skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 96  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zum Bestimmen eines Abstands von Prozessoreinheiten zu mindestens einer Referenzposition in einer Prozessor-Anordnung und Prozessor-Anordnung

Jung, Stefan ; Buchmeier, Anton ; Stoehr, Annelie ; Sturm, Thomas

Toàn văn sẵn có

62
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
63
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for determination of a separation from processor units to at least one reference position in a processor arrangement and processor arrangement

Buchmeier Anton Georg ; Jung Stefan ; Stohr Annelie ; Sturm Thomas

Toàn văn sẵn có

64
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR ANALYSE VON FINGERABDRUCKBILDERN

Haselsteiner, Ernst ; Jung, Stefan ; Lorch, Henning ; Wirtz, Brigitte

Toàn văn sẵn có

65
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
66
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
67
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assoziativspeicher und Verfahren zu dessen Betrieb
Mémoire associative et méthode de fonctionnement
Content addressed memory and method therefor

Jung, Stefan ; Thewes, Roland ; Weber, Werner ; Luck, Andreas

Toàn văn sẵn có

68
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pixel-Anordnung
Method for determining the position of a processor unit from an adjacent processor unit in a processor array, the method relates particularly to TFT type displays and a method for detection of faulty pixels

Buchmeier, Anton ; Jung, Stefan ; Stoehr, Annelie ; Sturm, Thomas

Toàn văn sẵn có

69
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR ANALYSE VON FINGERABDRUCKBILDERN
PROCEDE POUR ANALYSER DES IMAGES D'EMPREINTES DIGITALES
METHOD FOR ANALYSING FINGERPRINT IMAGES

Haselsteiner, Ernst ; Jung, Stefan ; Lorch, Henning ; Wirtz, Brigitte

Toàn văn sẵn có

70
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
71
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zellularer Automat und dessen Verwendung
Automate cellulaire et son usage
Cellular automaton and its use

Weber, Werner ; Jung, Stefan ; Thewes, Roland ; Luck, Adreas

Toàn văn sẵn có

72
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
73
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
74
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method to analyze fingerprint images

Haselsteiner, Ernst ; Jung, Stefan ; Lorch, Henning ; Wirtz, Brigitte Dr

Toàn văn sẵn có

75
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Analyse von Fingerabdruckbildern
Analysis of electronically generated fingerprint images

Jung, Stefan ; Lorch, Henning ; Haselsteiner, Ernst ; Wirtz, Brigitte

Toàn văn sẵn có

76
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
77
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for analyzing fingerprint images

Haselsteiner Ernst ; Jung Stefan ; Lorch Henning ; Wirtz Brigitte

Toàn văn sẵn có

78
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uv Irradiation Unit

Jung Joachim ; Jung Stefan ; Niemann Melanie ; Jung Carsten ; Ebinger Klaus ; Treichel Oliver ; Fuchs Gunter ; Gumbel Urs

Toàn văn sẵn có

79
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System, arrangement, and method for replacing corrupted speech frames and a telecommunications system comprising such arrangement

Hallkvist; Per ; Galyas; Peter ; Jung; Stefan ; Andersson; Johan

Toàn văn sẵn có

80
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assoziativspeicher und Verfahren zu dessen Betrieb
Mémoire associative et méthode de fonctionnement
Content addressed memory and method therefor

Jung, Stefan ; Thewes, Roland ; Weber, Werner ; Luck, Andreas

Toàn văn sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 96  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (11)
 2. 2000đến2002  (25)
 3. 2003đến2005  (31)
 4. 2006đến2011  (16)
 5. Sau 2011  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (81)
 2. German  (65)
 3. French  (41)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jung, Stefan
 2. Lauterbach, Christl
 3. Jung Stefan
 4. Weber, Werner
 5. Thewes, Roland

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...