skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 299.658  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MOVING USER INTERFACE OBJECTS

Hauenstein, Mark ; Sepulveda, Raymond ; Alonso Ruiz, Marcos ; Missig, Julian ; Bernstein, Jeffrey ; Coffman, Patrick ; Lemay, Stephen

Toàn văn sẵn có

62
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing user interfaces

Naveh, Yaron

Toàn văn sẵn có

63
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC USER INTERFACES

Flores Jeremy

Toàn văn sẵn có

64
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power tool user interfaces

Madineni Vikram ; Johnson Joshua Odell ; Leavitt Douglas Fornell ; Bartoszek Jason Christopher ; Ely Sean C

Toàn văn sẵn có

65
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rehabilitation after Stroke using Immersive User Interfaces in 3D Virtual and Augmented Gaming Environments

E. Vogiatzaki ; A. Krukowski

EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology, 01 May 2015, Vol.1(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2411-7145 ; DOI: 10.4108/phat.1.1.e7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
66
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon-based user interfaces

Vallone, Anthony J

Toàn văn sẵn có

67
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamically optimizing user interfaces

Wald Eric Robert ; Windell David

Toàn văn sẵn có

68
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR SWITCHING BETWEEN TWO USER INTERFACES

Cotterill, Stephen, Hayden ; Logan, Jake, M ; Kuvshynov, Oleksandr ; Cressall, Erlk, M ; Casey, Brandon, J ; Hultquist, Jeffrey, Paul Mccurdy

Toàn văn sẵn có

69
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR SWITCHING BETWEEN TWO USER INTERFACES

Cotterill, Stephen, Hayden ; Logan, Jake, M ; Kuvshynov, Oleksandr ; Cressall, Erlk, M ; Casey, Brandon, J ; Hultquist, Jeffrey, Paul Mccurdy

Toàn văn sẵn có

70
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistent user interface front end for remote user interfaces

Dees Walter

Toàn văn sẵn có

71
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for transactions

Van Os, Marcel ; Alabi, Oluwatomiwa B ; Anton, Peter D ; Dicker, George R ; Tickner, Simon ; Grainger, Morgan ; Shearer, Nicholas J ; Lynch, Kevin ; Cantelmo, Leonardo N

Toàn văn sẵn có

72
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Souza Dos Santos Andre

Toàn văn sẵn có

73
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER TOOL USER INTERFACES

Bartoszek Jason Christopher ; Madineni Vikram ; Johnson Joshua Odell ; Ely Sean C ; Leavitt Douglas Fornell

Toàn văn sẵn có

74
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Han, Byron B ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran ; Christie, Gregory ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence

Toàn văn sẵn có

75
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Han, Byron B ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran ; Christie, Gregory ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence

Toàn văn sẵn có

76
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Han, Byron ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran A ; Christie, Gregory N ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

77
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Han, Byron B ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran ; Christie, Gregory ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence

Toàn văn sẵn có

78
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METADATA ENABLED COMPARISON OF USER INTERFACES

Zhang, Yu ; Eatherly, Michael Joseph ; Gupta, Swati

Toàn văn sẵn có

79
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR ADJUSTING USER INTERFACE OBJECTS

Karunamuni Chanaka G ; King Nicholas V ; Apodaca Gregory M

Toàn văn sẵn có

80
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus

Yamamoto Kazuhiro

Toàn văn sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 299.658  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10.514)
 2. Toàn văn trực tuyến (296.177)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (37)
 2. 1980đến1989  (1.170)
 3. 1990đến1999  (13.936)
 4. 2000đến2010  (122.302)
 5. Sau 2010  (162.178)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (152.957)
 2. German  (148.266)
 3. French  (33.358)
 4. Chinese  (30.493)
 5. Korean  (7.392)
 6. Japanese  (3.509)
 7. Spanish  (1.252)
 8. Russian  (822)
 9. Portuguese  (550)
 10. Danish  (135)
 11. Finnish  (79)
 12. Italian  (64)
 13. Hebrew  (49)
 14. Dutch  (45)
 15. Norwegian  (43)
 16. Polish  (28)
 17. Ukrainian  (22)
 18. Turkish  (19)
 19. Hungarian  (10)
 20. Greek  (10)
 21. Romanian  (9)
 22. Czech  (4)
 23. Arabic  (2)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Chaudhri, Imran
 3. Lemay, Stephen O
 4. Yang, Lawrence Y
 5. Dye, Alan C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...