skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 418  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience-A Facial Motion Capture System Based on Neural Network Classifier Using RGB-D Data.pdf

Academia EduSoft ; Fateme Zare Mehrjardi ; Mehdi Rezaeian

DOI: 10.6084/m9.figshare.6263036.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6263036

Toàn văn sẵn có

62
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

siimplehub: A centralized system for the authentication and project management of bioinformatics web applications

Jose M. Juanes ; Alex Tejada-Cánovas ; David Gómez-Peregrina ; Ana Bárbara García-García ; Vicente Arnau ; Felipe J. Chaves ; Pablo Marin-Garcia

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7331048

Toàn văn sẵn có

63
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

numpy-stl

Rick van Hattem

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4769791.V9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4769791

Toàn văn sẵn có

64
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience-A Facial Motion Capture System Based on Neural Network Classifier Using RGB-D Data.pdf

Academia EduSoft ; Fateme Zare Mehrjardi ; Mehdi Rezaeian

DOI: 10.6084/m9.figshare.6263036

Toàn văn sẵn có

65
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

siimplehub: A centralized system for the authentication and project management of bioinformatics web applications

Jose M. Juanes ; Alex Tejada-Cánovas ; David Gómez-Peregrina ; Ana Bárbara García-García ; Vicente Arnau ; Felipe J. Chaves ; Pablo Marin-Garcia

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7331048.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7331048

Toàn văn sẵn có

66
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

siimplehub: A centralized system for the authentication and project management of bioinformatics web applications

Jose M. Juanes ; David Gómez-Peregrina ; Ana Bárbara García-García ; Vicente Arnau ; Felipe J. Chaves ; Pablo Marin-Garcia ; Alex Tejada-Cánovas

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7331048.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7331048

Toàn văn sẵn có

67
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

numpy-stl

Rick van Hattem

DOI: 10.6084/m9.figshare.4769791.v7 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4769791

Toàn văn sẵn có

68
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

numpy-stl

Rick van Hattem

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4769791.V8 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4769791

Toàn văn sẵn có

69
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

numpy-stl

Rick van Hattem

DOI: 10.6084/m9.figshare.4769791.v6 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4769791

Toàn văn sẵn có

70
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

numpy-stl

Rick van Hattem

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4769791.V10 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4769791

Toàn văn sẵn có

71
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

FUTURE OF MODIFICATIONS ON THE HUMAN BODY ACCORDING TO SCIENCE FICTION: WETWARE AND THE CYBORG ERA

Saad Butt

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7064411

Toàn văn sẵn có

72
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic-based Process Mining and Analysis

Kingsley Okoye

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7387523

Toàn văn sẵn có

73
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

DeepForge: A Machine Learning Gateway for Scientific Workflow Design

Peter Volgyesi ; Akos Ledeczi ; Brian Broll ; Tamas Budavari

DOI: 10.6084/m9.figshare.6170933.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6170933

Toàn văn sẵn có

74
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

DeepForge: A Machine Learning Gateway for Scientific Workflow Design

Peter Volgyesi ; Akos Ledeczi ; Brian Broll ; Tamas Budavari

DOI: 10.6084/m9.figshare.6170933.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6170933

Toàn văn sẵn có

75
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic-based Process Mining and Analysis

Kingsley Okoye

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7387523.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7387523

Toàn văn sẵn có

76
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

DeepForge: A Machine Learning Gateway for Scientific Workflow Design

Peter Volgyesi ; Akos Ledeczi ; Brian Broll ; Tamas Budavari

DOI: 10.6084/m9.figshare.6170933

Toàn văn sẵn có

77
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOSS DIFFERENTIATION ALGORITHMS VS. CONGESTION CONTROL SCHEMES: DYNAMICS AND PERFORMANCE

International Journal of Distributed and Parallel systems (IJDPS)

DOI: 10.6084/m9.figshare.5830941.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5830941

Toàn văn sẵn có

78
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOSS DIFFERENTIATION ALGORITHMS VS. CONGESTION CONTROL SCHEMES: DYNAMICS AND PERFORMANCE

International Journal of Distributed and Parallel systems (IJDPS)

DOI: 10.6084/m9.figshare.5830941.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5830941

Toàn văn sẵn có

79
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untitled Item

Alicia Matthew

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6852671.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6852671

Toàn văn sẵn có

80
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untitled Item

Alicia Matthew

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6852671

Toàn văn sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 418  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (172)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (14)
 2. 1992đến1998  (36)
 3. 1999đến2005  (39)
 4. 2006đến2013  (95)
 5. Sau 2013  (221)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (218)
 2. German  (4)
 3. Portuguese  (4)
 4. French  (3)
 5. Spanish  (2)
 6. Slovak  (1)
 7. Czech  (1)
 8. Chinese  (1)
 9. Lithuanian  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...