skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 83 của 83  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Researching Refugees: Methodological and Ethical Considerations
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching Refugees: Methodological and Ethical Considerations

Schweitzer, Robert ; Steel, Zachary; Liamputtong, Pranee (Editor)

Social Indicators Research Series, Doing Cross-Cultural Research: Ethical and Methodological Perspectives, pp.87-101

ISBN: 9781402085666 ; ISBN: 1402085664 ; E-ISBN: 9781402085673 ; E-ISBN: 1402085672 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-8567-3_7

Toàn văn sẵn có

82
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Torture, Mental Health Status and the Outcomes of Refugee Applications among Recently Arrived Asylum Seekers in Australia

Silove, Derrick ; Steel, Zachary ; Susljik, Ina ; Frommer, Naomi ; Loneragan, Celia ; Brooks, Robert ; Le Touze, Dominique ; Manicavasagar, Vijaya ; Ceollo, Mariano ; Smith, Mitchell ; Harris, Elizabeth

International Journal of Migration, Health and Social Care, 01 March 2006, Vol.2(1), pp.4-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-9894 ; E-ISSN: 2042-8650 ; DOI: 10.1108/17479894200600002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
83
Mass Psychological Trauma and PTSD: Epidemic Illusion?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass Psychological Trauma and PTSD: Epidemic Illusion?

Silove, Derrick ; Steel, Zachary ; Bauman, Adrian; Wilson, John P (Editor) ; Tang, Catherine So-Kum (Editor)

International and Cultural Psychology Series, Cross-Cultural Assessment of Psychological Trauma and PTSD, pp.319-336

ISBN: 9780387709895 ; ISBN: 0387709894 ; E-ISBN: 9780387709901 ; E-ISBN: 0387709908 ; DOI: 10.1007/978-0-387-70990-1_13

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 83 của 83  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (77)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (6)
 2. 2002đến2006  (12)
 3. 2007đến2010  (13)
 4. 2011đến2015  (30)
 5. Sau 2015  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Steel, Zachary
 2. Steel, Z.
 3. Silove, Derrick
 4. Silove, D.
 5. Bryant, Richard A

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Female
 3. Male
 4. Medicine
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...