skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 61 - 63 của 63  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare robotics

Riek, Laurel

Communications of the ACM, 24 October 2017, Vol.60(11), pp.68-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3127874

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
62
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Virtual worlds and the metaverse: Current status and future possibilities

Dionisio, John ; III, William ; Gilbert, Richard

ACM Computing Surveys (CSUR), 01 June 2013, Vol.45(3), pp.1-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7341 ; DOI: 10.1145/2480741.2480751

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
63
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer trust in e-commerce web sites: A meta-study

Beatty, Patricia ; Reay, Ian ; Dick, Scott ; Miller, James

ACM Computing Surveys (CSUR), 01 April 2011, Vol.43(3), pp.1-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7341 ; DOI: 10.1145/1922649.1922651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 61 - 63 của 63  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (5)
 2. 1998đến2003  (8)
 3. 2004đến2008  (14)
 4. 2009đến2014  (18)
 5. Sau 2014  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cerf, Vinton G.
 2. Dedrick, Jason
 3. Geller, Tom
 4. Denning, Peter J.
 5. Anthes, Gary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...