skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 81 - 100 của 529  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Anti-Empire decolonial interventions in lusophone literatures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Empire decolonial interventions in lusophone literatures

Silva, Daniel F

E-ISBN 9781786941008 ; E-ISBN 9781786949370

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
82
Mass media and historical change Germany in international perspective, 1400 to the present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass media and historical change Germany in international perspective, 1400 to the present

Bösch, Frank

E-ISBN 1782386254 ; E-ISBN 1782386262 ; E-ISBN 9781782386254 ; E-ISBN 9781782386261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
83
Black intersectionalities a critique for the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black intersectionalities a critique for the 21st century

Michlin, Monica

E-ISBN 9781846319389 ; E-ISBN 9781781385531

Toàn văn sẵn có

84
The edinburgh companion to the arab novel in english
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The edinburgh companion to the arab novel in english

Gana, Nouri

E-ISBN 9780748685530 ; E-ISBN 9780748685554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
85
Modernist afterlives in Irish literature and culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernist afterlives in Irish literature and culture

Reynolds, Paige

E-ISBN 1783085746 ; E-ISBN 1783085738 ; E-ISBN 9781783085736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
86
The art of neighbouring making relations across China's borders.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The art of neighbouring making relations across China's borders.

E-ISBN 9789048532629 ; E-ISBN 9789462982581

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
87
Heartless immensity literature, culture, and geography in antebellum America.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heartless immensity literature, culture, and geography in antebellum America.

Baker, Anne

E-ISBN 0472115707 ; E-ISBN 9780472115709

Toàn văn sẵn có

88
Wole Soyinka
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wole Soyinka

Msiska, Mpalive-Hangson

E-ISBN 0746308116 ; E-ISBN 9780746308165 ; E-ISBN 9781786946294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
89
Canadian literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian literature.

Hammill,Faye

E-ISBN 074862161X ; E-ISBN 9780748621613 ; E-ISBN 9780748621620 ; E-ISBN 9780748629527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
90
The edinburgh companion to contemporary Scottish literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The edinburgh companion to contemporary Scottish literature.

Schoene, Berthold

E-ISBN 0748623957 ; E-ISBN 9780748623952 ; E-ISBN 9780748623969 ; E-ISBN 9780748630288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
91
Asian American literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian American literature.

Adams, Bella

E-ISBN 0748622713 ; E-ISBN 9780748622719 ; E-ISBN 9780748622726 ; E-ISBN 9780748629831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
92
Anxieties of Empire and the Fiction of Intrigue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxieties of Empire and the Fiction of Intrigue

Yumna Siddiqi

E-ISBN 0231138083 ; E-ISBN 0231138091 ; E-ISBN 9780231138086 ; E-ISBN 9780231138093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
93
Modernist literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernist literature.

Potter, Rachel

E-ISBN 0748634312 ; E-ISBN 9780748634316 ; E-ISBN 9780748634323

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
94
The Magellan fallacy globalization and the emergence of Asian and African literature in Spanish
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Magellan fallacy globalization and the emergence of Asian and African literature in Spanish

Lifshey, Adam

E-ISBN 0472028669 ; E-ISBN 9780472028665 ; E-ISBN 9780472118472 ; ISBN 0472118471 ; ISBN 9780472118472 (cloth acid-free paper)

Toàn văn sẵn có

95
What is québécois literature? reflections on the literary history of francophone writing in canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is québécois literature? reflections on the literary history of francophone writing in canada

Chapman, Rosemary

E-ISBN 9781846319730 ; E-ISBN 9781781385760

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
96
Being contemporary French literature, culture and politics today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being contemporary French literature, culture and politics today

Brozgal, Lia

E-ISBN 9781781382639 ; E-ISBN 9781781384343

Toàn văn sẵn có

97
Toward a new historicism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a new historicism

Morris, Wesley

E-ISBN 0691061556 ; E-ISBN 1400870410 ; E-ISBN 9780691619972 ; E-ISBN 9781400870417

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
98
Poetry by women in ireland a critical anthology 1870–1970
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetry by women in ireland a critical anthology 1870–1970

Collins, Lucy

E-ISBN 9781846317569 ; E-ISBN 9781846317231 ; E-ISBN 9781781380017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
99
Not the other avant-garde the transnational foundations of avant-garde performance.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not the other avant-garde the transnational foundations of avant-garde performance.

E-ISBN 0472025090 ; E-ISBN 0472069314 ; E-ISBN 0472099310 ; E-ISBN 9780472025091 ; E-ISBN 9780472069316 ; E-ISBN 9780472099313

Toàn văn sẵn có

100
W. B. Yeats, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

W. B. Yeats, second edition

Larrissy, Edward

E-ISBN 9780746312889 ; E-ISBN 9781786942319

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 529  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (11)
 2. 1998đến2002  (36)
 3. 2003đến2007  (92)
 4. 2008đến2013  (222)
 5. Sau 2013  (165)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (60)
 2. French  (4)
 3. Dutch  (3)
 4. Japanese  (2)
 5. Chinese  (2)
 6. Spanish  (2)
 7. Arabic  (1)
 8. Hebrew  (1)
 9. Persian  (1)
 10. Marathi  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Elsaesser, Thomas
 2. Duncan, Ian
 3. Haltof, Marek
 4. Nord, Deborah Epstein
 5. Youngs, Tim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...