skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 61 - 80 của 531  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
The Columbia Guide to Central African Literature in English Since 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia Guide to Central African Literature in English Since 1945

Adrian Roscoe

E-ISBN 0231130422 ; E-ISBN 0231503792 ; E-ISBN 9780231130424 ; E-ISBN 9780231503792

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
62
What is Japanese cinema? a history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is Japanese cinema? a history

Inuhiko, Yomota

E-ISBN 9780231191623 ; E-ISBN 9780231191630 ; E-ISBN 9780231549486

Toàn văn sẵn có

63
Imperialism as diaspora race, sexuality, and history in anglo-India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperialism as diaspora race, sexuality, and history in anglo-India

Crane, Ralph

E-ISBN 9781846318962 ; E-ISBN 9781781385630

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
64
Illusive utopia theater, film, and everyday performance in North Korea
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illusive utopia theater, film, and everyday performance in North Korea

Kim, Suk-Young

E-ISBN 0472026895 ; E-ISBN 0472117084 ; E-ISBN 9780472026890 ; E-ISBN 9780472117086

Toàn văn sẵn có

65
Christianity, patriotism, and nationhood the England of G. K. Chesterton
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christianity, patriotism, and nationhood the England of G. K. Chesterton

Stapleton, Julia

E-ISBN 073912613X ; E-ISBN 0739126148 ; E-ISBN 0739132628 ; E-ISBN 9780739126134 ; E-ISBN 9780739126141 ; E-ISBN 9780739132623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
66
European cinema face to face with hollywood
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European cinema face to face with hollywood

Elsaesser, Thomas

E-ISBN 9053565949 ; E-ISBN 9053566023 ; E-ISBN 9789048505173 ; E-ISBN 9789053565940 ; E-ISBN 9789053566022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
67
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flesh and fish blood: postcolonialism, translation, and the vernacular

Shankar, Subramanian

ISBN: 0520272-52-8 ; ISBN: 978-0520272-52-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
68
Postwar british literature and postcolonial studies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postwar british literature and postcolonial studies.

Macphee, Graham

E-ISBN 0748639004 ; E-ISBN 9780748639007 ; E-ISBN 9780748639014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
69
Post-multicultural writers as neo-cosmopolitan mediators
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-multicultural writers as neo-cosmopolitan mediators

Gunew, Sneja

E-ISBN 1783086637 ; E-ISBN 1783086653 ; E-ISBN 9781783086634 ; E-ISBN 9781783086658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
70
Kristeva in focus from theory to film analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kristeva in focus from theory to film analysis

Goodnow, Katherine J

E-ISBN 9781782385066 ; E-ISBN 9781845456122 ; E-ISBN 9781845457945

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
71
The fall of language in the age of English
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fall of language in the age of English

Mizumura, Minae

E-ISBN 9780231163026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
72
From fidelity to history film adaptations as cultural events in the twentieth century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From fidelity to history film adaptations as cultural events in the twentieth century

Scholz, Anne-Marie

E-ISBN 9780857457318 ; E-ISBN 9780857457325

Toàn văn sẵn có

73
Africa in translation a history of colonial linguistics in Germany and beyond, 1814–1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Africa in translation a history of colonial linguistics in Germany and beyond, 1814–1945

Pugach, Sara Elizabeth Berg

E-ISBN 9780472117826

Toàn văn sẵn có

74
Tradition, culture and aesthetics in contemporary asian cinema
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradition, culture and aesthetics in contemporary asian cinema

Peter C. Pugsley

E-ISBN 9781409453130 ; E-ISBN 9781409453147 ; E-ISBN 9781472404541

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
75
Marxist literary criticism today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxist literary criticism today

Foley, Barbara

E-ISBN 1786804115 ; E-ISBN 9780745338835 ; E-ISBN 9780745338842 ; E-ISBN 9781786804112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
76
The shape of the signifier 1967 to the end of history.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of the signifier 1967 to the end of history.

Michaels, Walter Benn

E-ISBN 0691118728 ; E-ISBN 9780691126180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
77
Robert Burns
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robert Burns

Carruthers, Gerard

E-ISBN 0746311729 ; E-ISBN 074631177X ; E-ISBN 9780582010888 ; E-ISBN 9781786945945

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
78
The edinburgh history of scottish literature,Volume one from columba to the union (until 1707).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The edinburgh history of scottish literature,Volume one from columba to the union (until 1707).

Brown,Ian

E-ISBN 0748616152 ; E-ISBN 9780748616152 ; E-ISBN 9780748628629

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
79
Oral and literary continuities in modern Tibetan literature the inescapable nation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral and literary continuities in modern Tibetan literature the inescapable nation

Jabb, Lama

E-ISBN 1498503349 ; E-ISBN 9781498503334 ; E-ISBN 9781498503341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
80
The writer writing philosophic acts in literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The writer writing philosophic acts in literature.

Thomas, Francis-Noël

E-ISBN 0691069557 ; E-ISBN 9780691609195 ; E-ISBN 9781400863303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 531  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (11)
 2. 1998đến2002  (36)
 3. 2003đến2007  (92)
 4. 2008đến2013  (224)
 5. Sau 2013  (165)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (60)
 2. French  (4)
 3. Dutch  (3)
 4. Japanese  (2)
 5. Chinese  (2)
 6. Spanish  (2)
 7. Arabic  (1)
 8. Hebrew  (1)
 9. Persian  (1)
 10. Marathi  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Elsaesser, Thomas
 2. Duncan, Ian
 3. Haltof, Marek
 4. Nord, Deborah Epstein
 5. Youngs, Tim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...