skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 299.658  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus

Yamamoto Kazuhiro

Toàn văn sẵn có

82
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Yamamoto Kazuhiro

Toàn văn sẵn có

83
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiltable user interface

Fong Jeffrey ; Abanami Thamer ; Johnson, Jr. Michael Van Robb

Toàn văn sẵn có

84
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TILTABLE USER INTERFACE

Fong Jeffrey ; Abanami Thamer ; Johnson, Jr. Michael Van Robb

Toàn văn sẵn có

85
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TILTABLE USER INTERFACE

Fong Jeffrey ; Abanami Thamer ; Johnson, Jr. Michael Van Robb

Toàn văn sẵn có

86
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable user interface system

Zhang Rui ; Raymond Michelle ; Sun Changbo ; Zhang Daoping ; Beaulieu CONRAD Bruce ; Hajdukiewicz John

Toàn văn sẵn có

87
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR SEAMLESS TRANSITION OF USER INTERFACE BEHAVIORS

Walkin, Brandon ; Kurunamuni, Chanaka ; Gorbik, Dmitry ; Alonso Ruiz, Marcos ; De Vries, Nathan ; Cerra, Joseph ; Rudel, Emanuele

Toàn văn sẵn có

88
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Kinoshita Kenta ; Yamamoto Kazuhiro

Toàn văn sẵn có

89
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-driven evolving user interfaces

Bacinschi Radim

Toàn văn sẵn có

90
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiltable user interface

Fong Jeffrey ; Abanami Thamer ; Johnson Jr. Michael Van Robb

Toàn văn sẵn có

91
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiltable user interface

Fong, Jeffrey ; Abanami, Thamer ; Van Robb Johnson, Jr

Toàn văn sẵn có

92
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TILTABLE USER INTERFACE

Fong, Jeffrey ; Abanami, Thamer ; Johnson Jr., Michael Van Robb

Toàn văn sẵn có

93
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiltable user interface

Fong Jeffrey ; Abanami Thamer ; Johnson, Jr. Michael Van Robb

Toàn văn sẵn có

94
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRONIC MESSAGE USER INTERFACE

Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

95
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADJUSTING USER INTERFACE ELEMENTS

Lovitt Andrew William ; Hall Michael

Toàn văn sẵn có

96
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manipulating user interface objects in a user interface

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Lemay, Stephen O ; Maric, Natalie ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Jun-Bo ; Butcher, Gary Ian ; King, Nicholas V ; Preston, Daniel Trent

Toàn văn sẵn có

97
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan P ; King, Nicholas V ; Preston, Daniel Trent

Toàn văn sẵn có

98
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

99
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti Nicholas ; Chaudhri Imran ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

100
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Zambetti Nicholas ; Chaudhri Imran ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 299.658  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10.514)
 2. Toàn văn trực tuyến (296.177)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (37)
 2. 1980đến1989  (1.170)
 3. 1990đến1999  (13.936)
 4. 2000đến2010  (122.302)
 5. Sau 2010  (162.178)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (152.957)
 2. German  (148.266)
 3. French  (33.358)
 4. Chinese  (30.493)
 5. Korean  (7.392)
 6. Japanese  (3.509)
 7. Spanish  (1.252)
 8. Russian  (822)
 9. Portuguese  (550)
 10. Danish  (135)
 11. Finnish  (79)
 12. Italian  (64)
 13. Hebrew  (49)
 14. Dutch  (45)
 15. Norwegian  (43)
 16. Polish  (28)
 17. Ukrainian  (22)
 18. Turkish  (19)
 19. Hungarian  (10)
 20. Greek  (10)
 21. Romanian  (9)
 22. Czech  (4)
 23. Arabic  (2)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Chaudhri, Imran
 3. Lemay, Stephen O
 4. Yang, Lawrence Y
 5. Dye, Alan C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...