skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 428  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Peace Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Njølstad, Olav

Journal of Peace Research, May 1993, Vol.30(2), pp.237-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030002029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
82
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Berthelsen, Ole

Journal of Peace Research, March 1998, Vol.35(2), pp.262-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343398035002012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
83
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, September 1999, Vol.36(5), pp.612-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343399036005019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
84
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Gleditsch, Nils Petter

Journal of Peace Research, July 1998, Vol.35(4), pp.519-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343398035004010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
85
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May 1997, Vol.34(2), pp.244-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034002019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
86
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Lumsden, Malvern

Journal of Peace Research, August 1997, Vol.34(3), pp.372-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034003028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
87
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, May 1995, Vol.32(2), pp.244-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032002023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
88
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Loganathan, Ketershwaran

Journal of Peace Research, November 1989, Vol.26(4), pp.436-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343389026004021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
89
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review Article : The Oxford History of South Africa

Beukes, Hans

Journal of Peace Research, March 1972, Vol.9(1), pp.91-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234337200900109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
90
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review Essay: Philosophers Crossing Borders Recent Literature on Ethics and International Relations

Malnes, Raino

Journal of Peace Research, June 1983, Vol.20(2), pp.193-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338302000207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
91
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Journal of Peace Research, January 2011, Vol.48(1), pp.127-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310393093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
92
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review Essay: Military Coups and Militarization in Latin America

Carranza, Mario

Journal of Peace Research, December 1983, Vol.20(4), pp.367-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338302000409

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
93
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review Essay: The Limits of Neoclassical Institutionalism

Mjøset, Lars

Journal of Peace Research, March 1985, Vol.22(1), pp.79-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338502200106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
94
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review Essay : The Twists and Turns of Development Theory: A Comment on 'The European Experience' by Dieter Senghaas

Sørensen, Georg

Journal of Peace Research, March 1986, Vol.23(1), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338602300107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
95
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review Essay: The International Network of Terrorism

Stohl, Michael

Journal of Peace Research, March 1983, Vol.20(1), pp.87-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338302000108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
96
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chirot, Daniel 1986. Social Change in the Modern Era. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. 296 pp. + footnotes and bibliography. USD 15.95

Journal of Peace Research, March 1988, Vol.25(1), pp.103-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338802500112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
97
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Journal of Peace Research, June 1982, Vol.19(2), pp.204-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338201900212

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
98
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Journal of Peace Research, August 1991, Vol.28(3), pp.333-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343391028003014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
99
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Journal of Peace Research, March 2001, Vol.38(2), pp.268-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038002023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
100
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Separate Democratic Peace

Macmillan, John

Journal of Peace Research, March 2003, Vol.40(2), pp.233-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343303040002006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 428  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (413)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (49)
 2. 1975đến1985  (57)
 3. 1986đến1996  (110)
 4. 1997đến2008  (149)
 5. Sau 2008  (63)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (375)
 2. Bình xét khoa học  (53)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel
 2. Smith, Dan
 3. Gleditsch, Nils Petter
 4. Syse, Henrik
 5. Simonsen, Sven Gunnar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...