skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 1.347.723  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

62
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Method for Designing Physical User Interfaces for Intelligent Production Environments

Kirisci, Pierre Taner ; Thoben, Klaus-Dieter; Mandl, Thomas

Advances in Human-Computer Interaction, 2018, Vol.2018, 21 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2018/6487070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
63
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for augmented attention: Towards a framework for attentive user interfaces

Vertegaal, Roel ; Shell, Jeffrey S. ; Chen, Daniel ; Mamuji, Aadil

Computers in Human Behavior, July, 2006, Vol.22(4), p.771(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
64
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-synchronous speech and pen input for mobile user interfaces

Shinoda, Koichi ; Watanabe, Yasushi ; Iwata, Kenji ; Liang, Yuan ; Nakagawa, Ryuta ; Furui, Sadaoki

Speech Communication, 2011, Vol.53(3), pp.283-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6393 ; DOI: 10.1016/j.specom.2010.10.001

Toàn văn sẵn có

65
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural User Interfaces in the Motor Development of Disabled Children

Meleiro, Pedro ; Rodrigues, Rui ; Jacob, João ; Marques, Tiago

Procedia Technology, 2014, Vol.13, pp.66-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-0173 ; DOI: 10.1016/j.protcy.2014.02.010

Toàn văn sẵn có

66
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural User Interfaces to Teach Math on Higher Education

Echeverría, Martha Alicia Magaña ; Santana-Mancilla, Pedro C. ; Carrillo, Hector Fabian Quintero ; Enciso, Enrique Alejandro Fernández

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 10 December 2013, Vol.106, pp.1883-1889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.214

Toàn văn sẵn có

67
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAIN: Developing model-driven contextual help for adaptive user interfaces

Akiki, Pierre A.

The Journal of Systems & Software, January 2018, Vol.135, pp.165-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2017.10.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
68
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

69
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

70
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

71
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

72
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

73
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

74
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Directions in 3D User Interfaces

A. Bowman, Doug ; Chen, Jian ; A. Wingrave, Chadwick ; Lucas, John ; Ray, Andrew ; F. Polys, Nicholas ; Li, Qing ; Haciahmetoglu, Yonca ; Kim, Ji-Sun ; Kim, Seonho ; Boehringer, Robert ; Ni, Tao

International Journal of Virtual Reality (IJVR), 25 November 2015, Vol.6(3), pp.3-14

Toàn văn không sẵn có

75
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Directions in 3D User Interfaces

A. Bowman, Doug ; Chen, Jian ; A. Wingrave, Chadwick ; Lucas, John ; Ray, Andrew ; F. Polys, Nicholas ; Li, Qing ; Haciahmetoglu, Yonca ; Kim, Ji-Sun ; Kim, Seonho ; Boehringer, Robert ; Ni, Tao

International Journal of Virtual Reality (IJVR), 13 December 2015, Vol.5(2), pp.3-14

Toàn văn không sẵn có

76
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effortless Creation of Control & Data Acquisition Graphical User Interfaces with Taurus

Pascual-Izarra, Carlos ; Coutinho, Tiago ; Cuní, Guifre ; Falcón Torres, Carlos ; Fernández-Carreiras, David ; Reszela, Zbigniew ; Rosanes Siscart, Marc; Corvetti, Lou (Ed.); Riches, Kathleen (Ed.); Schaa, Volker RW (Ed.)

DOI: 10.18429/JACoW-ICALEPCS2015-THHC3O03 ; Related ISBN: 978-3-95450-148-9

Toàn văn sẵn có

77
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-User Composition of Graphical User Interfaces for PalCom Systems

Johnsson, Björn A. ; Weibull, Gunnar

Procedia Computer Science, 2016, Vol.94, pp.224-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2016.08.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
78
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mentor Graphics Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

79
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

80
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 1.347.723  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (466)
 2. 1965đến1977  (2.266)
 3. 1978đến1990  (48.578)
 4. 1991đến2004  (303.149)
 5. Sau 2004  (988.814)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.200.917)
 2. French  (78.720)
 3. Chinese  (73.862)
 4. German  (41.356)
 5. Korean  (24.241)
 6. Japanese  (8.378)
 7. Spanish  (3.858)
 8. Portuguese  (2.355)
 9. Russian  (2.148)
 10. Swedish  (1.056)
 11. Norwegian  (570)
 12. Danish  (343)
 13. Italian  (275)
 14. Czech  (264)
 15. Finnish  (203)
 16. Polish  (115)
 17. Dutch  (111)
 18. Hebrew  (103)
 19. Turkish  (88)
 20. Romanian  (64)
 21. Lithuanian  (61)
 22. Ukrainian  (48)
 23. Hungarian  (38)
 24. Persian  (37)
 25. Bokmål, Norwegian  (28)
 26. Greek  (18)
 27. Slovak  (17)
 28. Arabic  (16)
 29. Icelandic  (2)
 30. Thai  (1)
 31. Malay  (1)
 32. Basque  (1)
 33. Serbo-Croatian  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Stephanidis, Constantine
 3. Chaudhri, Imran
 4. Palanque, Philippe
 5. Vanderdonckt, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...