skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 2.161  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compound processing device

LI Liang

Toàn văn sẵn có

82
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical telescoping tool rest of grooving machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

83
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

预留钢筋清洁装置
Cleaning device of reserved steel bar

LI Liang

Toàn văn sẵn có

84
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于聚苯板保温的充电式立体车库
Rechargeable stereo garage based on polyphenyl board keeps warm

LI Liang

Toàn văn sẵn có

85
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种加工中心专用对刀仪
Special tool setting appearance of machining center

LI Liang

Toàn văn sẵn có

86
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于图像识别的滑行机器人
Sliding robot based on image identification

LI Liang

Toàn văn sẵn có

87
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种防止包装箱内遥控器错位的遥控器包装结构
Prevent remote controller packaging structure of interior remote controller dislocation of packing box

LI Liang

Toàn văn sẵn có

88
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cubic boron nitride cutting tool and manufacturing method thereof

LI Liang

Toàn văn sẵn có

89
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

编织管增强型中空纤维膜及其加工装置
Weave a tub enhancement mode hollow fiber membrane and processingequipment thereof

LI Liang

Toàn văn sẵn có

90
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种注塑机射嘴
Nozzle for injection molding machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

91
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sealing packaging bag

LI Liang

Toàn văn sẵn có

92
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaction kettle with cooling coil for producing N-cyclohexy-2-benzothiazole sulfenamid (CBS)

LI Liang

Toàn văn sẵn có

93
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent worktable of punch press for flexible boards

LI Liang

Toàn văn sẵn có

94
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stabilizing device for saw blade grinding machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

95
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for automatically fixing pins of air-conditioning tube pressing plate of automobile

LI Liang

Toàn văn sẵn có

96
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

高效切削组合刀具
High -efficient cutting gang tool

LI Liang

Toàn văn sẵn có

97
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat preservation panel

LI Liang

Toàn văn sẵn có

98
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

气凝胶保温卷材的自动生产系统
Automatic production system for aerogel thermal-insulation coiled material

LI Liang

Toàn văn sẵn có

99
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

多段连续模对接装置
Butting device for multiple segments of continuous dies

LI Liang

Toàn văn sẵn có

100
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel rubber double-layer co-extruding machine head

LI Liang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 2.161  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (6)
 2. 1995đến2003  (5)
 3. 2004đến2007  (30)
 4. 2008đến2012  (354)
 5. Sau 2012  (1.766)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.150)
 2. Chinese  (1.705)
 3. French  (55)
 4. German  (20)
 5. Korean  (5)
 6. Japanese  (3)
 7. Norwegian  (2)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li Liang
 2. Liu Jun
 3. LI, Liang
 4. Xia Jiansheng
 5. Zhang Xuhui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...