skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 178  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Object oriented systems development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object oriented systems development

Bahrami Ali.

Boston : Irwin/McGraw-Hill, c1999. - (005.1 BAH 1999) - ISBN025625348X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

82
Java structures : data structures in Java for the principled programmer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java structures : data structures in Java for the principled programmer

Bailey Duane A.

Boston, Mau. : McGraw-Hill, c2003. - (005.13 BAI 2003) - ISBN0071121633;ISBN0072399090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

83
An introduction to computer science using Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to computer science using Java

Kamin Samuel N.; Mickunas M. Dennis; Reingold Edward M.

Boston : McGraw-Hill, c2002. - (005.13 KAM 2002) - ISBN0072323051

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

84
Introduction to computer science using Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to computer science using Java

Liberty Jesse; Quirk Kent; Weiss Seth

N.Y. : McGraw-Hill, 2004 - (005.13 LIB 2004) - ISBN0078225930

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

85
Practical FPGA programming in C
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical FPGA programming in C

Pellerin David.; Thibault Scott

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Professional Technical Reference, 2005. - (005.13 PEL 2005) - ISBN0131543180

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

86
Probability and statistics for computer science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probability and statistics for computer science

Johnson James L.

Canada : Wiley- Interscience, 2008 - (004.01 JOH 2008) - ISBN9780470383421

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

87
Spoken language processing : a guide to theory, algorithm, and system development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spoken language processing : a guide to theory, algorithm, and system development

Huang Xuedong.

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, c2001. - (QA76.9.N38 H83 2001) - ISBN0130226165

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

88
The Ruby programming language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ruby programming language

Flanagan David.; Matsumoto Yukihiro

Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly, 2008. - (005.1 FLA 2008) - ISBN0596516177;ISBN9780596516178

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

89
Neural networks and learning machines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural networks and learning machines

Haykin Simon S.; Haykin Simon S.

Upper Saddle River : Pearson, c2009. - (006.3 HAY 2009) - ISBN978131293762;ISBN0131471392

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

90
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng Nơron và ứng dụng trong điều khiển tự động

Phạm Hữu Đức Dục

H. : KHKT, 2009 - (629.8 PH-D 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

91
Dictionary of computing and communications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of computing and communications

McGraw-Hill Book Company.

New York : McGraw-Hill, c2003. - (004.03 DIC 2003) - ISBN0071421785 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

92
CUDA application design and development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CUDA application design and development

Farber Rob.

Waltham, MA : Morgan Kaufmann, c2011. - (005.3 FAR 2011) - ISBN9780123884268 (pbk.);ISBN0123884268 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

93
Using Microsoft Visual studio
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Microsoft Visual studio

Benage Don.; Mirza Azam A

Indianapolis, IN : Que Corporation, c1998. - (005.26 BEN 1998) - ISBN0789712601

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

94
Principles of neurocomputing for science and engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of neurocomputing for science and engineering

Ham Fredric M.; Kostanic Ivica

New York, NY : McGraw Hill, c2001. - (006.3 HAM 2001) - ISBN0070259666

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

95
Functional programming using standard ML
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional programming using standard ML

Wikstrom Ake

London [England] ; New York : Prentice Hall, c1987. - (005.13 WIK 1987) - ISBN0133319687

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

96
Information retrieval : data structures & algorithms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information retrieval : data structures & algorithms

Baeza-Yates R; Frakes William B

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1992. - (005 INF 1992) - ISBN0134638379

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

97
Data structures and algorithms in Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures and algorithms in Java

Goodrich Michael T.; Tamassia Roberto

New York : John Wiley, c2001. - (005.7 GOO 2001) - ISBN0471383678 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

98
Rule-based expert systems : the MYCIN experiments of the Stanford Heuristic Programming Project
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rule-based expert systems : the MYCIN experiments of the Stanford Heuristic Programming Project

Buchanan Bruce G; Shortliffe Edward Hance

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1984. - (004 RUL 1984) - ISBN0201101726

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

99
Learning Bayesian networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Bayesian networks

Neapolitan Richard E.

Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, c2004. - (519.5 NEA 2004) - ISBN0130125342

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

100
Discovering Smalltalk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering Smalltalk

Lalonde Wilf

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings Pub., c1994. - (005.26 LAL 1994) - ISBN0805327207

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 81 - 100 của 178  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (41)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (15)
 2. 1991đến1996  (37)
 3. 1997đến2002  (64)
 4. 2003đến2009  (42)
 5. Sau 2009  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (169)
 2. Luận án, luận văn  (6)
 3. Tạp chí  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (171)
 2. Vietnamese  (7)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...