skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 201.108  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music for Inner Domains: Sinhala Song and the Arya and Hela Schools of Cultural Nationalism in Colonial Sri Lanka

Field, Garrett M

The Journal of Asian Studies, 2014, Vol.73(4), pp.1043-1058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911814001028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
82
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Ethnic Nationalism, Universality, and Cornish Identity

Willett, Joanie

Studies in Ethnicity and Nationalism, October 2013, Vol.13(2), pp.201-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
83
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalonia's human towers: Nationalism, associational culture, and the politics of performance

Vaczi, Mariann

American Ethnologist, May 2016, Vol.43(2), pp.353-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496 ; E-ISSN: 1548-1425 ; DOI: 10.1111/amet.12310

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
84
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia needs an official nationalism

Granin, Yu.

Herald of the Russian Academy of Sciences, 2011, Vol.81(4), pp.341-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1019-3316 ; E-ISSN: 1555-6492 ; DOI: 10.1134/S1019331611040058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
85
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Switzerland: challenging the big theories of nationalism

Helbling, Marc ; Stojanović, Nenad

Nations and Nationalism, October 2011, Vol.17(4), pp.712-717 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2011.00516.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
86
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue on 'Nationalism, Ethnicity, and Boundaries'

Studies in Ethnicity and Nationalism, April, 2013, Vol.13(1), p.1(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481

Toàn văn không sẵn có

87
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Nationalism to Civicism

Bell, Daniel A. ; De‐Shalit, Avner

New Perspectives Quarterly, January 2012, Vol.29(1), pp.57-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-7850 ; E-ISSN: 1540-5842 ; DOI: 10.1111/j.1540-5842.2012.01297.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
88
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palestinian Nationalism: An Overview

Ghanem, As'Ad

Israel Studies, Summer 2013, pp.11-29,156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10849513 ; E-ISSN: 1527201X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
89
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zionism and Palestinian Nationalism: Possibilities of Recognition

Hermann, Tamar

Israel Studies, Summer 2013, pp.133-147,156-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10849513 ; E-ISSN: 1527201X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
90
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More Europe, Less Nationalism

González, Félipe

New Perspectives Quarterly, July 2012, Vol.29(3), pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-7850 ; E-ISSN: 1540-5842 ; DOI: 10.1111/j.1540-5842.2012.01324.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
91
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Douglas Lilburn: nationalism now

Horrocks, Roger

JNZL: Journal of New Zealand Literature, Annual, 2011, Vol.29, p.86(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0112-1227

Toàn văn sẵn có

92
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'forward march' of Scottish nationalism.(Commentary)

Hassan, Gerry

Renewal, Summer, 2011, Vol.19(2), p.50(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-252X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
93
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The Beauty of America": nationalism, education, and the War on Terror.(Case study)

Abu El - Haj, Thea Renda

Harvard Educational Review, Summer, 2010, Vol.80(2), p.242-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-8055

Toàn văn sẵn có

94
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary dynamics of nationalism and migration

Barreira Da Silva Rocha, André

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 01 August 2013, Vol.392(15), pp.3183-3197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4371 ; E-ISSN: 1873-2119 ; DOI: 10.1016/j.physa.2013.03.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
95
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menell: 'embrace nationalism'

Mining Journal, Jan 20, 2012, p.4(1)

ISSN: 0026-5225

Toàn văn không sẵn có

96
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATIONALISM, COSMOPOLITANISM, AND GEOGRAPHICAL IMAGINATIONS.(Report)

Warf, Barney

Geographical Review, July, 2012, Vol.102, p.271(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7428

Toàn văn sẵn có

97
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Everyday nationalism and elite research universities in the USA and England

Friedman, Jonathan

Higher Education, 2018, Vol.76(2), pp.247-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-017-0206-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
98
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Nationalism: Theory, History and Prospects

Pryke, Sam

Global Policy, Sept, 2012, Vol.3, p.281(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880

Toàn văn không sẵn có

99
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medievalism, nationalism, colonialism: introduction

Lynch, Andrew ; Trigg, Stephanie ; D'Arcens, Louise

Australian Literary Studies, Vol. 26, No. 3-4, Oct-Nov 2011: 1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9697

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
100
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MONETARY NATIONALISM AND INTERNATIONAL ECONOMIC INSTABILITY

Hoffmann, Andreas ; Schnabl, Gunther

Quarterly Journal of Austrian Economics, Summer 2013, Vol.16(2), pp.135-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10983708 ; E-ISSN: 19364806

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 201.108  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (80.095)
 2. Toàn văn trực tuyến (82.117)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (766)
 2. 1962đến1975  (371)
 3. 1976đến1990  (4.845)
 4. 1991đến2005  (53.503)
 5. Sau 2005  (141.438)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (860)
 2. French  (431)
 3. German  (410)
 4. Portuguese  (237)
 5. Italian  (99)
 6. Turkish  (51)
 7. Japanese  (50)
 8. Chinese  (24)
 9. Russian  (13)
 10. Lithuanian  (11)
 11. Dutch  (11)
 12. Norwegian  (6)
 13. Hungarian  (4)
 14. Arabic  (3)
 15. Korean  (3)
 16. Czech  (2)
 17. Serbo-Croatian  (2)
 18. Danish  (2)
 19. Polish  (1)
 20. Thai  (1)
 21. Romanian  (1)
 22. Greek  (1)
 23. Finnish  (1)
 24. Vietnamese  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, Y.
 2. Lee, K.T.
 3. Kuzio, Taras
 4. Breuilly, John
 5. Foster, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...