skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 93.148.253  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyst

ISSN0003-2654

Truy cập trực tuyến

62
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

TrAC. Trends in analytical chemistry (Regular ed.)

ISSN0165-9936

Truy cập trực tuyến

63
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of inorganic materials

ISSN1466-6049

Truy cập trực tuyến

64
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of molecular graphics

ISSN0263-7855

Truy cập trực tuyến

65
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermochimica acta

ISSN0040-6031

Truy cập trực tuyến

66
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganica Chimica Acta (Testo stampato)

ISSN0020-1693

Truy cập trực tuyến

67
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical physics letters

ISSN0009-2614

Truy cập trực tuyến

68
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochimica et biophysica acta. Protein structure and molecular enzymology

ISSN0167-4838

Truy cập trực tuyến

69
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemometrics and intelligent laboratory systems

ISSN0169-7439

Truy cập trực tuyến

70
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy

ISSN1386-1425

Truy cập trực tuyến

71
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

分析化学/#/分析化學

ISSN1872-2040

Truy cập trực tuyến

72
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected annual reviews of the analytical sciences

ISSN0300-9963

Truy cập trực tuyến

73
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues in environmental science and technology

ISSN1350-7583

Truy cập trực tuyến

74
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

物理化学学报/#/物理化學學報

ISSN1000-6818

Truy cập trực tuyến

75
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Reviews in Analytical Chemistry

ISSN1040-8347

Truy cập trực tuyến

76
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huaxue wuli xuebao - Chinese Journal of Chemical Physics

ISSN1003-7713

Truy cập trực tuyến

77
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Journal of Structural Chemistry

ISSN0254-5861

Truy cập trực tuyến

78
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of organic chemistry

ISSN0022-3263

Truy cập trực tuyến

79
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontier perspectives

ISSN1062-4767

Truy cập trực tuyến

80
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Chemistry

Chemistry H D Belitz; W Schieberle

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

Kết quả 61 - 80 của 93.148.253  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.315.667)
 2. Toàn văn trực tuyến (91.846.290)
 3. Trong mục lục thư viện (2.181)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (5.919.948)
 2. 1956đến1970  (3.435.658)
 3. 1971đến1985  (13.523.045)
 4. 1986đến2001  (22.368.023)
 5. Sau 2001  (46.778.153)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (67.792.725)
 2. English  (23.284.627)
 3. Chinese  (6.410.480)
 4. French  (4.082.620)
 5. Japanese  (1.280.763)
 6. Korean  (1.064.998)
 7. Spanish  (567.975)
 8. Russian  (412.007)
 9. Portuguese  (184.963)
 10. Italian  (84.434)
 11. Finnish  (78.602)
 12. Dutch  (51.674)
 13. Danish  (44.495)
 14. Ukrainian  (40.675)
 15. Czech  (34.357)
 16. Polish  (28.536)
 17. Norwegian  (18.125)
 18. Greek  (16.193)
 19. Turkish  (10.778)
 20. Hungarian  (10.617)
 21. Hebrew  (8.906)
 22. Romanian  (8.594)
 23. Arabic  (5.220)
 24. Icelandic  (4.048)
 25. Undetermined  (2.336)
 26. Vietnamese  (1.008)
 27. Slovak  (398)
 28. Persian  (360)
 29. Lithuanian  (299)
 30. Serbo-Croatian  (168)
 31. Bokmål, Norwegian  (148)
 32. Croatian  (117)
 33. Thai  (46)
 34. Tagalog  (13)
 35. Hindi  (8)
 36. Malay  (6)
 37. Armenian  (4)
 38. Macedonian  (3)
 39. Panjabi  (1)
 40. Burmese  (1)
 41. Maori  (1)
 42. Malayalam  (1)
 43. Basque  (1)
 44. Georgian  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (9.113)
 2. T - Technology .  (3.307)
 3. R - Medicine.  (1.033)
 4. S - Agriculture.  (274)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roisnel, Thierry
 2. Clérac, Rodolphe
 3. Bodenhausen, Geoffrey
 4. Fontecave, Marc
 5. Retailleau, Pascal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...