skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 119.709.270  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
PET-TC nella pratica clinica
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PET-TC nella pratica clinica

T. B. Lynch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25336

Truy cập trực tuyến

62
Cancer du sein avancé
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer du sein avancé

Daniel Serin, Gaëtan Rauglaudre.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27153

Truy cập trực tuyến

63
Pancreatic Cancer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pancreatic Cancer

Riess, Hanno; Goerke, Andrea

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25174

Truy cập trực tuyến

64
Radiation Oncology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiation Oncology

Brady, L.W.; Heilmann, H.-P; Molls, M.; Nieder, C.; Brady, L.W.; Lu, J.J

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26664

Truy cập trực tuyến

65
Psychotherapeutic Diagnostics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychotherapeutic Diagnostics

Heinrich Bartuska, Manfred Buchsbaumer, Gerda Mehta, Gerhard Pawlowsky, Stefan Wiesnagrotzki.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26461

Truy cập trực tuyến

66
Autoimmune Diseases in Endocrinology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autoimmune Diseases in Endocrinology

Anthony P. Weetman

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26147

Truy cập trực tuyến

67
Cancer and Pregnancy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer and Pregnancy

Antonella Surbone, Fedro Peccatori, Nicholas Pavlidis.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27150

Truy cập trực tuyến

68
The Paraoxonases: Their Role in Disease Development and Xenobiotic Metabolism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Paraoxonases: Their Role in Disease Development and Xenobiotic Metabolism

Mackness, Bharti; Mackness, Mike; Aviram, Michael; Paragh, György

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25197

Truy cập trực tuyến

69
Cerebral Vasospasm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerebral Vasospasm

H. -J. Steiger, Talat Kırış, John H. Zhang.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27180

Truy cập trực tuyến

70
Breast Cancer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast Cancer

Emilio Bombardieri, Luca Gianni, Gianni Bonadonna.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27123

Truy cập trực tuyến

71
Radiological Reporting in Clinical Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiological Reporting in Clinical Practice

Schiavon, Francesco; Grigenti, Fabio

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26677

Truy cập trực tuyến

72
Radiology of Osteoporosis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiology of Osteoporosis

Stephan Grampp.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26682

Truy cập trực tuyến

73
Modern Cases in Endocrinology and Diabetes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Cases in Endocrinology and Diabetes

Terry F. Davies.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27163

Truy cập trực tuyến

74
Avoiding Medical Malpractice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avoiding Medical Malpractice

William T. Choctaw

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26207

Truy cập trực tuyến

75
Le cefalee: manuale teorico-pratico
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le cefalee: manuale teorico-pratico

Gennaro Bussone, Gerardo Casucci, Fabio Frediani, Gian Camillo Manzoni, Vincenzo Bonavita.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27170

Truy cập trực tuyến

76
Chest Sonography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chest Sonography

Gebhard Mathis.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27220

Truy cập trực tuyến

77
Clinical Trials in Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Trials in Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis

David M. Reid, Colin G. Miller.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27315

Truy cập trực tuyến

78
Progestins and the Mammary Gland
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progestins and the Mammary Gland

O. Conneely, C. Otto

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26421

Truy cập trực tuyến

79
Percutaneous Tumor Ablation in Medical Radiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percutaneous Tumor Ablation in Medical Radiology

Thomas J. Vogl; Thomas K. Helmberger, Martin G. Mack, Maximilian F. Reiser.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25316

Truy cập trực tuyến

80
Inglese per radiologi
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inglese per radiologi

Ribes, Ramón; Ros, Pablo R.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24097

Truy cập trực tuyến

Kết quả 61 - 80 của 119.709.270  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.424.884)
 2. Toàn văn trực tuyến (119.708.290)
 3. Trong mục lục thư viện (247)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (6.611.500)
 2. 1956đến1970  (4.299.091)
 3. 1971đến1985  (16.362.565)
 4. 1986đến2001  (25.655.785)
 5. Sau 2001  (65.014.130)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (118.914.267)
 2. Chemistry  (117.343.281)
 3. Humans  (507.738)
 4. Female  (283.765)
 5. Male  (276.331)
 6. Research Article  (194.859)
 7. Adult  (164.831)
 8. Middle Aged  (152.467)
 9. Medical Research  (126.791)
 10. Sciences (General)  (119.615)
 11. Aged  (108.085)
 12. Sociology  (73.818)
 13. Adolescent  (70.908)
 14. Clinical Medicine  (44.999)
 15. Internal medicine  (40.066)
 16. Life Sciences  (37.850)
 17. Clinical Trials  (37.475)
 18. Emergency Medicine  (35.312)
 19. Herbal Medicine  (28.617)
 20. Health Sciences  (22.828)
 21. Seizures (Medicine)  (21.384)
 22. Epilepsy  (20.155)
 23. Engineering  (18.580)
 24. Mental Disorders  (16.787)
 25. Social Sciences  (16.560)
 26. Seizures  (10.842)
 27. Electroencephalography  (8.454)
 28. Palliative Care  (6.689)
 29. Law  (4.483)
 30. Social Medicine  (3.670)
 31. Environmental sciences  (3.013)
 32. Information Technology  (1.546)
 33. Arts and Humanities  (314)
 34. Công tác xã hội  (89)
 35. Y học  (38)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (89.799.897)
 2. German  (24.478.393)
 3. Chinese  (17.042.661)
 4. French  (14.667.115)
 5. Korean  (3.784.458)
 6. Japanese  (2.958.524)
 7. Spanish  (2.357.239)
 8. Russian  (1.799.060)
 9. Portuguese  (1.033.392)
 10. Italian  (797.317)
 11. Finnish  (376.931)
 12. Danish  (370.347)
 13. Norwegian  (303.264)
 14. Dutch  (299.605)
 15. Polish  (180.213)
 16. Czech  (106.166)
 17. Ukrainian  (96.082)
 18. Romanian  (88.924)
 19. Turkish  (74.826)
 20. Hungarian  (59.859)
 21. Greek  (52.411)
 22. Hebrew  (23.630)
 23. Persian  (13.255)
 24. Arabic  (10.710)
 25. Icelandic  (3.663)
 26. Serbian  (1.958)
 27. Undetermined  (1.001)
 28. Lithuanian  (761)
 29. Serbo-Croatian  (155)
 30. Vietnamese  (124)
 31. Afrikaans  (122)
 32. Slovak  (33)
 33. Tagalog  (12)
 34. Samoan  (11)
 35. Thai  (4)
 36. Welsh  (3)
 37. Albanian  (3)
 38. Georgian  (3)
 39. Maori  (2)
 40. Germanic (Other)  (2)
 41. Macedonian  (1)
 42. Gujarati  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (14.867)
 2. S - Agriculture.  (257)
 3. E - History: America  (36)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Liu, Tao
 3. Goldstein, David
 4. Patten, Scott B
 5. Wong, Hector R.

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Chemistry
 3. Humans
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...