skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 401.597  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Switching Between Two User Interfaces

Cotterill Stephen Hayden

Toàn văn sẵn có

62
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR SWITCHING BETWEEN TWO USER INTERFACES

Cotterill Stephen Hayden ; Logan Jake M ; Kuvshynov Oleksandr ; Cressall Erik M ; Casey Brandon J ; Hultquist Jeffrey Paul Mccurdy

Toàn văn sẵn có

63
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Switching Between Two User Interfaces

Cotterill Stephen Hayden ; Logan Jake M ; Kuvshynov Oleksandr ; Cressall Erik M ; Casey Brandon J ; Hultquist Jeffrey Paul Mccurdy

Toàn văn sẵn có

64
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for navigating between user interfaces

Karunamuni Chanaka G ; Lemay Stephen O ; Chaudhri Imran ; Zambetti Nicholas

Toàn văn sẵn có

65
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR NAVIGATING BETWEEN USER INTERFACES

Karunamuni Chanaka G ; Lemay Stephen O ; Chaudhri Imran ; Zambetti Nicholas

Toàn văn sẵn có

66
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher ; Schimon, David

Toàn văn sẵn có

67
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER TOOL USER INTERFACES

Madineni, Vikram ; Johnson, Joshua Odell ; Leavitt, Douglas Fornell ; Bartoszek, Jason Christopher ; Ely, Sean C

Toàn văn sẵn có

68
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

69
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

70
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing Capability and Associated User Interface Elements for Television User Interfaces

Moshiri Negar ; Wroblewski Frank J ; Napier William J ; Hunleth Frank A ; Simpkins Daniel S ; Conroy Kevin M ; Wood Peter ; Goyal Neel ; Witenstein-Weaver Jason ; Mark Adam ; Stanchfield Scott Anthony

Toàn văn sẵn có

71
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing capability and associated user interface elements for television user interfaces

Moshiri Negar ; Wroblewski Frank J ; Napier William J ; Hunleth Frank A ; Simpkins Daniel S ; Conroy Kevin M ; Wood Peter ; Goyal Neel ; Witenstein-Weaver Jason ; Mark Adam ; Stanchfield Scott Anthony

Toàn văn sẵn có

72
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

73
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Llynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

74
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

75
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Chrisopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

76
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER TOOL USER INTERFACES

Bartoszek, Jason Christopher ; Madineni, Vikram ; Johnson, Joshua Odell ; Ely, Sean C ; Leavitt, Douglas Fornell

Toàn văn sẵn có

77
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER TOOL USER INTERFACES

Bartoszek, Jason Christopher ; Madineni, Vikram ; Johnson, Joshua Odell ; Ely, Sean C ; Leavitt, Douglas Fornell

Toàn văn sẵn có

78
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for switching between user interfaces

Bernstein, Jeffrey Traer ; Cieplinski, Avi E

Toàn văn sẵn có

79
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR TRANSITIONING BETWEEN USER INTERFACES

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

80
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Switching Between User Interfaces

Bernstein Jeffrey Traer ; Cieplinski Avi E ; Kerr Duncan R ; King Nicholas V

Toàn văn sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 401.597  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11.801)
 2. Toàn văn trực tuyến (397.762)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (39)
 2. 1980đến1989  (1.299)
 3. 1990đến1999  (15.358)
 4. 2000đến2010  (130.810)
 5. Sau 2010  (254.053)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (378.476)
 2. French  (76.847)
 3. Chinese  (72.789)
 4. German  (39.131)
 5. Korean  (20.496)
 6. Japanese  (6.430)
 7. Spanish  (2.550)
 8. Russian  (2.005)
 9. Portuguese  (1.219)
 10. Norwegian  (333)
 11. Danish  (319)
 12. Finnish  (196)
 13. Italian  (117)
 14. Hebrew  (101)
 15. Polish  (89)
 16. Dutch  (80)
 17. Turkish  (56)
 18. Romanian  (51)
 19. Czech  (50)
 20. Ukrainian  (47)
 21. Hungarian  (28)
 22. Greek  (14)
 23. Arabic  (4)
 24. Icelandic  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Chaudhri, Imran
 3. Ive Jonathan P
 4. Dye, Alan C
 5. Yang, Lawrence Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...