skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 783.932  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Beaumarchais' Marriage of Figaro

Life (1883-1936), Apr 22, 1909, Vol.53(1382), p.543

Toàn văn không sẵn có

82
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.

Massachusetts Ploughman and New England Journal of Agriculture (1842-1906), Nov 6, 1897, Vol.57(6), p.7

Toàn văn không sẵn có

83
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Puck (1877-1918), Mar 2, 1892, Vol.31(782), p.22

Toàn văn không sẵn có

84
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Life (1883-1936), Feb 22, 1917, Vol.69(1791), p.330

Toàn văn không sẵn có

85
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Puck (1877-1918), Jan 18, 1911, Vol.68(1768), p.6

Toàn văn không sẵn có

86
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Puck (1877-1918), Jan 3, 1900, Vol.46(1191), p.4

Toàn văn không sẵn có

87
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Hage, Robert

Life (1883-1936), Feb 28, 1924, Vol.83(2156), p.13

Toàn văn không sẵn có

88
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY.

The Youth's Companion (1827-1929), Sep 27, 1906, Vol.80(39), p.464

Toàn văn không sẵn có

89
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Zion's Herald (1868-1910), Nov 7, 1900, Vol.78(45), p.1424

Toàn văn không sẵn có

90
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Washington Star

Puck (1877-1918), Oct 19, 1898, Vol.44(1128), p.15

Toàn văn không sẵn có

91
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.

Life (1883-1936), Aug 13, 1903, Vol.42(1085), p.160

Toàn văn không sẵn có

92
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy: Introduction to a Boundary Problem

Kaltofen, Carolin ; Acuto, Michele

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.8-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12621

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
93
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy as political communication: Lessons from case studies

Ociepka, Beata

European Journal of Communication, June 2018, Vol.33(3), pp.290-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-3231 ; E-ISSN: 1460-3705 ; DOI: 10.1177/0267323118763909

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
94
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Science Diplomacy

Turekian, Vaughan

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.5-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
95
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNESCO: Scientific Humanism and its Impact on Multilateral Diplomacy

Singh, J. P.

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.53-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12624

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
96
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy, Epistemic Communities, and Practice in Sub‐Saharan Africa

Hornsby, David J. ; Parshotam, Asmita

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.29-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12565

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
97
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Nicolson, Harold

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
98
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Smith, Harry B ; Levi, Maurice

Toàn văn sẵn có

99
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerating Basic Science in an Intergovernmental Framework: Learning from CERN's Science Diplomacy

Höne, Katharina E. ; Kurbalija, Jovan

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
100
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminal geopolitics: the subjectivity and spatiality of diplomacy at the margins

Mcconnell, Fiona

Transactions of the Institute of British Geographers, March 2017, Vol.42(1), pp.139-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-2754 ; E-ISSN: 1475-5661 ; DOI: 10.1111/tran.12156

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 783.932  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (41.733)
 2. 1956đến1970  (11.197)
 3. 1971đến1985  (24.832)
 4. 1986đến2001  (101.430)
 5. Sau 2001  (601.478)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (675.118)
 2. Undetermined  (2.738)
 3. Portuguese  (2.630)
 4. Spanish  (2.191)
 5. French  (2.049)
 6. German  (1.890)
 7. Korean  (740)
 8. Chinese  (690)
 9. Multiple languages  (554)
 10. Czech  (287)
 11. Italian  (259)
 12. Japanese  (229)
 13. Turkish  (185)
 14. Russian  (178)
 15. Slovak  (70)
 16. Polish  (66)
 17. Lithuanian  (63)
 18. Dutch  (50)
 19. Romanian  (50)
 20. Norwegian  (48)
 21. Hebrew  (36)
 22. Bokmål, Norwegian  (33)
 23. Hungarian  (30)
 24. Arabic  (23)
 25. Persian  (19)
 26. Indonesian  (18)
 27. Ukrainian  (15)
 28. Serbo-Croatian  (13)
 29. Danish  (10)
 30. Greek  (8)
 31. Icelandic  (6)
 32. Finnish  (5)
 33. Albanian  (4)
 34. Malay  (3)
 35. Thai  (3)
 36. Vietnamese  (2)
 37. Yiddish  (2)
 38. Armenian  (1)
 39. Malayalam  (1)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paul Sharp
 2. Costas M. Constantinou
 3. Pauline Kerr
 4. Acuto, Michele
 5. Kelman, Ilan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...