skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 154  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
62
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG EINER TRINKWASSERQUELLE
PROCÉDÉ D'OBTENTION DE SOURCE D'EAU POTABLE
METHOD OF PROVIDING A SOURCE OF POTABLE WATER

Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Chan, John K ; Salvo, Lawrence J

Truy cập trực tuyến

63
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical purification apparatus

Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Chan, John K ; Salvo, Lawrence J

Truy cập trực tuyến

64
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRICAL PURIFICATION APPARATUS

Liang LI-Shiang ; Gifford Joseph D ; Chan John K ; Salvo Lawrence J

Truy cập trực tuyến

65
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical purification apparatus

Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Chan, John K ; Salvo, Lawrence J

Truy cập trực tuyến

66
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of Making a Cell Stack for an Electrical Purification Apparatus

Liang LI-Shiang ; Gifford Joseph D ; Chan John K ; Salvo Lawrence J

Truy cập trực tuyến

67
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of providing a source of potable water

Liang LI-Shiang ; Gifford Joseph D ; Chan John K ; Salvo Lawrence J

Truy cập trực tuyến

68
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE D'OBTENTION DE SOURCE D'EAU POTABLE
METHOD OF PROVIDING A SOURCE OF POTABLE WATER

Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Chan, John K ; Salvo, Lawrence J

Truy cập trực tuyến

69
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-flow electrochemical separation devices and methods of assembling same

Liang Li-Shiang ; Gifford Joseph D ; Teng Vivian Leow Hwee ; Yeo Keng Hoo ; Tan Chin Hiang

Truy cập trực tuyến

70
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-flow electrochemical separation devices and methods of assembling same

Liang, Li-Shiang ; Yeo, Keng Hoo ; Leow Hwee Teng, Vivian ; Tan, Chin Hiang ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

71
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

错流电化学分离装置及其组装方法
Cross-flow electrochemical separation devices and methods of assembling same

Liang LI-Shiang ; Yeo Keng Hoo ; Leow Hwee Teng Vivian ; Tan Chin Hiang ; Gifford Joseph D

Truy cập trực tuyến

72
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination system and method

Fu, Rongqiang ; Ng, Kee Hoe ; Gifford, Joseph D ; Gu, George Y ; Liang, Li-Shiang ; Shaw, Michael J

Truy cập trực tuyến

73
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME ET PROCEDE D'ELECTRODESALINISATION
ELECTRODESALINATION SYSTEM AND METHOD

Fu, Rongqiang ; Ng, Kee Hoe ; Gifford, Joseph D ; Gu, George Y ; Liang, LI-Shiang ; Shaw, Michael J

Truy cập trực tuyến

74
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIFS DE SEPARATION ELECTROCHIMIQUE A FLUX TRANSVERSAL ET LEURS PROCEDES D'ASSEMBLAGE
CROSS-FLOW ELECTROCHEMICAL SEPARATION DEVICES AND METHODS OF ASSEMBLING SAME

Liang, LI-Shiang ; Yeo, Keng Hoo ; Leow Hwee Teng, Vivian ; Tan, Chin Hiang ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

75
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water treatment system and process

Zoccolante Gary V ; Rothenberg Bruce ; Wood Jonathan H ; Gifford Joseph D ; Jha Anil D

Truy cập trực tuyến

76
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROCHEMISCHE KREUZFLUSSTRENNVORRICHTUNGEN UND MONTAGEVERFAHREN DAFÜR
DISPOSITIFS DE SÉPARATION ÉLECTROCHIMIQUE À FLUX TRANSVERSAL ET LEURS PROCÉDÉS D'ASSEMBLAGE
CROSS-FLOW ELECTROCHEMICAL SEPARATION DEVICES AND METHODS OF ASSEMBLING SAME

Liang, Li-Shiang ; Yeo, Keng Hoo ; Leow Hwee Teng, Vivian ; Tan, Chin Hiang ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

77
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电脱盐系统和方法
Electrodesalination system and method

Fu Rongqiang ; Ng Kee Hoe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang LI-Shiang ; Shaw Michael J

Truy cập trực tuyến

78
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford Joseph D ; Arba John W ; Freydina Evgeniya ; Jha Anil D ; Liang LI-Shiang ; Wang Lu

Truy cập trực tuyến

79
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROCHEMISCHE KREUZFLUSSTRENNVORRICHTUNGEN UND MONTAGEVERFAHREN DAFÜR
DISPOSITIFS DE SÉPARATION ÉLECTROCHIMIQUE À FLUX TRANSVERSAL ET LEURS PROCÉDÉS D'ASSEMBLAGE
CROSS-FLOW ELECTROCHEMICAL SEPARATION DEVICES AND METHODS OF ASSEMBLING SAME

Liang, Li-Shiang ; Yeo, Keng Hoo ; Leow Hwee Teng, Vivian ; Tan, Chin Hiang ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

80
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination System and Method

Fu Rongqiang ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang LI-Shiang ; Ng Kee Hoe ; Shaw Michael J

Truy cập trực tuyến

Kết quả 61 - 80 của 154  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (8)
 2. 2007đến2009  (24)
 3. 2010đến2012  (38)
 4. 2013đến2016  (66)
 5. Sau 2016  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (150)
 2. French  (55)
 3. German  (26)
 4. Chinese  (18)
 5. Korean  (8)
 6. Polish  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gifford Joseph D
 2. Liang, Li-Shiang
 3. Gifford, Joseph D
 4. Liang LI-Shiang
 5. Salvo Lawrence J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...