skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 64 của 64  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical insight into plasma deposition of laccase bio-coating formation

Malinowski, Szymon ; Jaroszyńska-Wolińska, Justyna ; Herbert, P.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(15), pp.10746-10763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03641-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
62
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of oxygen-deficient 2D WO 3− x nanoplates and their adsorption behaviors for organic pollutants: equilibrium and kinetics modeling

Pu, Wenjie ; Song, Zhilong ; Yan, Jia ; Xu, Hui ; Ji, Haiyan ; Yuan, Shouqi ; Li, Huaming

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(19), pp.12463-12475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03780-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
63
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanistic understanding and strategies to design interfaces of solid electrolytes: insights gained from transmission electron microscopy

Hood, Zachary ; Chi, Miaofang

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(15), pp.10571-10594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03633-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
64
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoedible films for food packaging: a review

Jeevahan, Jeya ; Chandrasekaran, M.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(19), pp.12290-12318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03742-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 61 - 64 của 64  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Okita, Taira
  2. Selleby, Malin
  3. Itakura, Mitsuhiro
  4. Hayakawa, Sho
  5. Tang, Ping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...