skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 51.036  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Case Studies in Environmental Archaeology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case Studies in Environmental Archaeology

Elizabeth J. Reitz, Sylvia J. Scudder, C. Margaret Scarry.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27162

Truy cập trực tuyến

82
Coercion and the State
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coercion and the State

Reidy, David A.; Riker, Walter J.

978-1-4020-6879-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27380; http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6879-9

Truy cập trực tuyến

83
The Carriage of Dangerous Goods by Sea
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Carriage of Dangerous Goods by Sea

Meltem Deniz Güner-Özbek.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27158

Truy cập trực tuyến

84
Virtues and Passions in Literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtues and Passions in Literature

Tymieniecka, Anna-Teresa

9781402064210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31065

Truy cập trực tuyến

85
Duverger's Law of Plurality Voting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Duverger's Law of Plurality Voting

Grofman, Bernard; Blais, Andre; Bowler, Shaun

978-0-387-09719-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30464

Truy cập trực tuyến

86
Denying AIDS
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Denying AIDS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30310

Truy cập trực tuyến

87
The Search for Life Continued
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Search for Life Continued

Barrie W. Jones.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29480

Truy cập trực tuyến

88
The Criminology of White-Collar Crime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Criminology of White-Collar Crime

Simpson, Sally S.; Weisburd, David (Eds.)

978-0-387-09501-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30245

Truy cập trực tuyến

89
Constitutional Democracy in a Multicultural and Globalised World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional Democracy in a Multicultural and Globalised World

Fleiner, Thomas; Fleiner, Lidija R. Basta

978-3-540-76411-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30217

Truy cập trực tuyến

90
Building a Future on Peace and Justice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a Future on Peace and Justice

Kai Ambos, Judith Large, Marieke Wierda.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28618

Truy cập trực tuyến

91
Constructive Negations and Paraconsistency
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructive Negations and Paraconsistency

Sergei P. Odintsov.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28016

Truy cập trực tuyến

92
Space Exploration 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space Exploration 2008

Harland, David M.; Harvey, Brian

978-0-387-71667-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30170

Truy cập trực tuyến

93
From a Geometrical Point of View
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From a Geometrical Point of View

Marquis, Jean-Pierre

978-1-4020-9383-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30823

Truy cập trực tuyến

94
Rethinking Scientific Change and Theory Comparison
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Scientific Change and Theory Comparison

Léna Soler, Howard Sankey, Paul Hoyningen-Huene.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29165

Truy cập trực tuyến

95
The Scioto Hopewell and Their Neighbors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Scioto Hopewell and Their Neighbors

Michael Jochim, Roy S. Dickens.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29428

Truy cập trực tuyến

96
Rethinking Inclusive Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Inclusive Education

Julie Allan.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29163

Truy cập trực tuyến

97
Violence Against Women
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence Against Women

Johnson, Holly; Ollus, Natalia; Nevala, Sami

9780387732039; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31040

Truy cập trực tuyến

98
Socioeconomic Differences in Old Age Mortality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socioeconomic Differences in Old Age Mortality

Hoffmann, Rasmus

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29974

Truy cập trực tuyến

99
Education, Democracy, and the Moral Life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education, Democracy, and the Moral Life

Katz, Michael S.; Verducci, Susan; Biesta, Gert (Eds.)

978-90-481-2355-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30505

Truy cập trực tuyến

100
The Unity of Science in the Arabic Tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Unity of Science in the Arabic Tradition

Rahman, Shahid; Street, Tony; Tahiri, Hassan

978-1-4020-8404-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30905

Truy cập trực tuyến

Kết quả 81 - 100 của 51.036  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (52)
 2. 1965đến1977  (403)
 3. 1978đến1990  (1.608)
 4. 1991đến2004  (5.663)
 5. Sau 2004  (42.840)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (32.617)
 2. Norwegian  (11.471)
 3. French  (4.124)
 4. German  (1.461)
 5. Swedish  (299)
 6. Spanish  (255)
 7. Portuguese  (151)
 8. Dutch  (138)
 9. Danish  (59)
 10. Chinese  (33)
 11. Japanese  (27)
 12. Italian  (27)
 13. Russian  (14)
 14. Korean  (11)
 15. Arabic  (10)
 16. Polish  (10)
 17. Turkish  (9)
 18. Persian  (8)
 19. Hebrew  (5)
 20. Czech  (4)
 21. Ukrainian  (4)
 22. Slovak  (2)
 23. Hungarian  (2)
 24. Indonesian  (2)
 25. Finnish  (2)
 26. Lithuanian  (1)
 27. Greek  (1)
 28. Malay  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mathisen, Terje Andreas
 2. Friborg, Oddgeir
 3. Jørgensen, Finn
 4. Mittner, Matthias
 5. Sigurdsson, Valdimar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...