skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 116  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of sport nutrition and exercise metabolism

ISSN1526-484X

Truy cập trực tuyến

82
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strength and conditioning journal

ISSN1524-1602

Truy cập trực tuyến

83
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACSM's health & fitness journal

ISSN1091-5397

Truy cập trực tuyến

84
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swimming Pool/Spa Age

ISSN0899-1022

Truy cập trực tuyến

85
Management of physical education and sport
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of physical education and sport

Bucher Charles Augustus; Krotee March L

New York : McGraw-Hill, c2002. - (613.7 BUC 2002) - ISBN0072329041

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

86
Nutrition for health, fitness, & sport
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrition for health, fitness, & sport

Williams Melvin H.; Anderson Dawn E; Rawson Eric S

New York, NY : McGraw Hill, c2012. - (612.3 WIL 2012) - ISBN9780078021329 (alk. paper);ISBN0078021324 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

87
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of physical education and sport 13th ed

Krotee M arch Lee 1943; Bucher Charles Augustus 1912 1988

McGraw Hill; 2007 - (613.7068 KRO 2007)

Truy cập trực tuyến

88
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sporting times

Woodward Kath

Palgrave Macmillan; 2013 - (796.01 WOO 2013)

Truy cập trực tuyến

89
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Journal of Sports Medicine

ISSN0306-3674

Truy cập trực tuyến

90
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of exercise physiology online

ISSN1097-9751

Truy cập trực tuyến

91
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sport journal

ISSN1543-9518

Truy cập trực tuyến

92
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seizure (London, England)

ISSN1059-1311

Truy cập trực tuyến

93
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manuelle Medizin

ISSN0025-2514

Truy cập trực tuyến

94
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palaestra

ISSN8756-5811

Truy cập trực tuyến

95
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of science and medicine in sport

ISSN1440-2440

Truy cập trực tuyến

96
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

ISSN0022-4707

Truy cập trực tuyến

97
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Strength & Conditioning Research

ISSN1064-8011

Truy cập trực tuyến

98
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine and science in sports and exercise

ISSN0195-9131

Truy cập trực tuyến

99
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

European journal of sport science

ISSN1746-1391

Truy cập trực tuyến

100
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

It ain't as easy as it looks : Ted Turner's amazing story

Bibb Poter

N.Y. : Grow pub., Inc, 1993 - (384.5 BIB 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 81 - 100 của 116  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (6)
 2. 1996đến2000  (9)
 3. 2001đến2005  (12)
 4. 2006đến2013  (16)
 5. Sau 2013  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tạp chí  (63)
 2. Sách  (53)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (100)
 2. Chinese  (7)
 3. French  (3)
 4. Vietnamese  (2)
 5. Dutch  (1)
 6. Portuguese  (1)
 7. German  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Prentice William E
 2. Lumpkin Angela
 3. Coakley Jay J
 4. Davis Kathleen A
 5. Anderson Dawn E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...