skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 8.510.342  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1988, Vol.12, pp.185-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90491-1 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(88)80088-6

Toàn văn không sẵn có

82
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1981, Vol.5, pp.232-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90181-1 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(81)80027-X

Toàn văn không sẵn có

83
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Jewelers Circular Keystone, June, 1986, Vol.157, p.1029(5)

ISSN: 1070-0242

Toàn văn không sẵn có

84
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Glatzel, Uwe ; Völkl, Rainer; Bullinger, Hans-Jörg (Editor)

Technology Guide: Principles – Applications – Trends, pp.8-13

ISBN: 9783540885450 ; ISBN: 3540885455 ; E-ISBN: 9783540885467 ; E-ISBN: 3540885463 ; DOI: 10.1007/978-3-540-88546-7_2

Toàn văn sẵn có

85
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Architectural Record, Oct 15, 1980, Vol.168, p.29(2)

ISSN: 0003-858X

Toàn văn không sẵn có

86
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1984, Vol.14, pp.151-176

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9841400151

Toàn văn sẵn có

87
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1983, Vol.13, pp.151-170

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9831300151

Toàn văn sẵn có

88
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1982, Vol.12, pp.138-156

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9821200138

Toàn văn sẵn có

89
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Architectural Record, Oct 15, 1980, Vol.168, p.29(2)

ISSN: 0003-858X

Toàn văn không sẵn có

90
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1981, Vol.11, pp.132-153

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9811100132

Toàn văn sẵn có

91
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1980, Vol.10, pp.121-138

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9801000121

Toàn văn sẵn có

92
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Harding, A. F.

European Societies in the Bronze Age, 6, pp.197-241

Online ISBN: 9780511605901 ; Hardback ISBN: 9780521364775 ; Paperback ISBN: 9780521367295 ; DOI: 10.1017/CBO9780511605901.007

Toàn văn không sẵn có

93
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals.

Sokas Rk

Reproductive Hazards of the Workplace 1998;:123-61

Toàn văn không sẵn có

94
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals.(Brief Article)

Design News, Sept 20, 1999, Vol.54(20), p.235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
95
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Design News, Nov 1, 1999, Vol.54(21), p.147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
96
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Design News, July 5, 1999, p.137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9407

Toàn văn không sẵn có

97
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Gad, Shayne C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.49-49

ISBN: 978-0-08-054800-5 ; DOI: 10.1016/B0-12-369400-0/00599-8

Toàn văn không sẵn có

98
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Fahlman, Bradley D

Materials Chemistry, pp.87-151

ISBN: 9781402061196 ; ISBN: 1402061196 ; E-ISBN: 9781402061202 ; E-ISBN: 140206120X ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6120-2_3

Toàn văn sẵn có

99
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Molecular and Biochemical Toxicology, Chapter 21, p.413-439

ISBN: 9780470102114 ; E-ISBN: 9780470285251 ; DOI: 10.1002/9780470285251.ch21

Toàn văn không sẵn có

100
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Mountains of Silver and Rivers of Gold: The Phoenicians in Iberia, 5, p.135

ISBN: 9781842171776 ; E-ISBN: 9781782974383

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 8.510.342  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.999.594)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.586.845)
 3. Trong mục lục thư viện (58)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (234.016)
 2. 1956đến1970  (264.610)
 3. 1971đến1985  (752.390)
 4. 1986đến2001  (1.351.108)
 5. Sau 2001  (5.800.012)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.513.322)
 2. Chinese  (338.936)
 3. French  (309.283)
 4. German  (293.316)
 5. Japanese  (119.220)
 6. Korean  (77.888)
 7. Russian  (70.549)
 8. Spanish  (40.842)
 9. Portuguese  (25.170)
 10. Italian  (12.795)
 11. Norwegian  (11.586)
 12. Finnish  (9.342)
 13. Dutch  (7.859)
 14. Polish  (6.341)
 15. Danish  (5.170)
 16. Romanian  (4.221)
 17. Ukrainian  (4.087)
 18. Czech  (3.399)
 19. Undetermined  (3.193)
 20. Turkish  (1.519)
 21. Hungarian  (1.258)
 22. Persian  (519)
 23. Arabic  (429)
 24. Greek  (349)
 25. Hebrew  (322)
 26. Slovak  (297)
 27. Lithuanian  (231)
 28. Thai  (207)
 29. Bokmål, Norwegian  (117)
 30. Icelandic  (75)
 31. Slovenian  (60)
 32. Vietnamese  (24)
 33. Serbo-Croatian  (14)
 34. Hindi  (9)
 35. Malay  (6)
 36. Georgian  (2)
 37. Welsh  (1)
 38. Tibetan  (1)
 39. Burmese  (1)
 40. Armenian  (1)
 41. Albanian  (1)
 42. Macedonian  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (5.489)
 2. Q - Science.  (5.167)
 3. H - Social sciences.  (4.160)
 4. R - Medicine.  (1.535)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Zhang, Y.
 3. Li, Y.
 4. Wang, J.
 5. Liu, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...