skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 401.566  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce, J ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

82
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

83
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

84
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR ADJUSTING USER INTERFACE OBJECTS

Karunamuni, Chanaka, G ; King, Nicholas, V ; Apodaca, Gregory, M

Toàn văn sẵn có

85
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Adjusting User Interface Objects

Karunamuni Chanaka G ; King Nicholas V ; Apodaca Gregory M

Toàn văn sẵn có

86
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Adjusting User Interface Objects

Karunamuni Chanaka G ; King Nicholas V ; Apodaca Gregory M

Toàn văn sẵn có

87
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Seamless Transition of User Interface Behaviors

Walkin, Brandon M ; Karunamuni, Chanaka G ; Gorbik, Dmitry A ; Alonso Ruiz, Marcos ; de Vries, Nathan ; Cerra, Joseph P ; Rudel, Emanuele

Toàn văn sẵn có

88
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR SEAMLESS TRANSITION OF USER INTERFACE BEHAVIORS

Walkin, Brandon M

Toàn văn sẵn có

89
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MOVING USER INTERFACE OBJECTS

Hauenstein, Mark ; Sepulveda, Raymond ; Alonso Ruiz, Marcos ; Missig, Julian ; Bernstein, Jeffrey ; Coffman, Patrick ; Lemay, Stephen

Toàn văn sẵn có

90
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing user interfaces

Naveh, Yaron

Toàn văn sẵn có

91
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power tool user interfaces

Madineni Vikram ; Johnson Joshua Odell ; Leavitt Douglas Fornell ; Bartoszek Jason Christopher ; Ely Sean C

Toàn văn sẵn có

92
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC USER INTERFACES

Flores Jeremy

Toàn văn sẵn có

93
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rehabilitation after Stroke using Immersive User Interfaces in 3D Virtual and Augmented Gaming Environments

E. Vogiatzaki ; A. Krukowski

EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology, 01 May 2015, Vol.1(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2411-7145 ; DOI: 10.4108/phat.1.1.e7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
94
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon-based user interfaces

Vallone, Anthony J

Toàn văn sẵn có

95
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamically optimizing user interfaces

Wald Eric Robert ; Windell David

Toàn văn sẵn có

96
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR SWITCHING BETWEEN TWO USER INTERFACES

Cotterill, Stephen, Hayden ; Logan, Jake, M ; Kuvshynov, Oleksandr ; Cressall, Erlk, M ; Casey, Brandon, J ; Hultquist, Jeffrey, Paul Mccurdy

Toàn văn sẵn có

97
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR SWITCHING BETWEEN TWO USER INTERFACES

Cotterill, Stephen, Hayden ; Logan, Jake, M ; Kuvshynov, Oleksandr ; Cressall, Erlk, M ; Casey, Brandon, J ; Hultquist, Jeffrey, Paul Mccurdy

Toàn văn sẵn có

98
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistent user interface front end for remote user interfaces

Dees Walter

Toàn văn sẵn có

99
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE PATTERN MAPPING

Ciano Giuseppe ; Della Corte Gianluca ; Gianfagna Leonida ; Massa Luigi ; Sgro Antonio M

Toàn văn sẵn có

100
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for transactions

Os, Marcel Van

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 401.566  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11.752)
 2. Toàn văn trực tuyến (397.744)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (39)
 2. 1980đến1989  (1.299)
 3. 1990đến1999  (15.360)
 4. 2000đến2010  (130.810)
 5. Sau 2010  (254.023)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (378.445)
 2. French  (76.847)
 3. Chinese  (72.789)
 4. German  (39.130)
 5. Korean  (20.496)
 6. Japanese  (6.430)
 7. Spanish  (2.550)
 8. Russian  (2.005)
 9. Portuguese  (1.219)
 10. Norwegian  (333)
 11. Danish  (319)
 12. Finnish  (196)
 13. Italian  (117)
 14. Hebrew  (101)
 15. Polish  (89)
 16. Dutch  (80)
 17. Turkish  (56)
 18. Romanian  (51)
 19. Czech  (50)
 20. Ukrainian  (47)
 21. Hungarian  (28)
 22. Greek  (14)
 23. Arabic  (4)
 24. Icelandic  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Chaudhri, Imran
 3. Ive Jonathan P
 4. Dye, Alan C
 5. Yang, Lawrence Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...