skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 21 - 40 của 58.133  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in the analysis of Spanish exclamatives

The Ohio State University Press; 2017 - (465)

Truy cập trực tuyến

22
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perlokutionen

Eyer Peter

Niemeyer; 1987 - (17.61)

Truy cập trực tuyến

23
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects and Modalities A Study in the Semantics of Modal Logic

Tulenheimo Tero

Springer; 2017 - (511.3)

Truy cập trực tuyến

24
Metadata and Semantics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metadata and Semantics

Miguel-Angel Sicilia, Miltiadis D. Lytras

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29545

Truy cập trực tuyến

25
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English= Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm không gian - thời gian trong tiếng Anh (Chương trình loại 1). M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Nguyễn Thị Phương Nhung; Nguyễn Hòa

Hà Nội : University of Languages and International Studies, 2018 - (428.2 NG-N 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

26
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các lí thuyết ngữ nghĩa học từ vựng = Theories of lexical semantics

Geeraerts Dirk; Phạm Văn Lam

H. : ĐHQGHN, 2015 - (401.43 GEE 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

27
An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in American and Vietnamese short stories from 1975 to 1991
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in American and Vietnamese short stories from 1975 to 1991

Đinh, Thị Mai Anh; Ngô, Đình Phương; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Đinh, T. M. A. (2016). An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in American and Vietnamese short stories from 1975 to 1991. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 60220201; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80047; ĐI-A

Truy cập trực tuyến

28
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehending and Speaking about Motion in L2 Spanish a Case of Implicit Learning in Anglophones

Ortega Samuel A Navarro

Palgrave Macmillan; 2017 - (410 COM 2017)

Truy cập trực tuyến

29
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java 1 Basic syntax and semantics

Klausen Poul

Bookboon; 2017 - (005.1)

Truy cập trực tuyến

30
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt Sách chuyên khảo phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

Võ Đại Quang

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2009 - (428 VO Q 2009)

Truy cập trực tuyến

31
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudios de semántica social Raúl Avila

Avila Raúl

Colegio de México Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios; 1999 - (460)

Truy cập trực tuyến

32
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudios de semántica social

Avila Raúl

Colegio de México Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios; 1999 - (460)

Truy cập trực tuyến

33
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rohit Parikh on logic  language and society

Springer; 2017 - (160)

Truy cập trực tuyến

34
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ẩn dụ trong tiếng Anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt: Trên tư liệu nghĩa ẩn dụ của các từ ngữ chỉ một số bộ phận điển hình trên cơ thể người : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60.22.01

Trần Thị Hải Vân; Nguyễn Hồng Cổn Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (428.2 TR-V 2007)

Truy cập trực tuyến

35
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt : sách chuyên khảo phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

Võ Đại Quang

H. : ĐHQGHN, 2009 - (428 VO-Q 2009)

Truy cập trực tuyến

36
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on similes used in the novel David Copperfield by Charles Dickens = Nghiên cứu việc sử dụng biện pháp tỉ dụ trong tiểu thuyết David Copperfield của Charles Dickens. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Ngô Thị Thúy Hằng; Hà Cẩm Tâm Supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2010 - (428.2 NG-H 2010)

Truy cập trực tuyến

37
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on mataphorical expressions in English advertising slogans from the semantic approach = Nghiên cứu các biểu thức ẩn dụ sử dụng trong các khẩu hiệu quảng cáo bằng tiếng Anh từ phương diện ngữ dụng học. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Nguyễn Thị Chi Mai; Nguyễn Xuân Thơm supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2010 - (428.2 NG-M 2010)

Truy cập trực tuyến

38
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on implicature in English and Vietnamese funny stories = Hàm ngôn trong truyện cười tiếng Anh và tiếng Việt. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15

Nguyễn Thị Hồng Nhung; Đào Thu Trang supervisor

H. : University of Languages and International Studies , 2010 - (428.2 NG-N 2010)

Truy cập trực tuyến

39
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation on metaphor used in English slogans by some banks in the world = Nghiên cứu về ẩn dụ được sử dụng trong các câu khẩu hiệu của một số ngân hàng trên thế giới. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15

Bùi Thị Phương Trang; Nguyễn Thị Thơm Thơm supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2011 - (428.2 BU-T 2011)

Truy cập trực tuyến

40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Structural and Semantic patterns of Wh-questions in English = Nghiên cứu về mô hình cấu trúc và ngữ nghĩa của câu hỏi có từ hỏi trong tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Nguyễn Văn Cương; Võ Đại Quang Supervisor

H. : ĐHNN, 2011 - (428.2 NG-C 2011)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 21 - 40 của 58.133  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (77)
 2. 1962đến1975  (1.537)
 3. 1976đến1989  (3.095)
 4. 1990đến2004  (8.434)
 5. Sau 2004  (44.584)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (54.165)
 2. French  (869)
 3. Spanish  (792)
 4. Russian  (592)
 5. Portuguese  (474)
 6. German  (400)
 7. Polish  (185)
 8. Chinese  (170)
 9. Undetermined  (133)
 10. Turkish  (103)
 11. Japanese  (74)
 12. Romanian  (67)
 13. Italian  (63)
 14. Slovak  (60)
 15. Czech  (50)
 16. Korean  (50)
 17. Ukrainian  (48)
 18. Slovenian  (40)
 19. Serbo-Croatian  (32)
 20. Persian  (31)
 21. Arabic  (30)
 22. Lithuanian  (28)
 23. Norwegian  (27)
 24. Afrikaans  (24)
 25. Dutch  (10)
 26. Malay  (10)
 27. Finnish  (8)
 28. Macedonian  (7)
 29. Vietnamese  (7)
 30. Hungarian  (5)
 31. Greek  (2)
 32. Danish  (2)
 33. Icelandic  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hagoort, Peter
 2. Jefferies, Elizabeth
 3. Patterson, Karalyn
 4. Shu, Hua
 5. Sommer, Werner

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...