skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 46  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Kong Koan records]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kong Koan records]

Toàn văn không sẵn có

22
Yearbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yearbook

South Carolina, Dept. of Agriculture

v.15 1918 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Rivera
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rivera

Souter, Gerry

E-ISBN 9781780421919

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
在雪梨癮上咖啡
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

在雪梨癮上咖啡

李坤城

E-ISBN 9789867263889

Toàn văn không sẵn có

25
Finance & development, June 2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, June 2012.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922205 ; E-ISBN 9781451922202 ; E-ISBN 9781463992798 ; E-ISBN 9781463963934

Toàn văn không sẵn có

26
Finance & development, September 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, September 2010

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922310 ; E-ISBN 9781451922318 ; E-ISBN 9781455246564 ; E-ISBN 9781455253586

Toàn văn không sẵn có

27
Finance & development, June 2011.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, June 2011.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451953585 ; E-ISBN 9781451953589 ; E-ISBN 9781462351602 ; E-ISBN 9781462378845

Toàn văn không sẵn có

28
China's external economic relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's external economic relations

E-ISBN 9789814332118 ; E-ISBN 9789814332132 ; E-ISBN 9814332135

Toàn văn không sẵn có

29
Globalization and localization 3 the Chinese perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and localization 3 the Chinese perspective.

E-ISBN 9789814374408 ; E-ISBN 9789814374415 ; E-ISBN 9814374407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
非洲移民在維也納之基督教歌唱(德語版)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

非洲移民在維也納之基督教歌唱(德語版)

張雅婷 (Chang

E-ISBN 9789867080776

Toàn văn không sẵn có

31
雪梨情緣遊與學.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

雪梨情緣遊與學.

李坤城

E-ISBN 9789867614940

Toàn văn không sẵn có

32
Finance & development, December 2012
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, December 2012

International Monetary Fund

E-ISBN 1475576129 ; E-ISBN 9781475576122 ; E-ISBN 9781475585957 ; E-ISBN 9781616358457

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Finance & development, March 2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, March 2012.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922140 ; E-ISBN 9781451922141 ; E-ISBN 9781463977054 ; E-ISBN 9781463944254

Toàn văn không sẵn có

34
Finance and development, June 2014.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance and development, June 2014.

International Monetary Fund. External Relations Dept

E-ISBN 9781484314104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
The Columbia anthology of modern Chinese drama
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia anthology of modern Chinese drama

Chen, Xiaomei;

E-ISBN 9780231145701 ; E-ISBN 9780231521604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
36
現代社會與公民素養
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

現代社會與公民素養

葉至誠

E-ISBN 9789862210420

Toàn văn không sẵn có

37
青史留痕──一個台灣學者的大陸之旅
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

青史留痕──一個台灣學者的大陸之旅

陳三井

E-ISBN 9789866909955

Toàn văn không sẵn có

38
China's exchange rate variation impacts on industrial restructuring
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's exchange rate variation impacts on industrial restructuring

Gu, Kejian

E-ISBN 9789814298346 ; E-ISBN 9789814298353 ; E-ISBN 9814298344

Toàn văn không sẵn có

39
遍栽桃李兩岸春 133 經濟學教授的人生記趣
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

遍栽桃李兩岸春 133 經濟學教授的人生記趣

粟慶雄

E-ISBN 9789865871130

Toàn văn không sẵn có

40
The China dream and the China path
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China dream and the China path

Tianyong, Zhou

E-ISBN 9789814472661

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 46  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (6)
 2. 1960đến1998  (5)
 3. 1999đến2005  (7)
 4. 2006đến2011  (9)
 5. Sau 2011  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (27)
 2. Arabic  (6)
 3. French  (5)
 4. Spanish  (5)
 5. Russian  (2)
 6. Hebrew  (1)
 7. German  (1)
 8. Hindi  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...