skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 21 - 40 của 175  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Importance of the Security Culture in SMEs as Regards the Correct Management of the Security of Their Assets

Antonio Santos-Olmo ; Luis Enrique Sánchez ; Ismael Caballero ; Sara Camacho ; Eduardo Fernandez-Medina

Future Internet, 01 July 2016, Vol.8(3), p.30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1999-5903 ; DOI: 10.3390/fi8030030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trzy filary kultury bezpieczeństwa

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2016, Issue 23, pp.9-21

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three pillars of security culture

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2016, Issue 23, pp.22-32

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Три колонны культуры без опасности

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2016, Issue 23, pp.33-45

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trzy filary kultury bezpieczeństwa

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2016, Issue 24, pp.9-21

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trzy filary kultury bezpieczeństwa

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2017, Issue 28, pp.9-21

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Pillars of Security Culture

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2017, Issue 28, pp.22-32

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Три колонны культуры безопасности

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2017, Issue 28, pp.33-45

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trzy filary kultury bezpieczeństwa

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2018, Issue 29, pp.9-21

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Pillars of Security Culture

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2018, Issue 29, pp.22-32

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Три колонны культуры безопасности

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2018, Issue 29, pp.33-45

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trzy filary kultury bezpieczeństwa

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2015, Issue 20, pp.9-21

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Три колонны культуры безопасности

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2015, Issue 20, pp.33-45

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three pillars of security culture

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2017, Issue 27, pp.22-32

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three pillars of security culture

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2018, Issue 30, pp.22-32

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Три колонны культуры безопасности

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2017, Issue 27, pp.33-45

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Три колонны культуры безопасности

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2018, Issue 30, pp.33-46

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

38
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trzy filary kultury bezpieczeństwa

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2017, Issue 27, pp.9-21

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three pillars of security culture

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2016, Issue 21, pp.22-32

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ТРИ КОЛОННЫ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Piwowarski, Juliusz

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 2016, Issue 21, pp.33-45

ISSN: 2299-4033

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 175  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (74)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (9)
 2. 2008đến2010  (20)
 3. 2011đến2013  (26)
 4. 2014đến2017  (83)
 5. Sau 2017  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (107)
 2. Polish  (15)
 3. Russian  (12)
 4. Czech  (6)
 5. Portuguese  (4)
 6. Romanian  (3)
 7. Spanish  (2)
 8. French  (1)
 9. Swedish  (1)
 10. German  (1)
 11. Korean  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Piwowarski, Juliusz
 2. Da Veiga, A.
 3. Glesner, Colin
 4. Da Veiga, Adéle
 5. Martins, Nico

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...