skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 8.784.611  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Jewelers Circular Keystone, June, 1986, Vol.157, p.1029(5)

ISSN: 1070-0242

Toàn văn không sẵn có

62
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Glatzel, Uwe ; Völkl, Rainer; Bullinger, Hans-Jörg (Editor)

ISBN: 9783540885450 ; ISBN: 3540885455 ; E-ISBN: 9783540885467 ; E-ISBN: 3540885463 ; DOI: 10.1007/978-3-540-88546-7_2

Toàn văn sẵn có

63
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Architectural Record, Oct 15, 1980, Vol.168, p.29(2)

ISSN: 0003-858X

Toàn văn không sẵn có

64
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1984, Vol.14, pp.151-176

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9841400151

Toàn văn sẵn có

65
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1983, Vol.13, pp.151-170

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9831300151

Toàn văn sẵn có

66
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1982, Vol.12, pp.138-156

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9821200138

Toàn văn sẵn có

67
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Architectural Record, Oct 15, 1980, Vol.168, p.29(2)

ISSN: 0003-858X

Toàn văn không sẵn có

68
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1981, Vol.11, pp.132-153

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9811100132

Toàn văn sẵn có

69
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1980, Vol.10, pp.121-138

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9801000121

Toàn văn sẵn có

70
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, G.B ; Centeno, J.A

Series ISSN: 0378-6080 ; Series E-ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 9780444532947 ; ISBN: 0444532943 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(09)03122-5

Toàn văn không sẵn có

71
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals.

Sokas Rk

Reproductive Hazards of the Workplace 1998;:123-61

Toàn văn không sẵn có

72
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B ; Centeno, J.A

Series ISSN: 0378-6080 ; Series E-ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 9780444527677 ; ISBN: 0444527672 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(08)00022-6

Toàn văn không sẵn có

73
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Drinking Water Quality

ISBN: 9780521878258 ; ISBN: 9780521702539 ; ISBN: 052187825X ; ISBN: 0521702534

Toàn văn không sẵn có

74
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals.(Brief Article)

Design News, Sept 20, 1999, Vol.54(20), p.235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
75
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Design News, Nov 1, 1999, Vol.54(21), p.147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
76
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Design News, July 5, 1999, p.137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9407

Toàn văn không sẵn có

77
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Gad, Shayne C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.49-49

ISBN: 978-0-08-054800-5 ; DOI: 10.1016/B0-12-369400-0/00599-8

Toàn văn không sẵn có

78
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Fahlman, Bradley D

Materials Chemistry, pp.87-151

ISBN: 9781402061196 ; ISBN: 1402061196 ; E-ISBN: 9781402061202 ; E-ISBN: 140206120X ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6120-2_3

Toàn văn sẵn có

79
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Molecular and Biochemical Toxicology, Chapter 21, p.413-439

ISBN: 9780470102114 ; E-ISBN: 9780470285251 ; DOI: 10.1002/9780470285251.ch21

Toàn văn không sẵn có

80
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Helsinki Commission (Helcom)

Ambio Special Report, 1990, Issue 7

ISSN: 0301-0325

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 8.784.611  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.987.585)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.694.667)
 3. Trong mục lục thư viện (58)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (235.857)
 2. 1957đến1972  (309.485)
 3. 1973đến1988  (892.796)
 4. 1989đến2005  (1.745.191)
 5. Sau 2005  (5.554.519)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.900.954)
 2. Chinese  (342.804)
 3. French  (310.744)
 4. German  (296.348)
 5. Japanese  (121.634)
 6. Korean  (80.541)
 7. Russian  (71.682)
 8. Spanish  (41.581)
 9. Portuguese  (25.334)
 10. Italian  (12.975)
 11. Norwegian  (11.771)
 12. Finnish  (9.424)
 13. Dutch  (7.931)
 14. Polish  (6.378)
 15. Danish  (5.227)
 16. Romanian  (4.234)
 17. Ukrainian  (4.194)
 18. Czech  (3.437)
 19. Undetermined  (2.540)
 20. Turkish  (1.552)
 21. Hungarian  (1.269)
 22. Persian  (578)
 23. Arabic  (436)
 24. Serbian  (392)
 25. Greek  (354)
 26. Slovak  (316)
 27. Hebrew  (309)
 28. Thai  (210)
 29. Lithuanian  (171)
 30. Croatian  (115)
 31. Icelandic  (75)
 32. Slovenian  (58)
 33. Vietnamese  (24)
 34. Serbo-Croatian  (16)
 35. Hindi  (10)
 36. Malay  (5)
 37. Macedonian  (2)
 38. Georgian  (2)
 39. Welsh  (1)
 40. Tibetan  (1)
 41. Burmese  (1)
 42. Armenian  (1)
 43. Albanian  (1)
 44. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (6.017)
 2. Q - Science.  (5.827)
 3. H - Social sciences.  (4.551)
 4. R - Medicine.  (1.688)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Zhang, Y.
 3. Liu, Y.
 4. Liu, Yang
 5. Wang, Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...