skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 83 của 83  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Navigation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying degree of goal directedness in document navigation: application to the evaluation of the perspective-drag technique

Guiard, Yves ; Du, Yangzhou ; Chapuis, Olivier

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.327-336

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240679

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
82
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making interactions visible: tools for social browsing

Davenport, Elisabeth ; Connolly, Reuben ; Spence, Robert ; Buckner, Kathy ; Whyte, Angus ; Barr, Kirsty

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.35-36

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632742

Toàn văn không sẵn có

83
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating navigational surrogate formats with divergent browsing tasks

Kerne, Andruid ; Smith, Steven ; Choi, Hyun ; Graeber, Ross ; Caruso, Daniel

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1537-1540

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1056960

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 81 - 83 của 83  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (2)
 2. 1994đến1998  (9)
 3. 1999đến2000  (21)
 4. 2001đến2004  (17)
 5. Sau 2004  (34)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Guiard, Yves
 2. Beaudouin-Lafon, Michel
 3. Beaudouin-Lafon, M.
 4. Guiard, Y.
 5. Shen, Chia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...