skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 93.148.253  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học

Trần Thị Ái Biên dịch; Từ Văn Mặc Biên dịch

H.: ĐHQG, 2002 - (540 HOA 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
82
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá đại cương

Ngô Sỹ Lương Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2004 - (540 THU 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
83
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic syntheses

ISSN0078-6209

Truy cập trực tuyến

84
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMC Complementary and Alternative Medicine

Truy cập trực tuyến

85
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMC Biotechnology

Truy cập trực tuyến

86
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biogeosciences discussions

ISSN1810-6277

Truy cập trực tuyến

87
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical sciences. X-ray structure analysis online

Truy cập trực tuyến

88
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioseparation

ISSN0923-179X

Truy cập trực tuyến

89
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ionics

ISSN0947-7047

Truy cập trực tuyến

90
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Cluster Science

ISSN1040-7278

Truy cập trực tuyến

91
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology

ISSN0971-7811

Truy cập trực tuyến

92
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactive & functional polymers

ISSN1381-5148

Truy cập trực tuyến

93
The Nuclear Receptor Superfamily
The Nuclear Receptor Superfamily
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nuclear Receptor Superfamily

ISBN1-60327-574-6;ISBN1-60327-575-4

Truy cập trực tuyến

94
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical chemistry A molecular approach

Donald A McQuarrie; John D Simon

University Science Books; 1997 - (541.3 DON 1997)

Truy cập trực tuyến

95
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical and Pharmaceutical Bulletin

ISSN0009-2363

Truy cập trực tuyến

96
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on the progress of chemistry. Part C, Physical chemistry

ISSN0260-1826

Truy cập trực tuyến

97
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doklady Physical Chemistry

ISSN0012-5016

Truy cập trực tuyến

98
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordination chemistry reviews

ISSN0010-8545

Truy cập trực tuyến

99
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysts & catalysed reactions

ISSN1474-9173

Truy cập trực tuyến

100
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on the progress of chemistry. Section A, Inorganic chemistry

ISSN0260-1818

Truy cập trực tuyến

Kết quả 81 - 100 của 93.148.253  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.315.669)
 2. Toàn văn trực tuyến (91.846.285)
 3. Trong mục lục thư viện (2.181)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (5.919.948)
 2. 1956đến1970  (3.435.658)
 3. 1971đến1985  (13.523.045)
 4. 1986đến2001  (22.368.023)
 5. Sau 2001  (46.778.152)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (67.792.725)
 2. English  (23.284.629)
 3. Chinese  (6.410.480)
 4. French  (4.082.620)
 5. Japanese  (1.280.763)
 6. Korean  (1.064.998)
 7. Spanish  (567.975)
 8. Russian  (412.007)
 9. Portuguese  (184.963)
 10. Italian  (84.434)
 11. Finnish  (78.602)
 12. Dutch  (51.674)
 13. Danish  (44.495)
 14. Ukrainian  (40.675)
 15. Czech  (34.357)
 16. Polish  (28.536)
 17. Norwegian  (18.125)
 18. Greek  (16.193)
 19. Turkish  (10.778)
 20. Hungarian  (10.617)
 21. Hebrew  (8.906)
 22. Romanian  (8.594)
 23. Arabic  (5.220)
 24. Icelandic  (4.048)
 25. Undetermined  (2.336)
 26. Vietnamese  (1.006)
 27. Slovak  (398)
 28. Persian  (360)
 29. Lithuanian  (299)
 30. Serbo-Croatian  (168)
 31. Bokmål, Norwegian  (148)
 32. Croatian  (117)
 33. Thai  (46)
 34. Tagalog  (13)
 35. Hindi  (8)
 36. Malay  (6)
 37. Armenian  (4)
 38. Macedonian  (3)
 39. Panjabi  (1)
 40. Burmese  (1)
 41. Maori  (1)
 42. Malayalam  (1)
 43. Basque  (1)
 44. Georgian  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (9.113)
 2. T - Technology .  (3.307)
 3. R - Medicine.  (1.033)
 4. S - Agriculture.  (274)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roisnel, Thierry
 2. Clérac, Rodolphe
 3. Bodenhausen, Geoffrey
 4. Fontecave, Marc
 5. Retailleau, Pascal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...