skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 100  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ObjectStore database system

Lamb, Charles ; Landis, Gordon ; Orenstein, Jack ; Weinreb, Dan

Communications of the ACM, 01 October 1991, Vol.34(10), pp.50-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/125223.125244

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
62
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiences with cluster and class testing

Murphy, Gail ; Townsend, Paul ; Wong, Pok

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1994, Vol.37(9), p.39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
63
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned from the OS/400 OO project

Berg, William ; Cline, Marshall ; Girou, Mike

Communications of the ACM, 01 October 1995, Vol.38(10), pp.54-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/226239.226253

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
64
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for testability in object-oriented systems

Binder, Robert

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1994, Vol.37(9), p.87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
65
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The DOWL distributed object-oriented language

Achauer, Bruno

Communications of the ACM, 01 September 1993, Vol.36(9), pp.48-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/162685.162703

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
66
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective distribution of object-oriented applications

Purao, Sandeep ; Jain, Hemant ; Narareth, Derek

Communications of the ACM, 01 August 1998, Vol.41(8), pp.100-108 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/280324.280339

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
67
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented parallel computation for plasma simulation

Norton, Charles ; Szymanski, Boleslaw ; Decyk, Viktor

Communications of the ACM, 01 October 1995, Vol.38(10), pp.88-100 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/226239.226257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
68
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The promise and the cost of object technology: a five-year forecast

Pancake, Cherri

Communications of the ACM, 01 October 1995, Vol.38(10), pp.32-49 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/226239.226247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
69
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A research typology for object-oriented analysis and design

Monarchi, David ; Puhr, Gretchen

Communications of the ACM, 01 September 1992, Vol.35(9), pp.35-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/130994.130995

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
70
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relational database design using an Object-Oriented Methodology

Blaha, Michael R. ; Premerlani, William J. ; Rumbaugh, James E.

Communications of the ACM, April, 1988, Vol.31(4), p.414(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
71
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated object-oriented testing and development processes

Mcgregor, John ; Korson, Timothy

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1994, Vol.37(9), p.59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
72
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding object-oriented: a unifying paradigm

Korson, Tim ; Mcgregor, John D.

Communications of the ACM, Sept, 1990, Vol.33(9), p.40(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
73
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An object-oriented requirements specification method

Bailin, Sidney C.

Communications of the ACM, May, 1989, Vol.32(5), p.608(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
74
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for using OO mapping methods to rapidly configure ERP systems

Arinze, Bay ; Anandarajan, Murugan

Communications of the ACM, 01 February 2003, Vol.46(2), pp.61-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/606272.606274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
75
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive object-oriented programming using graph-based customization

Lieberherr, Karl ; Silva-Lepe, Ignacio ; Xiao, Cun

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 1994, Vol.37(5), p.94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
76
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-Oriented Patterns

Coad, Peter

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1992, Vol.35(9), p.152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
77
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-oriented software development

Nierstrasz, Oscar ; Gibbs, Simon ; Tsichritzis, Dennis

Communications of the ACM, 01 September 1992, Vol.35(9), pp.160-165 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/130994.131005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
78
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a method of object-oriented concurrent programming

Caromel, Denis

Communications of the ACM, 01 September 1993, Vol.36(9), pp.90-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/162685.162711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
79
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Like it or not, web services are distributed objects

Birman, Kenneth

Communications of the ACM, 01 December 2004, Vol.47(12), pp.60-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1035134.1035157

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
80
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous applications: embedded systems to mainframe

Thomas, Dave

Communications of the ACM, 01 October 1995, Vol.38(10), pp.112-114 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/226239.226264

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 100  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (8)
 2. 1991đến1993  (17)
 3. 1994đến1996  (30)
 4. 1997đến2000  (35)
 5. Sau 2000  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fayad, Mohamed E.
 2. Fayad, Mohamed
 3. Schmidt, Douglas
 4. Mcgregor, John
 5. Elrad, Tzilla

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...