skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 132.569  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Optical imaging of the spatial distribution of β-particles emerging from surfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical imaging of the spatial distribution of β-particles emerging from surfaces

Charpak, G. ; Dominik, W. ; Zaganidis, N.

Research On Particle Imaging Detectors, 1995, pp.643-647

ISBN: 9789812795878 ; DOI: 10.1142/9789812795878_0084

Toàn văn sẵn có

82
A XENON HIGH-PRESSURE PROPORTIONAL SCINTILLATION-CAMERA FOR X AND γ-RAY IMAGING
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A XENON HIGH-PRESSURE PROPORTIONAL SCINTILLATION-CAMERA FOR X AND γ-RAY IMAGING

Ngoc, Hoan Nguyen ; Jeanjean, Jack ; Itoh, Hidehiko ; Charpak, Georges

Research On Particle Imaging Detectors, 1995, pp.591-596

ISBN: 9789812795878 ; DOI: 10.1142/9789812795878_0076

Toàn văn sẵn có

83
DEVELOPMENT OF A MULTIWIRE PROPORTIONAL CHAMBER AS AN AREA SENSITIVE DETECTOR FOR X-RAY PROTEIN CRYSTALLOGRAPHY
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVELOPMENT OF A MULTIWIRE PROPORTIONAL CHAMBER AS AN AREA SENSITIVE DETECTOR FOR X-RAY PROTEIN CRYSTALLOGRAPHY

Bade, D. ; Parak, F. ; Mössbauer, R. L. ; Hoppe, W. ; Levai, N. ; Charpak, G.

Research On Particle Imaging Detectors, 1995, pp.619-622

ISBN: 9789812795878 ; DOI: 10.1142/9789812795878_0080

Toàn văn sẵn có

84
THE MULTISTEP AVALANCHE CHAMBER AS A DETECTOR IN RADIOCHROMATOGRAPHY IMAGING
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE MULTISTEP AVALANCHE CHAMBER AS A DETECTOR IN RADIOCHROMATOGRAPHY IMAGING

Petersen, G. ; Charpak, G. ; Melchart, G. ; Sauli, F.

Research On Particle Imaging Detectors, 1995, pp.628-633

ISBN: 9789812795878 ; DOI: 10.1142/9789812795878_0082

Toàn văn sẵn có

85
Relaxation Skills: Abbreviated Progressive Relaxation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relaxation Skills: Abbreviated Progressive Relaxation

Carlson, Charles R ; Bernstein, D. A

Toàn văn sẵn có

86
Wavelet Transform and Tomography: Continuous and Discrete Approaches
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelet Transform and Tomography: Continuous and Discrete Approaches

Peyrin, Françoise ; Zaim, M; Rayet, Béatrice (Editor)

ISBN: 9780849394836 ; ISBN: 084939483X

Toàn văn sẵn có

87
Short-term preservation of vascular grafts
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short-term preservation of vascular grafts

Sjöberg, Trygve ; Messmer, Konrad

Compromised perfusion. 13th Bodensee Symposium on Microcirculation, Lindau, June 1995., pp.74-80

ISBN: 9783318040814 ; DOI: 10.1159/000424976

Toàn văn sẵn có

88
Troisième partie. L’hygiène générale
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Troisième partie. L’hygiène générale

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5507

Toàn văn sẵn có

89
المقالة الثالثة
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

المقالة الثالثة

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5518

Toàn văn sẵn có

90
المقالة الثانية
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

المقالة الثانية

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5517

Toàn văn sẵn có

91
Première partie. La nature de l’homme : anatomie et physiologie
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Première partie. La nature de l’homme : anatomie et physiologie

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5505

Toàn văn sẵn có

92
Conclusion de l'ouvrage
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusion de l'ouvrage

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5510

Toàn văn sẵn có

93
ملخص
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ملخص

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5521

Toàn văn sẵn có

94
Abstract
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5513

Toàn văn sẵn có

95
المقالة الرابعة
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

المقالة الرابعة

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5519

Toàn văn sẵn có

96
Le livre des aliments [et de la protection de la santé]
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le livre des aliments [et de la protection de la santé]

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5504

Toàn văn sẵn có

97
Quatrième partie. Le régime des saisons de l’année
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quatrième partie. Le régime des saisons de l’année

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5508

Toàn văn sẵn có

98
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5503

Toàn văn sẵn có

99
Résumé
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Résumé

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5512

Toàn văn sẵn có

100
المقالة الخامسة
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

المقالة الخامسة

Ibn Halsun

Presses de l’Ifpo

ISBN: 9782901315247 ; ISBN: 2901315240 ; E-ISBN: 9782351594766 ; E-ISBN: 2351594762 ; DOI: 10.4000/books.ifpo.5520

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 132.569  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (29)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (31)
 2. 1987đến1994  (43)
 3. 1995đến2001  (1.398)
 4. 2002đến2009  (76.403)
 5. Sau 2009  (54.666)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (103.700)
 2. German  (25.612)
 3. Italian  (2.745)
 4. French  (298)
 5. Swedish  (109)
 6. Spanish  (39)
 7. Serbo-Croatian  (26)
 8. Dutch  (12)
 9. Arabic  (7)
 10. Polish  (2)
 11. Slovak  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...