skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 81 - 95 của 95  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: 2003đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Fractured borders reading women's cancer literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractured borders reading women's cancer literature.

Deshazer, Mary K

E-ISBN 0472099094 ; E-ISBN 0472069098 ; E-ISBN 978472099092 ; E-ISBN 9780472069095

Toàn văn sẵn có

82
Arthur Miller's America theater and culture in a time of change.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arthur Miller's America theater and culture in a time of change.

E-ISBN 0472024388 ; E-ISBN 0472114107 ; E-ISBN 9780472024384 ; E-ISBN 9780472031559

Toàn văn sẵn có

83
Bodies in commotion disability & performance (corporealities)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bodies in commotion disability & performance (corporealities)

Carrie Sandahl

E-ISBN 0472021729 ; E-ISBN 0472068911 ; E-ISBN 0472098918 ; E-ISBN 9780472021727 ; E-ISBN 9780472068913 ; E-ISBN 9780472098910

Toàn văn sẵn có

84
Maxine Hong Kingston’s broken book of life an intertextual study of the Woman warrior and China men
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maxine Hong Kingston’s broken book of life an intertextual study of the Woman warrior and China men

Sabine, Maureen

E-ISBN 0824827848 ; E-ISBN 9780824827847

Toàn văn sẵn có

85
Hatred and Civility The Antisocial Life in Victorian England
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hatred and Civility The Antisocial Life in Victorian England

Christopher Lane

E-ISBN 0231130643 ; E-ISBN 0231130651 ; E-ISBN 9780231130653 ; E-ISBN 9780231130646

Toàn văn sẵn có

86
City of Darkness, City of Light
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City of Darkness, City of Light

Phillips, Alastair

ISBN: 9789053566336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
87
A Private Life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Private Life

Chen Ran

E-ISBN 0231131968 ; E-ISBN 9780231131964 ; E-ISBN 9780231506915

Toàn văn sẵn có

88
Rogues and early modern English culture.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rogues and early modern English culture.

E-ISBN 0472113747 ; E-ISBN 9780472113743 ; E-ISBN 9780472031771

Toàn văn sẵn có

89
Fables of representation essays.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fables of representation essays.

Hoover, Paul

E-ISBN 047209856X ; E-ISBN 0472068563 ; E-ISBN 9780472098569 ; E-ISBN 9780472068562

Toàn văn sẵn có

90
Avoiding the subject Media, culture and the object
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avoiding the subject Media, culture and the object

Clemens, Justin

E-ISBN 905356716X ; E-ISBN 9789048505883 ; E-ISBN 9789053567166

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
91
R.S. Thomas: Identity, environment, deity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

R.S. Thomas: Identity, environment, deity

Morgan, Christopher

ISBN: 9781526137616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
92
Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade

Blom, Ivo

ISBN: 9789053565704

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
93
British cinema of the 1950s a celebration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British cinema of the 1950s a celebration

Ian Mackillop

E-ISBN 0719064880 ; E-ISBN 0719064899 ; E-ISBN 9780719064883 ; E-ISBN 9781847790309

Toàn văn sẵn có

94
Memory and popular film
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory and popular film

Grainge, Paul

ISBN: 9780719063749

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
95
The stage life of props (theater theory/text/performance)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The stage life of props (theater theory/text/performance)

Andrew Sofer

E-ISBN 047202633X ; E-ISBN 0472068393 ; E-ISBN 047209839X ; E-ISBN 9780472026333

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 95 của 95  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. German  (14)
 2. Dutch  (2)
 3. French  (2)
 4. Chinese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Alia, Valerie
 2. Brater, Enoch
 3. Grainge, Paul
 4. Duncan, Ian
 5. Decherney, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...