skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 785.237  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Current Literature (1888-1912), Jun 1900, Vol.VOL. XXVIII.(No. 3), p.242

Toàn văn không sẵn có

62
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY.

Browne, Tom

Life (1883-1936), Mar 7, 1901, Vol.37(957), p.199

Toàn văn không sẵn có

63
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Life (1883-1936), Apr 8, 1915, Vol.65(1693), p.634

Toàn văn không sẵn có

64
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

The Boilermakers' Journal : Official Organ of the International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders and Helpers of America (1913-1918), Jul 01, 1915, Vol.27(7), p.544

Toàn văn không sẵn có

65
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY.

A J I

Pictorial Review (1899-1906), Mar 1902, Vol.3(6), p.25

Toàn văn không sẵn có

66
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY.

The Museum of Foreign Literature, Science, and Art (1822-1842), Jan-Apr 1841, Vol.13, p.450

Toàn văn không sẵn có

67
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

68
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

69
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

70
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workers and Diplomacy

Montgomery, David

Diplomatic History, September 2010, Vol.34(4), pp.727-731 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/j.1467-7709.2010.00886.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
71
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Parliament's Diplomacy – a Tool for Projecting EU Power in Times of Crisis? The Case of the Cox–Kwasniewski Mission

Nitoiu, Cristian ; Sus, Monika

JCMS: Journal of Common Market Studies, January 2017, Vol.55(1), pp.71-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12440

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
72
Diplomacy.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.

Spitzer, H. M. ; Nicolson, Harold

Pacific Affairs, 03/1940, Vol.13(1), p.116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2750793

Toàn văn sẵn có

73
Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Morgenthau, Hans J.

The Yale Law Journal, 08/1946, Vol.55(5), p.1067 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00440094 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/792754

Toàn văn sẵn có

74
Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Johnson, D. Scott ; Games Research, Inc.

The History Teacher, 02/1976, Vol.9(2), p.296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182745 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/492296

Toàn văn sẵn có

75
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY.

Harper's Bazaar (1867-1912), Dec 30, 1882, Vol.15(52), p.840

Toàn văn không sẵn có

76
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Jenks, Tudor

Life (1883-1936), Mar 30, 1916, Vol.67(1744), p.568

Toàn văn không sẵn có

77
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Goethe

Life (1883-1936), Sep 11, 1913, Vol.62(1611), p.449

Toàn văn không sẵn có

78
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Argonaut

Life (1883-1936), Jul 25, 1912, Vol.62(1552), p.1493

Toàn văn không sẵn có

79
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY.

Harper's Bazaar (1867-1912), Mar 27, 1886, Vol.19(13), p.216

Toàn văn không sẵn có

80
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Beaumarchais' Marriage of Figaro

Life (1883-1936), Apr 22, 1909, Vol.53(1382), p.543

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 785.237  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (41.809)
 2. 1956đến1970  (11.224)
 3. 1971đến1985  (24.856)
 4. 1986đến2001  (101.469)
 5. Sau 2001  (602.610)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (675.733)
 2. Undetermined  (2.739)
 3. Portuguese  (2.630)
 4. Spanish  (2.196)
 5. French  (2.060)
 6. German  (1.922)
 7. Korean  (740)
 8. Chinese  (690)
 9. Multiple languages  (554)
 10. Czech  (308)
 11. Italian  (262)
 12. Japanese  (229)
 13. Turkish  (209)
 14. Russian  (193)
 15. Romanian  (157)
 16. Polish  (138)
 17. Slovak  (69)
 18. Lithuanian  (63)
 19. Hungarian  (58)
 20. Dutch  (50)
 21. Norwegian  (48)
 22. Hebrew  (36)
 23. Bokmål, Norwegian  (34)
 24. Arabic  (23)
 25. Persian  (19)
 26. Indonesian  (18)
 27. Ukrainian  (16)
 28. Serbo-Croatian  (13)
 29. Danish  (10)
 30. Greek  (8)
 31. Icelandic  (6)
 32. Finnish  (5)
 33. Albanian  (4)
 34. Malay  (3)
 35. Thai  (3)
 36. Vietnamese  (2)
 37. Yiddish  (2)
 38. Armenian  (1)
 39. Malayalam  (1)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paul Sharp
 2. Costas M. Constantinou
 3. Pauline Kerr
 4. Acuto, Michele
 5. Kelman, Ilan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...