skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 60.515  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Jonathan P. Ive ; Kevin Lynch ; Wan Si Wan ; Jonathan R. Dascola ; Lawrence Y. Yang ; Anton M. Davydov ; Bas Ording ; Nicholas Zambetti ; Imran Chaudhri ; Stephen O. Lemay

Toàn văn sẵn có

82
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Nicholas Zambetti ; Jonathan R. Dascola ; Anton M. Davydov ; Stephen O. Lemay ; Jonathan P. Ive ; Imran Chaudhri ; Wan Si Wan ; Lawrence Y. Yang ; Kevin Lynch ; Bas Ording

Toàn văn sẵn có

83
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

84
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

85
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STAFF MEMBER USER INTERFACES

Padgett John M ; Butler Bart D ; Decurtis David ; Chancey Randy ; Spivey Bonnie J ; Sheehan Michael

Toàn văn sẵn có

86
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disease oriented user interfaces

Haider Sultan

Toàn văn sẵn có

87
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRANSLATING USER INTERFACES OF APPLICATIONS

Shuster Gary Stephen ; Shuster Brian Mark

Toàn văn sẵn có

88
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translating user interfaces of applications

Shuster Gary Stephen ; Shuster Brian Mark

Toàn văn sẵn có

89
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRANSLATING USER INTERFACES OF APPLICATIONS

Shuster Gary Stephen ; Shuster Brian Mark

Toàn văn sẵn có

90
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMICALLY FORMATTED GRAPHICAL USER INTERFACE

Mysen, Clarence Christopher ; Liu, Jennifer

Toàn văn sẵn có

91
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface style guide compliance reporting

Bornheimer Karin ; Haug Tobias ; Uhl Thomas ; Brandt Carsten

Toàn văn sẵn có

92
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE STYLE GUIDE COMPLIANCE REPORTING

Bornheimer Karin ; Haug Tobias ; Uhl Thomas ; Brandt Carsten

Toàn văn sẵn có

93
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for multi-modality communication

Levien Royce A ; Lord Richard T ; Lord Robert W ; Malamud Mark A ; Rinaldo, Jr. John D

Toàn văn sẵn có

94
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for multi-modality communication

Levien Royce A ; Lord Richard T ; Lord Robert W ; Malamud Mark A ; Rinaldo, Jr. John D

Toàn văn sẵn có

95
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES FOR STORED-VALUE ACCOUNTS

Van Os Marcel ; Alabi Oluwatomiwa B ; Anton Peter D ; Dicker George R ; Pitschel Donald W ; Ruangchan Danvin ; Steele Glen W ; Tickner Simon ; Webster Shawn T

Toàn văn sẵn có

96
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES FOR STORED-VALUE ACCOUNTS

Van Os Marcel ; Alabi Oluwatomiwa B ; Anton Peter D ; Dicker George R ; Pitschel Donald W ; Ruangchan Danvin ; Steele Glen W ; Tickner Simon ; Webster Shawn T

Toàn văn sẵn có

97
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES FOR STORE-VALUE ACCOUNTS

Van Os, Marcel ; Ahn, Charles ; Anton, Peter, D ; Alabi, Oluwatomiwa, B ; Pitschel, Donald, W ; Dicker, George, R ; Steele, Glen, W ; Ruangchan, Danvin ; Tickner, Simon ; Webster, Shawn

Toàn văn sẵn có

98
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPHICAL USER INTERFACES

Michael Lewis Stein ; Owen Epstein

Toàn văn sẵn có

99
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPHICAL USER INTERFACES

Stein Michael Lewis ; Epstein Owen ; Billington Nathaniel Kevin

Toàn văn sẵn có

100
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR GENERATING PHYSICAL ACTIVITY INDICATORS

Wander Jason A ; Porras Staci ; Pasha Asim ; Eggers Israel

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 60.515  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (25)
 2. 1988đến1995  (309)
 3. 1996đến2003  (5.499)
 4. 2004đến2012  (21.780)
 5. Sau 2012  (32.902)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (58.626)
 2. French  (13.938)
 3. Chinese  (6.056)
 4. German  (4.275)
 5. Korean  (3.974)
 6. Japanese  (978)
 7. Spanish  (408)
 8. Russian  (291)
 9. Portuguese  (214)
 10. Danish  (43)
 11. Norwegian  (42)
 12. Finnish  (27)
 13. Hebrew  (25)
 14. Polish  (19)
 15. Dutch  (18)
 16. Italian  (13)
 17. Romanian  (11)
 18. Czech  (10)
 19. Ukrainian  (9)
 20. Turkish  (6)
 21. Hungarian  (4)
 22. Arabic  (1)
 23. Greek  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...