1016/j.jneumeth.2007.09.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-computer communication and slow cortical potentials.(Author Abstract)

Hinterberger, Thilo ; Schmidt, Stefan ; Neumann, Nicola ; Mellinger, Jurgen ; Blankertz, Benjamin ; Curio, Gabriel ; Birbaumer, Niels

IEEE Transactions on Biomedical Engineering, June, 2004, Vol.51(6), p.1011(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9294

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BCI Competition 2003--Data set IIb: enhancing P300 wave detection using ICA-based subspace projections for BCI applications

Xu, Neng ; Gao, Xiaorong ; Hong, Bo ; Miao, Xiaobo ; Gao, Shangkai ; Yang, Fusheng

IEEE transactions on bio-medical engineering, June 2004, Vol.51(6), pp.1067-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9294 ; PMID: 15188880 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The BCI competition. III: Validating alternative approaches to actual BCI problems

Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert ; Krusienski, Dean J ; Schalk, Gerwin ; Wolpaw, Jonathan R ; Schlögl, Alois ; Pfurtscheller, Gert ; Millán, José Del R ; Schröder, Michael ; Birbaumer, Niels

IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering : a publication of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, June 2006, Vol.14(2), pp.153-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1534-4320 ; PMID: 16792282 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined optimization of spatial and temporal filters for improving brain-computer interfacing

Dornhege, Guido ; Blankertz, Benjamin ; Krauledat, Matthias ; Losch, Florian ; Curio, Gabriel ; Müller, Klaus-Robert

IEEE transactions on bio-medical engineering, November 2006, Vol.53(11), pp.2274-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9294 ; PMID: 17073333 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Csp patches: an ensemble of optimized spatial filters. an evaluation study

Sannelli, Claudia ; Vidaurre, Carmen ; Müller, Klaus-Robert ; Blankertz, Benjamin

Journal of Neural Engineering, 2011, Vol.8(2), p.025012 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/8/2/025012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eeg-based usability assessment of 3d shutter glasses

Wenzel, Markus A ; Schultze-Kraft, Rafael ; Meinecke, Frank C ; Fabien Cardinaux ; Kemp, Thomas ; Klaus-Robert Müller ; Gabriel Curio ; Benjamin Blankertz

Journal of Neural Engineering, 2016, Vol.13(1), p.016003 (9pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/13/1/016003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 31 của 31  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (4)
 2. 2006đến2007  (5)
 3. 2008đến2009  (5)
 4. 2010đến2012  (14)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Blankertz, Benjamin
 2. Blankertz, B.
 3. Muller, Kr
 4. Müller, Klaus-Robert
 5. Curio, Gabriel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...