skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 1.608  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Chinese Legal Reform and the Global Legal Order: Adoption and Adaptation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Legal Reform and the Global Legal Order: Adoption and Adaptation

Zhao, Yun ;Ng, Michael;

ISBN: 9781107182004 ; ISBN: 9781316633076 ; ISBN: 110718200X ; ISBN: 1316633071 ; E-ISBN: 9781316855645 ; E-ISBN: 1316855643 ; DOI: 10.1017/9781316855645

Toàn văn không sẵn có

62
The Law and Special Education: Pearson New International Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Law and Special Education: Pearson New International Edition

Yell, Mitchell L

ISBN10: 1292041773 ; ISBN13: 9781292041773 ; E-ISBN10: 1292056088 ; E-ISBN13: 9781292056081

Toàn văn không sẵn có

63
Reading the islamic city discursive practices and legal judgment.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading the islamic city discursive practices and legal judgment.

Kahera, Akel Ismail

E-ISBN 9780739110010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
64
Judicial Reasoning under the UK Human Rights Act
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicial Reasoning under the UK Human Rights Act

Fenwick, Helen ; Phillipson, Gavin ; Masterman, Roger;

ISBN: 9780521876339 ; ISBN: 9780521176590 ; ISBN: 0521876338 ; ISBN: 052117659X ; E-ISBN: 9780511493775 ; E-ISBN: 0511493770 ; DOI: 10.1017/CBO9780511493775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
65
Visual arts and the law: a handbook for professionals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual arts and the law: a handbook for professionals

Judith B. Prowda

E-ISBN 9781848220867 ; E-ISBN 9781848221338

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
66
Educational records a practical guide for legal compliance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational records a practical guide for legal compliance

Murphy, Daniel R

E-ISBN 1607095734 ; E-ISBN 9781607095712 ; E-ISBN 9781607095729 ; E-ISBN 9781607095736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
67
Public Rights, Private Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Rights, Private Relations

ISBN10: 0199677735 ; ISBN13: 9780199677733 ; E-ISBN10: 0191665584 ; E-ISBN13: 9780191665585

Toàn văn không sẵn có

68
Unlocking Human Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlocking Human Rights

Halstead, Peter

ISBN10: 0415738342 ; ISBN10: 0415835976 ; ISBN13: 9780415738347 ; ISBN13: 9780415835978 ; E-ISBN10: 1315817756 ; E-ISBN13: 9781315817750

Toàn văn không sẵn có

69
Mediating Human Rights: Media, Culture and Human Rights Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediating Human Rights: Media, Culture and Human Rights Law

Gies, Lieve

ISBN10: 0415601525 ; ISBN13: 9780415601528 ; E-ISBN10: 1315863065 ; E-ISBN13: 9781315863061

Toàn văn không sẵn có

70
The Rehnquist court: justices, rulings, and legacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rehnquist court: justices, rulings, and legacy

Thomas R. Hensley With Kathleen Hale ; Carl Snook

ISBN10: 1576072002 ; ISBN13: 9781576072004 ; E-ISBN10: 1576075605 ; E-ISBN13: 9781576075609

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
71
The Impact of the UK Human Rights Act on Private Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of the UK Human Rights Act on Private Law

ISBN: 9781107009325 ; ISBN: 1107009324 ; E-ISBN: 9780511920844 ; E-ISBN: 0511920849 ; DOI: 10.1017/CBO9780511920844

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
72
Encyclopedia of the United States Constitution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of the United States Constitution

David Schultz

ISBN10: 0816067635 ; ISBN13: 9780816067633 ; E-ISBN10: 1438126778 ; E-ISBN13: 9781438126777

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
73
FERPA clear and simple the college professional’s guide to compliance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FERPA clear and simple the college professional’s guide to compliance

Ramirez, Clifford A

E-ISBN 9780470498774 ; E-ISBN 9780470538562

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
74
The right to privacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right to privacy

Hudson, David L.

ISBN10: 1604135077 ; ISBN13: 9781604135077 ; E-ISBN10: 1438128975 ; E-ISBN13: 9781438128979

Toàn văn không sẵn có

75
Perspectives on Military Intelligence from the First World War to Mali
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on Military Intelligence from the First World War to Mali

Floribert Baudet ; Eleni Braat ; Jeoffrey Van Woensad Wever

ISBN10: 9462651825 ; ISBN13: 9789462651821 ; E-ISBN10: 9462651833 ; E-ISBN13: 9789462651838

Toàn văn không sẵn có

76
Constituting Economic and Social Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constituting Economic and Social Rights

Young, Katharine G

ISBN10: 0198727895 ; ISBN13: 9780198727897 ; E-ISBN10: 0191639737 ; E-ISBN13: 9780191639739

Toàn văn không sẵn có

77
The Twilight of Human Rights Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Twilight of Human Rights Law

Posner, Eric A.

ISBN10: 019931344X ; ISBN13: 9780199313440 ; E-ISBN10: 0199313458 ; E-ISBN13: 9780199313457

Toàn văn sẵn có

78
Philosophy of Law: An Introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy of Law: An Introduction

Tebbit, Mark

ISBN10: 0415827450 ; ISBN10: 0415827469 ; ISBN13: 9780415827454 ; ISBN13: 9780415827461 ; E-ISBN10: 1315281015 ; E-ISBN13: 9781315281018

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
79
Information rights for records managers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information rights for records managers

Maguire, Rachael

E-ISBN 9781783302444 ; E-ISBN 9781783302451 ; E-ISBN 9781783302468

Toàn văn không sẵn có

80
Feminist and queer legal theory : intimate encounters, uncomfortable conversations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist and queer legal theory : intimate encounters, uncomfortable conversations

Martha Albertson Fineman ; Jack E. Jackson ; Adam P. Romero

E-ISBN 9780754675518 ; E-ISBN 9780754675525 ; E-ISBN 9781409402312

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 1.608  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (14)
 2. 1975đến1987  (18)
 3. 1988đến1997  (47)
 4. 1998đến2008  (614)
 5. Sau 2008  (878)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.569)
 2. German  (59)
 3. French  (7)
 4. Dutch  (3)
 5. Spanish  (3)
 6. Italian  (1)
 7. Polish  (1)
 8. Hebrew  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. United States, Congress
 2. Campbell, Professor Tom D
 3. Austin Sarat
 4. Sarat, Austin
 5. Russo, Charles J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...