skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 81 - 100 của 1.725.438  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Affiliated Societies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affiliated Societies

Appetite, 10/2012, Vol.59(2), p.II [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(12)00261-9

Toàn văn sẵn có

82
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 4/2013, Vol.63, C, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(13)00036-6

Toàn văn sẵn có

83
Calendar of Events
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 4/2011, Vol.56(2), p.550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(11)00081-X

Toàn văn sẵn có

84
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 03/2014, Vol.74, C, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(14)00005-1

Toàn văn sẵn có

85
Calendar of Events
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 3/2013, Vol.62, C, p.I [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(13)00013-5

Toàn văn sẵn có

86
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 02/2015, Vol.85, C, p.CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(14)00758-2

Toàn văn sẵn có

87
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, June 1, 2016, Vol.101, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(16)30113-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
88
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 5/2013, Vol.64, C, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(13)00078-0

Toàn văn sẵn có

89
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 05/2014, Vol.76, C, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(14)00132-9

Toàn văn sẵn có

90
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01/2015, Vol.84, C, p.CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(14)00536-4

Toàn văn sẵn có

91
Calendar of Events
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2/2013, Vol.61, C, p.I [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(12)00493-X

Toàn văn sẵn có

92
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, Feb 1, 2016, Vol.97, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(15)00437-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
93
Affiliated Societies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affiliated Societies

Appetite, 8/2013, Vol.67, C, p.II [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(13)00179-7

Toàn văn sẵn có

94
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 08/2014, Vol.79, C, p.CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(14)00219-0

Toàn văn sẵn có

95
Calendar of Events
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 8/2011, Vol.57(1), p.308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(11)00494-6

Toàn văn sẵn có

96
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 12/2013, Vol.71, C, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(13)00427-3

Toàn văn sẵn có

97
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, Sept 1, 2017, Vol.116, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(17)30915-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
98
Calendar of Events
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 6/2012, Vol.58(3), p.I [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(12)00137-7

Toàn văn sẵn có

99
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 01/2014, Vol.72, C, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(13)00458-3

Toàn văn sẵn có

100
Affiliated Societies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affiliated Societies

Appetite, 6/2012, Vol.58(3), p.II [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(12)00138-9

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 1.725.438  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (45.090)
 2. 1956đến1970  (23.690)
 3. 1971đến1985  (81.591)
 4. 1986đến2001  (224.650)
 5. Sau 2001  (1.343.773)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.492.783)
 2. French  (30.333)
 3. German  (18.199)
 4. Chinese  (15.020)
 5. Spanish  (8.686)
 6. Japanese  (6.657)
 7. Undetermined  (5.727)
 8. Portuguese  (5.377)
 9. Russian  (2.781)
 10. Korean  (2.432)
 11. Italian  (1.324)
 12. Polish  (854)
 13. Dutch  (649)
 14. Czech  (606)
 15. Norwegian  (370)
 16. Turkish  (361)
 17. Danish  (189)
 18. Thai  (135)
 19. Lithuanian  (125)
 20. Finnish  (124)
 21. Arabic  (121)
 22. Ukrainian  (109)
 23. Slovak  (73)
 24. Hebrew  (61)
 25. Greek  (53)
 26. Romanian  (52)
 27. Hungarian  (48)
 28. Persian  (30)
 29. Serbo-Croatian  (13)
 30. Icelandic  (7)
 31. Vietnamese  (6)
 32. Welsh  (3)
 33. Hindi  (3)
 34. Maori  (2)
 35. Macedonian  (2)
 36. Tibetan  (1)
 37. Armenian  (1)
 38. Albanian  (1)
 39. Bengali  (1)
 40. Syriac  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. De Graaf, C.
 2. Brunstrom, J.M.
 3. Rogers, P.J.
 4. Higgs, S.
 5. Mariuzzo, Patrícia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...