skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 115  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Software Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Waterfall Model
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waterfall Model

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

62
Hardware
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardware

The Penguin Dictionary of Psychology

ISBN: 9780141030241

Toàn văn sẵn có

63
Nasdaq Computer Index
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nasdaq Computer Index

Webster's New World Finance and Investment Dictionary

ISBN: 9780764526350

Toàn văn sẵn có

64
Sdd
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sdd

The American Heritage Abbreviations Dictionary

ISBN: 9780618857470

Toàn văn sẵn có

65
Communicating Frame
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communicating Frame

Dictionary of Architecture and Construction

ISBN: 9780071452373

Toàn văn sẵn có

66
Cognitive Acceleration
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive Acceleration

Encyclopedia of Science Education

ISBN: 9789400721494

Toàn văn sẵn có

67
Sdp
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sdp

The American Heritage Abbreviations Dictionary

ISBN: 9780618857470

Toàn văn sẵn có

68
Topology
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topology

Cambridge Dictionary of Human Biology and Evolution

ISBN: 9780521662505

Toàn văn sẵn có

69
Computer Simulation
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Simulation

Cambridge Dictionary of Human Biology and Evolution

ISBN: 9780521662505

Toàn văn sẵn có

70
Compatibility
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compatibility

Collins Dictionary of Business

ISBN: 000720583X

Toàn văn sẵn có

71
Upgrade
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upgrade

Collins Dictionary of Business

ISBN: 000720583X

Toàn văn sẵn có

72
Numerical Weather Prediction
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Weather Prediction

An Illustrated Dictionary of Aviation

ISBN: 0071396063

Toàn văn sẵn có

73
Aeronautical Product
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aeronautical Product

An Illustrated Dictionary of Aviation

ISBN: 0071396063

Toàn văn sẵn có

74
Systems Analysis
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems Analysis

Collins Dictionary of Business

ISBN: 000720583X

Toàn văn sẵn có

75
Replete
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replete

The American Heritage Guide to Contemporary Usage and Style

ISBN: 9780618604999

Toàn văn sẵn có

76
Orem
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orem

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

77
Algorithm
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithm

Philip's Encyclopedia

ISBN: 9780540091515

Toàn văn sẵn có

78
Earmark
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earmark

Dictionary of Accounting

ISBN: 9780713682861

Toàn văn sẵn có

79
Licence
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Licence

Collins Dictionary of Law

ISBN: 0007221657

Toàn văn sẵn có

80
Software Engineering
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering

Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction

ISBN: 0974309125

Toàn văn sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 115  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (18)
 2. 2004đến2006  (22)
 3. 2007đến2010  (16)
 4. 2011đến2014  (57)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Koteska
 2. Liu, Ming, Hongzhi, Rong, Junhui
 3. Yang
 4. Jiang
 5. Mishev, Bojana, Anastas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...