skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 75 của 75  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4
Lọc theo: Chủ đề: Giáo trình xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học phân tích : dùng cho sinh viên khoa môi trường

Lê Đức

H. : ĐHQGHN, 2002 - (543 LE-Đ 2002)

Truy cập trực tuyến

62
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa lí 1 : nguyên tử và liên kết hóa học: từ lí thuyết đến ứng dụng. Giáo trình dùng cho sinh viên, nghiên cứu sinh,...các trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm, Đại học Bách khoa...

Đào Đình Thức

H. : KHKT, 2002 - (541 ĐA-T(1) 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

63
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ. Tập 1

Hoàng Nhâm

H. : Giáo dục, 2003 - (546.076 HO-N(1) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

64
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hoá lí

Trần Hiệp Hải; Trần Hiệp Hải

H. : Giáo dục, 2005 - (541 BAI 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
65
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thực tập hoá vô cơ

Trịnh Ngọc Châu

H. : ĐHQGHN, 2006 - (546 TR-C 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
66
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học đại cương

H. : KHKT, 2006 - (540.7 GIA 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

67
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hóa học đại cương : hóa học lý thuyết cơ sở

Lâm Ngọc Thiềm; Trần Hiệp Hải

H. : ĐHQGHN, 2007 - (540.76 BAI 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
68
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học phức chất

Lê Chí Kiên

H. : ĐHQGHN, 2007 - (540 LE-K 2007)

Truy cập trực tuyến

69
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hóa lượng tử cơ sở

Lâm Ngọc Thiềm

H. : KHKT, 2007 - (541 LA-T 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

70
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thiết kế phân tử mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất phân tử : dùng cho sinh viên năm thứ tư, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa Hữu cơ

Nguyễn Đình Thành

H. : ĐHQGHN, 2007 - (547 NG-T 2007)

Truy cập trực tuyến

71
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hóa phân tích

Nguyễn Văn Dục

H. : ĐHQGHN, 2007 - (543.071 NG-D 2007)

Truy cập trực tuyến

72
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hóa tin cơ sở

Đặng Ứng Vận

H. : ĐHQGHN, 2007 - H. : ĐHQGHN, 2008 - (540.71 ĐA-V 2007) - (540.71 ĐA-V 2008)

Truy cập trực tuyến

73
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vật liệu vô cơ : Phần lý thuyết cơ sở

Phan Văn Tường

H. : ĐHQGHN, 2007 - (546 PH-T 2007)

Truy cập trực tuyến

74
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học đại cương. Tập 1, từ lý thuyết đến ứng dụng

Đào Đình Thức

H. : ĐHQGHN, 2007 - H. : ĐHQGHN, 2008 - (540.71 ĐA-T(1) 2007) - (540.71 ĐA-T(1) 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
75
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học đại cương : dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Hóa

Lâm Ngọc Thiềm; Bùi Duy Cam

H. : ĐHQGHN, 2008 - H. : ĐHQGHN, 2007 - (540.71 LA-T 2008) - (540.71 LA-T 2007)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 61 - 75 của 75  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (9)
 2. 1972đến1979  (10)
 3. 1980đến1994  (6)
 4. 1995đến2001  (35)
 5. Sau 2001  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (56)
 2. Vietnamese  (22)
 3. Russian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lâm Ngọc Thiềm
 2. Phạm Luận
 3. Lê Chí Kiên
 4. Vũ Đăng Độ
 5. Đào Đình Thức

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...