skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 97.550  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
'intelsat'
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

'intelsat'

Spence, A ; Fujii, S

Toàn văn sẵn có

62
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photographs & phonographs.(photoessay)(Photograph)

Knelman, Sara

Aperture, Issue 224, pp.52-59

ISSN: 0003-6420

Toàn văn sẵn có

63
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Katsumi Watanabe's discology.(photoessay)(Photograph)

Tsuzuki, Kyoichi ; Bergstrom Brian

Aperture, Issue 224, pp.60-67

ISSN: 0003-6420

Toàn văn sẵn có

64
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

No system: Vinca Petersen.(photoessay)(Photograph)

Garratt, Sheryl

Aperture, Issue 224, pp.100-109

ISSN: 0003-6420

Toàn văn sẵn có

65
Harpists at Salute to Faculty Excellence event
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harpists at Salute to Faculty Excellence event

Clark, Junebug

Toàn văn sẵn có

66
Photograph of Band Members
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photograph of Band Members

Clark, Junebug

Toàn văn sẵn có

67
Photograph of Band Members
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photograph of Band Members

Clark, Junebug

Toàn văn sẵn có

68
The Music Room, Clandeboye (ink and oil on paper)
The Music Room, Clandeboye (ink and oil on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Music Room, Clandeboye (ink and oil on paper)

Guinness, Lindy

Toàn văn sẵn có

69
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A Holiday with Charlotte Paulsen," Program, 2010

Salisbury Symphony Orchestra; My University; My University; Salisbury University

DOI: 10.13016/M2CN6Z34R

Toàn văn sẵn có

70
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

"In Concert: A Holiday with Charlotte Paulsen," Poster, 2010

Salisbury Symphony Orchestra; My University; My University; Salisbury University

DOI: 10.13016/M2H98ZH55

Toàn văn sẵn có

71
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's Concert, Program, 2010

Salisbury Symphony Orchestra; My University; My University; Salisbury University

DOI: 10.13016/M2N29P999

Toàn văn sẵn có

72
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spring Concert, "Musical Tour of Europe," Poster, 2010

Salisbury Symphony Orchestra; My University; My University; Salisbury University

DOI: 10.13016/M2DR2PC8S

Toàn văn sẵn có

73
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patron Membership Form, 2010-2011

Salisbury Symphony Orchestra; My University; My University; Salisbury University

DOI: 10.13016/M20C4SP3W

Toàn văn sẵn có

74
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alzheimer's Disease and Potential Benefit of Music Therapy: A Work in Progress ; University Scholars Day

Noll, Lindy ; Eve, Susan Brown; University Of North Texas. Honors College

Toàn văn sẵn có

75
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Season Brochure, 2010-2011

Salisbury Symphony Orchestra; My University; My University; Salisbury University

DOI: 10.13016/M2BN9X66G

Toàn văn sẵn có

76
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sponsorship Brochure, 2010-2011

Salisbury Symphony Orchestra; My University; My University; Salisbury University

DOI: 10.13016/M2J960D68

Toàn văn sẵn có

77
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Offering Songs, Festive Songs, Processional Songs mGar-gLu, Khro-Glu, Phebsnga: Photographs

Blumenthal, Katey; Blumenthal, Katey

Toàn văn sẵn có

78
Boy with Guitar, 2013 (oil on canvas)
Boy with Guitar, 2013 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boy with Guitar, 2013 (oil on canvas)

Ferguson, Max

Toàn văn sẵn có

79
Trio 2014 acrylic/paper collage
Trio 2014 acrylic/paper collage
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trio 2014 acrylic/paper collage

Paul, Sylvia

Toàn văn sẵn có

80
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music Classification Study - Research Object

Mayer, Rudolf

DOI: 10.5281/ZENODO.57183 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.637712

Toàn văn sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 97.550  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (37.426)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (8.146)
 2. 1956đến1970  (1.720)
 3. 1971đến1985  (805)
 4. 1986đến2001  (2.016)
 5. Sau 2001  (34.779)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (34.492)
 2. French  (773)
 3. Japanese  (13)
 4. Spanish  (11)
 5. German  (5)
 6. Italian  (4)
 7. Greek  (1)
 8. Portuguese  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...