skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 120.426.169  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural product reports

ISSN0265-0568

Truy cập trực tuyến

62
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

分析化学

ISSN0525-1931

Truy cập trực tuyến

63
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions

ISSN1472-7773

Truy cập trực tuyến

64
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARKIVOC

ISSN1551-7004

Truy cập trực tuyến

65
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of The American Society for Mass Spectrometry

ISSN1044-0305

Truy cập trực tuyến

66
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Journal of Inorganic Chemistry

ISSN0036-0236

Truy cập trực tuyến

67
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Journal of Physical Chemistry A

ISSN0036-0244

Truy cập trực tuyến

68
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Chemical Crystallography

ISSN1074-1542

Truy cập trực tuyến

69
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

ISSN0236-5731

Truy cập trực tuyến

70
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Chemical Intermediates

ISSN0922-6168

Truy cập trực tuyến

71
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyst

ISSN0003-2654

Truy cập trực tuyến

72
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy

ISSN1386-1425

Truy cập trực tuyến

73
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

TrAC. Trends in analytical chemistry (Regular ed.)

ISSN0165-9936

Truy cập trực tuyến

74
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganica Chimica Acta (Testo stampato)

ISSN0020-1693

Truy cập trực tuyến

75
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical physics letters

ISSN0009-2614

Truy cập trực tuyến

76
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of inorganic materials

ISSN1466-6049

Truy cập trực tuyến

77
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemometrics and intelligent laboratory systems

ISSN0169-7439

Truy cập trực tuyến

78
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of molecular graphics

ISSN0263-7855

Truy cập trực tuyến

79
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermochimica acta

ISSN0040-6031

Truy cập trực tuyến

80
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochimica et biophysica acta. Protein structure and molecular enzymology

ISSN0167-4838

Truy cập trực tuyến

Kết quả 61 - 80 của 120.426.169  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.361.754)
 2. Toàn văn trực tuyến (119.102.841)
 3. Trong mục lục thư viện (2.182)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (6.663.529)
 2. 1956đến1970  (4.447.033)
 3. 1971đến1985  (16.535.302)
 4. 1986đến2001  (26.082.591)
 5. Sau 2001  (64.944.803)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (90.730.324)
 2. German  (24.434.937)
 3. Chinese  (17.060.890)
 4. French  (14.673.813)
 5. Korean  (3.785.890)
 6. Japanese  (2.982.291)
 7. Spanish  (2.307.703)
 8. Russian  (1.808.896)
 9. Portuguese  (863.487)
 10. Italian  (797.041)
 11. Finnish  (376.971)
 12. Danish  (370.359)
 13. Norwegian  (301.790)
 14. Dutch  (299.501)
 15. Polish  (180.284)
 16. Czech  (107.423)
 17. Ukrainian  (96.269)
 18. Romanian  (89.134)
 19. Turkish  (72.202)
 20. Hungarian  (60.835)
 21. Greek  (52.369)
 22. Hebrew  (23.693)
 23. Arabic  (10.135)
 24. Icelandic  (3.635)
 25. Undetermined  (2.344)
 26. Vietnamese  (967)
 27. Lithuanian  (799)
 28. Persian  (363)
 29. Slovak  (325)
 30. Bokmål, Norwegian  (148)
 31. Serbo-Croatian  (138)
 32. Croatian  (127)
 33. Thai  (48)
 34. Tagalog  (11)
 35. Hindi  (8)
 36. Malay  (6)
 37. Armenian  (4)
 38. Macedonian  (2)
 39. Georgian  (2)
 40. Panjabi  (1)
 41. Burmese  (1)
 42. Maori  (1)
 43. Malayalam  (1)
 44. Basque  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (9.456)
 2. T - Technology .  (3.424)
 3. R - Medicine.  (1.063)
 4. S - Agriculture.  (282)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roisnel, Thierry
 2. Bhushan, Bharat
 3. Clérac, Rodolphe
 4. Bodenhausen, Geoffrey
 5. Emsley, Lyndon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...