skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 81 - 100 của 2.872  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Новые исследования в психологии: Номер 1 (22)

М. : Педагогика, 1980 - (150 НОВ(1.22) 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

82
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý học phát triển

Nguyễn Đồng

H., 2000 - (155 NG-Đ 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

83
Fundamentals of learning and memory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of learning and memory

Houston John P.

New York : Harcourt Brace Jovanovich, c1986. - (BF318 .H68 1986) - ISBN0155294504

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

84
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grenzübertritt : Eine Suche nach geschlechtlicher Identität

Anders Renate

Frankfurt aim Main : Fischer Taschenbuch, 1989 - (150 AND 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

85
Annual editions: Psychology 03/04
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual editions: Psychology 03/04

Duffy Karen G. editor

Connecticut : McGraw-Hill, 2003 - (150 ANN 2003) - ISBN0072548290

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

86
An introduction to psychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to psychology

Wallace Patricia M.; Goldstein Jeffrey H

Madison, WI : Brown & Benchmark, c1997. - (150 WAL 1997) - ISBN0697235645

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

87
Essentials of psychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of psychology

Lahey Benjamin B

Boston : McGraw-Hill, 2002 - (150 LAH 2002) - ISBN9780072434040

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

88
Writings, 1878-1899
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writings, 1878-1899

James William

New York, NY : Library of America : Distributed to the trade in the U.S. and Canada by Viking Press, c1992. - (150 JAM 1992) - ISBN0940450720 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

89
Exploring psychology in Modules
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring psychology in Modules

Myers David G.

New York : Worth Publishers, c2008. - (150 MYE 2008) - ISBN9781429205894 (pbk.);ISBN142920589X (pbk.);ISBN9781429205887 (hrd.);ISBN1429205881 (hrd.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

90
Psychological science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological science

Gazzaniga Michael S.; Heatherton Todd F; Halpern Diane F

New York : W. W. Norton, c2013. - (150 GAZ 2013) - ISBN9780393911572 (hardcover);ISBN0393911578 (hardcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
91
PSYCH 4 : psychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PSYCH 4 : psychology

Rathus Spencer A.

Australia : South-Western, 2015. - (150 RAT 2015) - ISBN9781305091924 (pbk.);ISBN1305091922 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

92
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of Psychology

Krech David; Crutchfield R.S; Livson N

New York : Alfred A. Knopt, 1969 - New york : Affred A. Knopf Inc, 1969 - (150 KRE 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

93
Forgiveness and Reconciliation : Psychological Pathways to Conflict Transformation and Peace Building
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forgiveness and Reconciliation : Psychological Pathways to Conflict Transformation and Peace Building

Kalayjian, Ani; Paloutzian, Raymond F.

978-1-4419-0181-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34129; http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-0181-1

Truy cập trực tuyến

94
Handbook of Social Psychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Social Psychology

Delamater, John

978-0-387-36921-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34131

Truy cập trực tuyến

95
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revue française de psychanalyse

ISSN0035-2942

Truy cập trực tuyến

96
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arquivos brasileiros de psicologia

ISSN0100-8692

Truy cập trực tuyến

97
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interdisciplinaria

ISSN0325-8203

Truy cập trực tuyến

98
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista de psicología general y aplicada

ISSN0373-2002

Truy cập trực tuyến

99
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anales de Psicología

ISSN0212-9728

Truy cập trực tuyến

100
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psicothema

ISSN0214-9915

Truy cập trực tuyến

Kết quả 81 - 100 của 2.872  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (1.135)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.836)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (25)
 2. 1969đến1980  (71)
 3. 1981đến1992  (119)
 4. 1993đến2005  (450)
 5. Sau 2005  (1.102)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.372)
 2. Tạp chí  (1.180)
 3. Luận án, luận văn  (319)
 4. Bài báo  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.000)
 2. Vietnamese  (535)
 3. German  (145)
 4. French  (88)
 5. Spanish  (44)
 6. Portuguese  (15)
 7. Chinese  (11)
 8. Japanese  (7)
 9. Russian  (6)
 10. Dutch  (4)
 11. Polish  (2)
 12. Korean  (1)
 13. Serbian  (1)
 14. Turkish  (1)
 15. Indonesian  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hoàng Mộc Lan
 2. Nguyễn Hữu Thụ
 3. Trần Thị Minh Đức
 4. Trương Thị Khánh Hà
 5. Lê Khanh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...