skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 154  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rapoport, Hillel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade immigration quotas

Rapoport, Hillel

Toàn văn không sẵn có

62
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradable Immigration Quotas

Rapoport, Hillel

Toàn văn không sẵn có

63
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradable Immigration Quotas

Rapoport, Hillel

Toàn văn sẵn có

64
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradable Immigration Quotas

Rapoport, Hillel

Toàn văn sẵn có

65
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradable Immigration Quotas

Rapoport, Hillel

Toàn văn sẵn có

66
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradable Immigration Quotas

Rapoport, Hillel

Toàn văn sẵn có

67
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradable Immigration Quotas

Rapoport, Hillel

Toàn văn sẵn có

68
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birthplace Diversity and Economic Prosperity

Alesina, Alberto ; Harnoss, Johann ; Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

69
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birthplace Diversity and Economic Prosperity

Alesina, Alberto ; Harnoss, Johann ; Rapoport, Hillel

NBER Working Paper Series, Jan 2013

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w18699

Toàn văn không sẵn có

70
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances And The Brain Drain Revisited : The Microdata Show That More Educated Migrants Remit More

Bollard, Albert ; Mckenzie, David ; Morten, Melanie ; Rapoport, Hillel

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-5113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
71
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Migration Reduce Educational Attainment ? Evidence From Mexico

Mckenzie, David ; Rapoport, Hillel

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-3952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
72
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birthplace Diversity and Economic Prosperity

Alesina, Alberto ; Harnoss, Johann ; Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

73
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heaven's Swing Door: Endogenous Skills, Migration Networks and the Effectiveness of Quality-Selective Immigration Policies

Rapoport, Hillel

Toàn văn sẵn có

74
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heaven's Swing Door: Endogenous skills, migration networks and the effectiveness of quality-selective immigration policies

Rapoport, Hillel

Toàn văn sẵn có

75
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heaven’s Swing Door: Endogenous skills, migration networks and the effectiveness of quality-selective immigration policies

Rapoport, Hillel

Toàn văn sẵn có

76
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heaven’s Swing Door: Endogenous Skills, Migration Networks, and the Effectiveness of Quality-Selective Immigration Policies

Rapoport, Hillel

Toàn văn không sẵn có

77
Brain Drain and Brain Gain: The Global Competition to Attract High-Skilled Migrants
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain Drain and Brain Gain: The Global Competition to Attract High-Skilled Migrants

Tito Bo.. l.]

ISBN10: 0199654824 ; ISBN13: 9780199654826 ; E-ISBN10: 0191626449 ; E-ISBN13: 9780191626449

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
78
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are migrant minorities strategically self-selected?

Docquier, Frederic ; Rapoport, Hillel

Journal of Population Economics, 1998, Vol.11(4), pp.579-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-1433 ; E-ISSN: 1432-1475 ; DOI: 10.1007/s001480050085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
79
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, Brain Drain and Development

Docquier, Frédéric ; Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

80
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, brain drain and development

Docquier, Frederic ; Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 154  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (10)
 2. 2003đến2006  (20)
 3. 2007đến2011  (49)
 4. 2012đến2016  (57)
 5. Sau 2016  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (101)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rapoport, Hillel
 2. Rapoport, H
 3. Docquier, Frédéric
 4. Docquier, Frederic
 5. Beine, Michel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...