skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 85 của 85  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative View of Democratic Centralism

Von Beyme, Klaus

Government and Opposition, 1 July 1975, Vol.10(3), pp.259-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017257X ; E-ISSN: 14777053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
82
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Wilkes and American Disillusionment with Britain

Maier, Pauline

The William and Mary Quarterly, 1 July 1963, Vol.20(3), pp.373-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00435597 ; E-ISSN: 19337698

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
83
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Science and Political Commitments in the young Max Weber

Dibble, Vernon K.

European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie, 1 January 1968, Vol.9(1), pp.92-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039756 ; E-ISSN: 14740583

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
84
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humpty Dumpty

St. John, Edward

The Australian Quarterly, 1 March 1977, Vol.49(1), pp.74-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00050091 ; DOI: 10.2307/20634890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
85
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAMSCI'S CONCEPT OF HEGEMONY: THE ITALIAN CHURCH—COMMUNIST STRUGGLE

Kertzer, David I.

Dialectical Anthropology, 1 December 1979, Vol.4(4), pp.321-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03044092 ; E-ISSN: 15730786

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 81 - 85 của 85  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (76)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1979  (6)
  2. 1979đến1993  (5)
  3. 1994đến2000  (8)
  4. 2001đến2006  (36)
  5. Sau 2006  (30)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...